Follow Me on Twitter
Thursday, 04 October 2012 13:10

Filipijnen worstelt met verleden van dictatuur

1. Krant van 24 september 1972 met afkondiging staat van belegOp 21 september was het veertig jaar geleden dat president Ferdinand Marcos de staat van beleg afkondigde. Uit een peiling van een landelijk dagblad blijk dat tegenwoordig veel mensen nauwelijks of geen kennis hebben van wat zich afspeelde gedurende deze donkere periode in de Filipijnse geschiedenis. Terwijl de roep om dit stuk geschiedenis uitgebreider in de schoolboeken op te nemen steeds luider klinkt, worden de daden van Marcos door zijn zoon gebagatelliseerd.

Door Evert de Boer

Terwijl de massale volksopstand van 25 februari 1986, die dictator Marcos en zijn familie en handlangers het land deed ontvluchten, jaarlijks herdacht wordt, is er al jaren nauwelijks aandacht voor de datum dat de staat van beleg werd afgekondigd. Op 21 september 1972 trok toenmalig president Marcos alle macht naar zich toe. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat werden naar huis gestuurd, de grondwet buiten werking gesteld, alle organisaties en samenscholingen verboden en politieke opponenten gevangen genomen, overal in het land militaire controleposten opgezet en er werd een avondklok ingesteld. Bijna alle radio en televisiestations werden gesloten en praktisch alle kranten opgeheven. Een enkele krant en een paar mediakanalen bleven open om als spreekbuis te dienen voor door Marcos gecensureerde berichten.

Dictatuur

2. President Aquino bezoek herdenkingsmuur Martial Law Museum met slachtoffers Marcos dictatuurHet was het begin van een bijna veertien jaar durende dictatuur, waarin de militairen een belangrijke rol speelden. Mensen die zich uitspraken tegen zijn regime of zich verzetten werden gevangen genomen, gemarteld, verdwenen of werden vermoord. Cijfers van mensenrechtenorganisaties geven aan dat in totaal tenminste 70.000 mensen gevangen werden genomen, waarvan de helft werd gemarteld. Tussen 3300 en 3600 mensen werden vermoord en vele honderden verdwenen voorgoed. Ondanks de repressie groeide het verzet, het ondergrondse zowel als het openlijke, het gewapende zowel als het vreedzame. De openlijke protestbeweging nam massale vormen aan nadat Benigno Aquino Jr., de vader van de huidige president, bij terugkomst uit ballingschap op 21 augustus 1983 op de trap van het vliegtuig vermoord werd door een van de militairen die hem vanuit het vliegtuig zouden begeleiden. Het leidde uiteindelijk tot de val van dictator Marcos.
Marcos en zijn corrupte medestanders plunderden het land. Toen hij in 1965 aan de macht kwam had de Filipijnen een buitenlandse schuld van één miljard dollar, toen hij in 1986 vluchtte bedroeg die schuld 28 miljard dollar. Tegen die tijd had hij rond 10 miljard dollar op diverse buitenlandse rekeningen staan. Ook zijn medestanders vergaarden miljarden.

3. Armoede tijdens de Marcos dictatuur

Terwijl de machthebbers zich in luxe wentelden, leefde op een gegeven moment 60 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Nadat hij gevlucht was hing de schuldenlast als een molensteen om de nek van het land en de gevolgen zijn nu nog voelbaar voor de economie.
Om de schuld af te betalen moest steeds meer worden geleend, het is mede daardoor dat de schulden inmiddels zijn opgelopen tot 63 miljard dollar. De overheid besteedt nu elke minuut 1,4 miljoen peso (33.500 dollar) aan afbetaling van de buitenlandse schuld. Dat drukt dermate zwaar op de begroting dat er te weinig geld beschikbaar is voor gezondheidszorg, onderwijs en andere sociale voorzieningen.

