Follow Me on Twitter
Friday, 27 May 2011 20:07

Filipijnen willen nieuwe voedselcrisis voorkomen

1. Rijst is het hoofdvoedsel in de FilipijnenIn het eerste kwartaal van 2011 stegen de prijzen van graan en maïs naar recordhoogte. Door goede oogsten was de prijsstijging van rijst gering, maar stijgingen zoals in 2008 liggen op de loer. Hogere voedselprijzen hebben een grote impact op ontwikkelingslanden als de Filipijnen, omdat de bevolking er een groot deel van het inkomen aan voedsel besteedt. Overheid en maatschappelijke organisaties zijn het er dan ook over eens dat het land zelfvoorzienend moet worden in rijstproductie, maar er is een groot verschil in de aanpak die ze voorstaan.

Door Evert de Boer

Het afgelopen half jaar stegen de voedselprijzen aanzienlijk, daarmee de vrees voedend voor een nieuwe wereldwijde voedselcrisis. De hoge voedselprijzen waren in 2008 aanleiding tot een voedseloproer in verschillende landen, inclusief de Filipijnen, waar de prijs van rijst tot recordhoogte steeg.

Schaarste en speculatie

moeder met kinderenDe droogte vorige zomer in Rusland, die leidde tot de afkondiging van een verbod op uitvoer van graan, vormde de aanleiding tot een stijging van 40 procent van de graanprijzen. Een wereldwijde toename in de vraag naar voedsel, tegenvallende oogsten door droogte en overstromingen, ongebreidelde speculatie door handelaren, speculatie op de termijnmarkten met voedselgewassen en de stijgende olieprijzen als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten deden de rest.
De wereldvoedselorganisatie FAO verklaarde dat de voedselprijsindex in februari 2011 op 236 punten stond, de hoogste stand sinds januari 1990 toen de FAO met de index begon. Deze stand is ruim 10 procent hoger dan de hoogste stand van 214 punten in juni 2008 tijdens de voedselcrisis in dat jaar. De huidige hoge voedselprijzen zijn vooral het gevolg van een stijging tot 80 procent van prijzen voor tarwe en maïs. Door de hoge tarweprijzen gingen wereldwijd meer mensen  eten, toch bleef de prijsstijging van rijst beperkt, evenals die van vlees, groenten, olie en vetten. Suiker was het enige landbouwproduct waarvan de prijs de afgelopen periode enigszins omlaag ging.

Grote impact stijging voedselprijzen

In ontwikkelingslanden is de impact van stijgende voedselprijzen zo groot, omdat de bevolking er een groot deel van het budget aan voedsel uitgeeft. In de Filipijnen besteedt meer dan de helft van de bevolking 50 tot 70 procent van hun inkomen aan eten. Voor de allerarmsten ligt dit vaak nog hoger. Gemiddeld wordt een kwart van de voedseluitgaven besteed aan rijst.
Zelfs bij kleine prijsstijgingen van voedsel hebben velen al moeite om het hoofd boven water te houden. Zij trachten te overleven door het allergoedkoopste voedsel te kopen en door regelmatig maaltijden over te slaan.
Neem bijvoorbeeld de 45-jarige Mang Ramon uit Antipoli City, vader van drie kinderen, die met het vervoer van passagiers in een motor met zijspan (tricycle) 150 tot 200 peso per dag verdient. Voor drie maaltijden met vis en rijst hebben ze minimaal 140 peso per dag nodig. Zoveel kunnen ze echter niet aan voedsel besteden, wat ze moeten ook de huur van hun onderkomen, water en electriciteit betalen. En dat is natuurlijk niet het enige wat er nodig is om te overleven. Geen wonder dat het hele gezin ondervoed is en de kinderen niet naar school kunnen.

Prijs van rijst stabiel

Rijst in de verkoop - foto Dick GroeneveldGoede oogsten in Thailand en Vietnam zorgden ervoor dat in maart van dit jaar de prijs van rijst op de wereldmarkt 42 procent lager lag dan tijdens de piek in 2008. Behalve de prijs van rijst stegen ook andere voedselprijzen in de Filipijnen het laatste halfjaar in beperkte mate. Dat kwam volgens het Bureau van Statistiek van het Ministerie van Landbouw doordat de vraag niet steeg, terwijl de aanvoer stabiel was.
Toch ligt een prijsstijging van rijst voortdurend op de loer, zoals de situatie in 2008 heeft laten zien. Alleen al het vooruitzicht op een tekort kan leiden tot hamsteren en het inkopen van grote hoeveelheden op de wereldmarkt door overheden en handelaren, waardoor de prijs binnen een maand kan pieken. De Filipijnse overheid probeert de schommelingen in het prijsniveau in de hand te houden door het aanleggen van voorraden door de Nationale Voedsel Autoriteit (NFA). De NFA koopt een paar procent van de oogst in de Filipijnen op tegen een van te voren vastgestelde prijs en vult dit aan met importen vanuit andere landen. De rijst wordt vervolgens voor een vaste prijs verkocht aan de minst draagkrachtigen, tegen een prijs die veelal onder de gangbare marktprijs ligt. Het verschil wordt deels aangevuld met overheidssubsidies en door leningen. In de afgelopen tien jaar bedroegen de kosten voor de NFA ruim 100 miljard peso, terwijl ze 33 miljard peso aan subsidie ontving. Deze kosten vormen op zichzelf een risico voor de beperkte stabiliserende functie van de NFA.

