Follow Me on Twitter
Wednesday, 29 January 2014 13:56

Buitenlandse schulden belemmering voor wederopbouw in Filipijnen

1. Sociale voorzieningen boven afbetaling schuldenBuitenlandse schulden moeten worden kwijtgescholden om wederopbouw na de verwoestende tyfoon Haiyan te ondersteunen. Terwijl er nog geworsteld wordt met de wederopbouw na tyfoon Haiyan en het land zich tegelijkertijd voorbereidt op toekomstige noodsituaties, lijdt de Filipijnen onder enorme internationale schulden.

De Filipijnse 'Freedom from Debt Coalition' en 'Jubilee South' (Internationale Beweging over Schuld en Ontwikkeling) pleiten voor de kwijtschelding van de Filipijnse schuld, die op dit moment ruim 2.700 miljard perso (45 miljard euro) bedraagt.

4. Tyfoon Haiyan - roep om etenAflossing schulden veel hoger dan internationale hulp

Meer dan 15 miljoen euro per dag – dat is 5,5 miljard euro per jaar – stroomt weg uit de Filipijnen als rente en afbetalingen aan internationale geldschieters. Sinds tyfoon Haiyan meer dan twee en een halve maand geleden toesloeg, 6200 slachtoffers maakte en meer dan een miljoen huizen vernietigde, is er meer dan één miljard euro uitgegeven aan de schuldaflossing. Terwijl er ongeveer 400 miljoen euro is toegezegd door de internationale donoren voor de hulpverlening, verlaat elk jaar bijna 15 keer dat bedrag het land om de schulden te betalen.

Schuldenspiraal

2. Marcos visit Reagan in 1982De Filipijnen zitten al sinds de jaren tachtig opgezadeld met een grote buitenlandse financiële schuld. Westerse overheden en instellingen zoals de Wereldbank leenden grote hoeveelheden geld aan dictator Ferdinand Marcos (die van 1965 tot 1986 president was) om hem tijdens de koude oorlog aan de macht te houden. Marcos wordt ervan verdacht zo'n slordige 7,5 miljard euro gestolen te hebben. Maar nadat hij in 1986 werd afgezet bleven de kredietverstrekkers, die medeplichtig waren aan deze corruptie, terugbetaling van de leningen eisen.
In de afgelopen 40 jaar is er ruim 87 miljard euro uitgeleend aan de Filipijnse overheid. Rentelasten hebben ervoor gezorgd dat er, ondanks dat er al 100 miljard euro is terugbetaald, nog steeds 45 miljard euro aan schulden uitstaat.

De chronische buitenlandse schulden hebben een verwoestende werking op het leven van de Filipijnse bevolking. Openbare diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs werken al decennia lang met een veel te klein budget. Op het moment zijn er meer dan 15 miljoen mensen in de Filipijnen ondervoed en een vergelijkbaar aantal leeft er in extreme armoede. Die aantallen zijn weinig veranderd sinds Ferdinand Marcos in 1986 werd afgezet. Elk jaar wordt nog steeds meer dan 20 procent van de inkomsten van de overheid uitgegeven aan de afbetaling van buitenlandse schulden, 3. Filipijnen kennen nog veel armoededat is bijna evenveel als aan de gezondheidszorg en het onderwijs samen.

Leningen voor wederopbouw verergeren de schuldenberg


Als reactie op tyfoon Haiyan kondigden de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank aan dat ze 1,45 miljard euro aan de Filipijnen gaan uitlenen voor noodhulp en wederopbouw. Dat dit geld, wat hard nodig is, wordt gegeven als leningen in plaats van subsidies betekent dat de buitenlandse financiële schuld van het land alleen maar zal toenemen. Hierdoor zullen de gevolgen van de ramp nog voelbaar zijn voor de volgende generaties, vanwege de aflossing van de hoge schulden.
Leningen voor wederopbouw kunnen per definitie geen opbrengsten genereren om de schuld af te betalen. Deze leningen zullen vooral gebruikt worden om de infrastructuur te herstellen en weer op een peil te brengen waarop het zich bevond voordat de tyfoon toesloeg. Ric Reyes, voorzitter van de Freedom from Debt Coalition, verklaarde: "De Filipijnen is gevoelig voor natuurrampen zoals orkanen en aardbevingen. Schulden die jaren geleden hadden moeten worden kwijtgescholden beperken de mogelijkheden van het land om adequaat te reageren op de gevolgen van deze verwoestende tyfoon en om aan de wederopbouw te werken. Hetzelfde geldt voor het zich adequaat voorbereiden en reageren op toekomstige noodsituaties. Er is duidelijk actie nodig in de vorm van kwijtschelding voordat er nieuwe schulden worden toegevoegd. "