Woelige jaren


De jaren voorafgaande aan september 1972 werden gekenmerkt door wijdverspreide studentenprotesten, waar steeds meer groepen uit de samenleving zich bij aansloten. Enkele jaren eerder had de Communistische Partij (CPP) het Nieuwe Volksleger (NPA) opgericht, met het doel de zittende macht gewapenderhand te verdrijven. De al enigszins chaotische situatie werd verergerd door de bomaanslag op 21 augustus 1971, tijdens een grote bijeenkomst van de liberale partij op Plaza Miranda, in Quiapo Manilla. De liberale partij was toen de oppositiepartij. Er kwamen negen mensen bij om en 95 raakten gewond, waaronder de prominente senator Jovito Salonga. De aanslag werd toegeschreven aan Marcos, maar vele jaren later bleken er sterke aanwijzingen te zijn dat de CPP erachter zat.
De studentenprotesten, de aanslag op Plaza Miranda en het gewapende verzet van de NPA vormden volgens Marcos de aanleiding voor het afkondigen van de staat van beleg. Wat hij niet noemde als reden, maar zijn tegenstanders wel, was dat er in mei 1973 presidentsverkiezingen gehouden moesten worden en dat hij zich daarvoor niet kandidaat kon stellen. Hij werd in 1965 voor het eerst gekozen en in 1969 herkozen en kwam volgens de grondwet niet in aanmerking voor een derde termijn.

Staat van beleg onbekend

Uit een serie interviews met mensen van verschillende leeftijden bleek dat het historisch geheugen van veel mensen kort is. Vele van de geïnterviewden bleken niet bekend met de staat van beleg en wat er zich in de jaren die er op volgden afspeelde. Praktisch niemand van hen wist de datum van de afkondiging te noemen. De meesten waren wel bekend met Marcos als president. Terwijl een aantal studenten wist te vertellen dat er een aantal dingen goed mis waren tijdens het bewind van president Marcos, waren er ook veel jongeren die aangaven dat ze gehoord hadden dat Marcos een goede president was. Ook als ze wisten dat er schendingen van mensenrechten hadden plaatsgevonden en dat de democratie was opgeschort, dan nog zeiden ze te denken dat het leven onder de staat van beleg beter was dan nu. Eentje vertelde dat ze had gehoord dat Marcos de beste president ooit was en de Filipijnen hetzelfde welvaartsniveau zou hebben als Singapore indien de staat van beleg niet zou zijn opgeheven. Een 16-jarige middelbare scholiere meende dat er weliswaar een aantal mensen waren omgekomen, maar dat het economisch heel goed ging onder Marcos. Volgens haar is de samenleving nu veel chaotischer en is er geen vooruitgang.
Een aantal van de ouderen die aan het woord kwamen sloten zich hierbij aan en vertelden zich vooral te herinnerden dat het leven ordelijker was, dat er minder criminaliteit was en dat ze zich veiliger voelden op straat. Sommigen ouderen zeiden dat ze het leven nu moeilijker vonden dan toen.

Gemengd beeld

4. In 1982 genoot Marcos nog steeds de steun van de VS

In een interview met twee analisten kwam een gemengd beeld naar voren. Politicoloog Clarita Carlos, verbonden aan de Universiteit van de Filipijnen, zei de voorkeur te geven aan de tijd van de staat van beleg. Behalve dan dat ene incident waarbij de academische vrijheid werd geschonden. "Een van mijn professoren belandde in de gevangenis omdat hij zich laatdunkend uitliet over presidentsvrouw Imelda Marcos. Hij wist niet dat hij spionnen in de collegezaal had." Voor Carlos was Marcos toch de beste president. "De staat van beleg zorgde voor rust en vrede en de criminaliteit nam sterk af", zo liet ze weten.
Politiek analist Ramon Casiple, die onder Marcos in het verzet zat en enige tijd in de gevangenis belandde, denkt heel anders over die periode. Hij zei dat corruptie tijdens de dictatuur zeer wijdverbreid en systematisch was en dat de plundering van Marcos en zijn medestanders de economie naar de afgrond bracht. "Burgers waren rechteloos en de onderdrukking was systematisch. Vakbonden, boerenbonden en alle andere vormen van organisatie waren verboden er was veel geweld tegen burgers. Mensen die zich verzetten tegen de dictatuur werden opgepakt en gemarteld of vermoord. Maar niets hiervan kwam naar buiten omdat alle nieuws gecensureerd werd. Journalisten die dat probeerden verdwenen achter de tralies of erger. Daarom hebben mensen de indruk dat het vredig en veilig was tijdens de staat van beleg. Maar het tegendeel was dus waar", zo verklaarde Casiple.

