Follow Me on Twitter
Monday, 04 August 2014 22:36

Van de redactie: Editie 4 2014

In dit tweede deel van zomereditie aandacht voor het grote corruptieschandaal dat in de zomer van vorig jaar aan het licht kwam en alweer maandenlang voorpaginanieuws is in de Filipijnen. Het tweede artikel gaat over een andere controverse van grote overheidsuitgaven, die ontstond naar aanleiding van het corruptieschandaal. Vervolgens een verslag van de stand van zaken in het door tyfoon Haiyan getroffen gebied, ruim acht maanden later. Ook deze keer weer een verslag van een toeristische trip waarvan lokale gemeenschappen profiteren; nu naar de eilanden Mindoro en Sibale. Het historisch nieuwsfeit gaat over de vondst van fossiele menselijke resten van de 'Tabon Man', de duiden op de oudste tekenen van leven in de Filipijnen. Tenslotte een fotoreportage over de suikerproductie in Medellin in het noorden van het eiland Cebu.

Om de uitgave van het digitale Filipijnenmagazine Tambuli mogelijk te maken willen we u vriendelijk verzoeken om een donatie over te maken. U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN rekening nr. NL47 INGB 0004 0757 93 van Filippijnengroep Nederland, Utrecht – ovv bijdrage Tambuli

Alvast bedankt.

We wensen u veel leesplezier,
Namens de redactie,
Evert de Boer & Thijs Struijk