Onverantwoordelijke projecten

5. Geen betaling van corrupte schuldenMaar de gevolgen van de hoge schulden zijn niet de enige redenen waarom de Filipijnse financiële schulden kwijtgescholden moeten worden. Na het einde van de Marcos dictatuur hebben veel van degenen die zich tegen zijn bewind verzetten de Freedom from Debt Coalition opgericht. Deze coalitie zet zich sinds haar oprichting in 1988 in voor het niet afbetalen van schulden die gebruikt zijn voor corruptie en omkoping. Leningen aan Marcos om een kerncentrale te bouwen in Bataan, die nooit elektriciteit heeft opgewekt en ook nog eens gebouwd is op een breuklijn in een gebied gevoelig voor aardbevingen, is een van de meest absurde voorbeelden.

Deze onverantwoordelijke leningen werden na de val van Marcos zelfs nog voortgezet. In 1997 heeft de Bank van Oostenrijk geld aan de Filipijnen geleend voor verbrandingsovens voor medisch afval, die in Europa toen al afgedankt waren vanwege hun hoge mate van vervuiling. In de Filipijnen zouden ze binnen twee jaar verboden worden. In 2008 zorgde de Freedom from Debt Coalition ervoor dat het Filipijnse Congres instemde met een voorstel om de afbetaling voor de twee hierboven genoemde en voor tien andere leningen te staken. Toenmalig president Gloria Arroyo sprak hierover echter haar veto uit en blokkeerde daarmee de uitvoering ervan.

Te rijk voor kwijtschelding

De Filipijnen werden uitgesloten van regelingen voor internationale schuldverlichting omdat ze met een gemiddeld jaarlijks inkomen van 1.900 euro per persoon "te rijk" werden bevonden. Het land wordt gerekend tot de zogenaamde middeninkomenlanden. Zodoende blijft het land gevangen in een schuldenspiraal, waar schuldaflossing overheidsinvesteringen in basisvoorzieningen - als gezondheidszorg, sociale zekerheid, huisvesting en onderwijs -beperkt. Deze cyclus wordt nu nog versterkt door de klimaatverandering, omdat de sterkte van orkanen en de schade die ze veroorzaken toeneemt. Regeringen van rijke landen weigeren nog steeds om aan hun verplichtingen te voldoen om de ontwikkelingslanden te compenseren voor de schadelijke gevolgen van hun uitstoot van broeikasgassen. Terwijl ze hier in 1992 al mee akkoord zijn gegaan via het 'United Nations Framework Convention on Climate Change' (UNFCCC).

6. Climate justice nowKlimaatrechtvaardigheid

"Schuldkwijtschelding is noodzakelijk om de Filipijnse bevolking recht te doen," zegt Ricardo Reyes van de Freedom from Debt Coalition. "Klimaatrechtvaardigheid vereist dat er compensatie wordt verstrekt voor geleden schade en verliezen die het gevolg zijn van klimaatverandering. Deze schadeloosstelling zal de Filipijnen in staat te stellen veerkracht te ontwikkelen om beter met klimaatverandering om te gaan. Wanneer schulden uit de hand lopen, falen om de fundamentele mensenrechten beschermen of voortkomen uit leningen voor onverantwoorde of mislukte projecten – wat allemaal geldt voor de Filipijnen – moeten ze worden kwijtgescholden. En terwijl de klimaatverandering toeneemt, hebben degenen met de grootste bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen de morele plicht om de landen die het meest door de gevolgen ervan getroffen worden, te compenseren. Dit in de vorm van bijdragen, niet leningen."

Samengesteld uit verklaringen van de Freedom from Debt Coalitie, de Jubilee South Beweging en de bijdrage van Tim Jones op de Poverty Matters blog.

Vertaling: Erniël G. de Boer

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.