Historisch besef

Naar aanleiding van berichten dat veel jongeren eerder positief dan negatief staan tegenover de staat van beleg en het bewind van president Marcos ontstond er een publieke discussie. Vooral de mensen die zich verzetten tegen de dictatuur of er het slachtoffer van werden maken zich zorgen over het gebrek aan historisch besef. Volgens hen wordt er in de lesprogramma's op de scholen te weinig aandacht aan besteed. Als een groot deel van de jonge mensen geen besef heeft van wat er werkelijk gebeurd is in die periode, kan de geschiedenis zich zo maar herhalen, zo waarschuwen ze.
Zowel het ministerie van onderwijs, historici als verschillende volksvertegenwoordigers benadrukten de noodzaak om dit deel van de geschiedenis op te nemen in de geschiedenisboeken van de scholen op verschillende niveaus. Ze waren het echter niet eens over de aanpak. Het ministerie zei een neutrale voorstelling van zaken voor te staan, terwijl de meeste anderen ervoor zijn om veel van de gebeurtenissen en misstanden te presenteren. Indachtig de moord op zijn vader bemoeide zelfs president Aquino zich ermee door voor te stellen een collectie verhalen van slachtoffers bijeen te brengen en die op scholen te gebruiken.

Youtube filmpjes

5. De jeugd moet de waarheid kennenVolgens Max de Mesa van de mensenrechtenorganisatie PAHRA ( Philippine Association of Human Rights Advocates) circuleren er verschillende professioneel aandoende youtube filmpjes op internet die Marcos en zijn vrouw verheerlijken en betogen dat de volksopstand van 1986 (de EDSA revolutie) op een mythe berust. De zogenaamde economische en politieke verdiensten van Marcos worden erin opgesomd en er wordt beweerd dat Marcos geen reden had ex-senator Benigno Aquino Jr. te vermoorden. Volgens de filmpjes zijn de media nu in handen van een kleine elite die de mythe van de volksopstand en de magie van Corazon Aquino (die president werd nadat Marcos gevlucht was) propaganderen en Marcos demoniseren. Dat zouden ze doen om zelf aan de macht te blijven.
In één van de filmpjes wordt gesteld dat de twee tot drie miljoen mensen die op de been waren tijdens de opstand maar twee procent van de bevolking vertegenwoordigden en voornamelijk bestond uit communisten, criminelen en mensen die nieuwsgierig waren. Dat er geen geweld werd gebruikt was te danken aan Marcos, omdat hij zijn troepen opdroeg niet te schieten. En dat terwijl, zo vermeldt de Mesa, de militairen weigerden op de bevolking te schieten en later naar de opstandelingen overliepen.
Wie de filmpjes zonder verdere context te zien krijgt is geneigd het voor waarheid aan te nemen. Dat merkte PAHRA toen ze de filmpjes bij wijze van experiment aan twee groepen studenten liet zien.

Terug op het politieke toneel

6. Imelda bezoekt de opgebaarde Marcos in 2010Het lijkt erop dat Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. de zoon van Marcos, die het inmiddels tot senator heeft geschopt, het in de filmpjes opgeroepen beeld tracht te bevestigen. Hij beweerde onlangs dat de meeste claims over de staat van beleg, zoals de mensenrechtenschendingen, de economische rampspoed, de onderdrukking en het opschorten van democratische vrijheden pompeuze verklaringen en zwarte propaganda zijn. "Verhalen die politici uit eigenbelang, politieke zelfverheerlijking en ijdelheid verspreiden", zo verklaarde hij. Daarmee de slachtoffers uit die periode tegen het zere been schoppend. Tot verbijstering van velen is hij is niet de enige Marcos die al een tijd terug is in de politieke arena. Imelda en haar dochter waren in de jaren negentig al vertegenwoordigd in het Huis van Afgevaardigden en Imelda is daar in mei 2010 opnieuw in gekozen. Bongbong was eerder gouverneur van de provincie van Ilocos Norte, een post die momenteel door zijn zus wordt bezet. Ilocos Norte is de thuisbasis van de Marcos familie, waar de voormalige dictator in een glazen kist ligt opgebaard. Bongbong speelt nu al openlijk met de gedachte om in 2016 mee te doen aan de presidentsverkiezingen.

7. De Marcos familie helemaal terug op het politieke toneel

Naast de Marcos familie zijn veel van de medestanders uit die tijd al lang weer terug op het politieke toneel en hebben hun financiële belangen die ze in die tijd vergaarden weer veiliggesteld. Bekende namen zijn Lucio Tan en Danding Conjuanco, die behoren tot de tien rijkste mensen van de Filipijnen. En Juan Ponce Enrile niet te vergeten, de 'architect' van de staat van beleg. Hij is nooit van het politieke toneel verdwenen, heeft talloze functies vervuld, van stafchef van het leger tot minister van defensie en is sinds 2008 voorzitter van de Senaat.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.