Record rijstoogst

Rijst is bijna rijpBoerenbonden en maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met plattelandsontwikkeling en voedselveiligheid vinden dat het roer om moet en dat het land moet koersen op zelfvoorziening in rijstproductie. Volgens het Ministerie van Landbouw is dat ook de doelstelling van de regering van president Aquino, die er naar streeft om dat in 2013 te bereiken. De hoge opbrengst van de rijstoogsten van het eerste kwartaal van 2011 wordt door het ministerie gezien als een opstap naar die doelstelling. Met een opbrengst van vier miljoen ton was de rijstoogst in die periode 15 procent hoger dan een jaar eerder, toen de rijstoogst leed onder grote droogte. Het was de grootste stijging die ooit is geregistreerd. Ondanks het nog aankomende tyfoonseizoen, waarin vaak delen van de oogst verloren gaan, verwacht het ministerie voor 2011 een record opbrengst van de rijstoogst van 17,5 miljoen ton. Dat zou tien procent hoger zijn dan een jaar eerder. Bovendien zijn de voorraadschuren van de NFA goed gevuld, zodat men verwacht dit jaar maar 600.000 ton rijst in te hoeven voeren, een derde van de import in 2010.

Verschil in aanpak

Rijst wordt vaak nog op straat gedroogdDe verschillende partijen mogen het dan wel eens zijn over de doelstelling van zelfvoorziening van de rijstproductie, over de manier waarop dat moet worden bereikt bestaan grote verschillen. De overheid zet in op schaalvergroting, verdere veredeling van rijstsoorten die een hoge productie geven en een intensiever gebruik van kunstmest en pesticiden. Volgens de bonden en de maatschappelijke organisaties heeft de praktijk aangetoond dat deze aanpak niet werkt en uitermate slecht is voor het milieu. Gemiddeld genomen hebben de vele overheidsinvesteringen in dit soort zaken de afgelopen decennia nauwelijks geleid tot een hogere opbrengst. Bovendien zijn grote sommen geld, bestemd voor landbouwbenodigdheden, verbetering van irrigatie en infrastructuur verdwenen in de zakken van bureaucraten en leveranciers.
Een ander probleem dat de organisaties signaleren is de negatieve rol van de zeven of acht stappen in de tussenhandel op de prijs die de boeren voor de rijst ontvangen. Zij pleiten voor een grotere rol voor de NFA in de rijsthandel. De NFA koopt de rijst rechtstreeks bij de boeren op en zorgt op die manier voor een hogere en stabielere prijs. Als de NFA een veel groter percentage van de oogst zou opkopen zou het voor boeren aantrekkelijk worden om meer rijst te verbouwen. Nu is de opbrengst vaak zo laag dat de rijstproductie niet rendabel is en andere producten worden geplant of het land braak blijft liggen. Bij een zelfvoorzienende rijstproductie hoeft de NFA geen rijst meer op de wereldmarkt te kopen. Omdat die prijs aanzienlijk boven de prijs ligt die de NFA de boeren betaalt zou dat een flinke besparing opleveren.

Grootschalige commerciële aanpak

Veredelede rijstsoorten leiden niet tot voedselzekerheidVerder zijn maatschappelijke organisaties beducht voor schaalvergroting, waarbij grote percelen land in handen komen van bedrijven voor voedselproductie. Daarbij wordt er gemakshalve vanuit gegaan dat grote stukken land braak liggen terwijl het vaak gaat om voorouderlijke gronden van inheemse volken of om land dat niet door de boeren wordt bewerkt omdat de opbrengst van de oogst niet rendabel is. Daarnaast bestaat het gevaar dat boeren worden verleid om hun land aan bedrijven te verhuren en dan in opdracht van de bedrijven rijst of andere voedselproducten gaan verbouwen. De San Miguel Corporatie, een van 's lands grootste conglomeraten, kondigde vorig jaar aan dat ze één miljard peso wilde investeren om één miljoen hectare landbouwgrond te gaan ontwikkelen voor voedselproductie.
Dit type grootschalige commerciële aanpak in de landbouwsector als oplossing voor het voedselprobleem wordt gesteund door overheden in de Europese Unie, Noord Amerika en vele ontwikkelingslanden en door internationale instellingen als de Wereldbank en het Internationale Monitaire Fonds. Internationaal gaat het om tientallen miljoenen hectares. Er is een internationale tegenbeweging op gang gekomen die een dergelijke aanpak bestempelt als 'land grabbing' oftewel landroof.

Steun uit onverwachte hoek

Maatschappelijke organisaties in de Filipijnen bepleiten een aanpak met gerichte overheidsinterventie waarmee kleine en middelgrote bedrijven worden ondersteund om de productie per hectare van 3,6 ton per hectare te verhogen naar 5 ton per hectare zonder afbreuk te doen aan het milieu.
Ze krijgen daarbij steun uit onverwachte hoek. Olivier De Schutter, de uit België afkomstige speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel is van mening dat honger en klimaatverandering niet gestopt kan worden met industriële landbouw op grootschalige plantages. Volgens hem ligt de oplossing in het ondersteunen van kleinschalige boerenbedrijven door hun kennis te vergroten en mogelijkheden voor productieverhoging te verbeteren. Hij bepleit daarbij dat overheden van ontwikkelingslanden geen belemmeringen krijgen opgelegd in het ondersteunen van hun boeren en indien het binnenlandse aanbod voldoende is, ze hun boeren mogen beschermen tegen dumping door buitenlandse producenten.
Hij koppelt hieraan verschillende internationale maatregelen die nodig zijn om het recht op voedsel van de wereldbevolking te garanderen. De belangrijkste daarvan zijn de aanleg van buffervoorraden van voedsel om prijsschommelingen te voorkomen; beperking op speculatie met voedselproducten; en bescherming van toegang tot landbouwgrond door boeren door een einde te maken aan 'land grabbing' waardoor jaarlijks miljoenen hectares vruchtbare landbouwgrond in handen komt van buitenlandse investeerders en buitenlandse overheden.

Rijstboeren - foto Dick Groeneveld

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.