Follow Me on Twitter
Monday, 02 February 2015 22:18

Vrede in Mindanao in gevaar door 64 doden bij gewapend treffen

Een gewapend treffen tussen een speciale Filipijnse politie eenheid en het Moro Islamitisch Bevrijdingsfront heeft het leven gekost aan 44 politie commando's, 18 moslimstrijders en tenminste 20 anderen. Het bloedige incident heeft de goedkeuring van de Bangsamoro Basiswet, die moet leiden tot duurzame vrede in Mindanao en het opzetten van een nieuwe Bangsamoro regio, op scherp gezet. Tegenstanders van de Basiswet riepen op het vredesverdrag met het MILF op te zeggen. President Aquino riep op tot kalmte en de resultaten van het onderzoek af te wachten alvorens conclusies te trekken.

Door Evert de Boer

Ruim een week geleden voerden de door het Amerikaans leger getrainde Special Action Forces (SAF) van de nationale politie een actie uit met bijna 400 manschappen, om twee lang gezochte terroristen uit te schakelen. Ze stuiten daarbij op een eenheid van het Moro Islamitisch Bevrijdingsfront (MILF) en een radicale afsplitsing daarvan, de Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF). In het 12 uur durende gewapende treffen dat volgde kwamen meer dan 80 mensen om, waarvan 44 leden van de SAF en 18 van het MILF.
De belangrijkste van de twee terroristen, de Maleisiër Zulkifli bin Hir, alias "Marwan," een bom-expert van de Indonesië Jemaah Islamiyah (JI), zou tijdens de operatie gedood zijn. De VS had een prijs van vijf miljoen dollar op zijn hoofd gezet. De andere, Abdul Basit Usman, een Filipijnse bom-expert, wist te ontkomen. Hij heeft een prijs op zijn hoofd staan van drie miljoen dollar.
Een DNA test heeft uitgewezen dat Marwan inderdaad gedood is. In 2012 waren er ook berichten dat hij door het leger was uitgeschakeld, maar dat bleek later niet te kloppen. Marwan wordt verantwoordelijk gehouden voor verschillende grote bomaanslagen in de regio, waaronder die op een discotheek in Bali in 2002, waarbij meer dan 200 mensen omkwamen. 

Geheime operatie
Volgens informatie van de inlichtingendiensten bevonden de terroristen zich in de gemeente Mamasapano in de provincie Maguindanao, een gebied dat onder controle staat van het MILF. In de vredesovereenkomst die vorig jaar werd gesloten tussen de regering en het MILF en die leidde tot de formulering van de Bangsamoro Basiswet, is afgesproken dat het MILF op de hoogte gesteld wordt als er operaties van leger of de politie in MILF gebied plaats gaan vinden. Getulio Napeñas, de directeur van de SAF, verklaarde naderhand dat het MILF, noch de leiding van het leger van te voren waren geïnformeerd over de plannen om Mamasapano binnen te trekken. De plaatsvervangende leiding van de nationale politie (PNP) was pas op de hoogte gesteld nadat de operatie was begonnen. Napeñas zei dat hij het MILF niet vertrouwde en ook het leger en politie niet op de hoogte waren gesteld om te voorkomen dat de informatie uit zou lekken, waardoor de terroristen zouden kunnen ontkomen. Hij vergeleek de SAF operatie met de geheime operatie van de Amerikaanse Navy Seals, waarmee Osama bin Laden in 2011 in Pakistan werd uitgeschakeld. De Amerikanen hadden toen het Pakistaanse leger ook niet van te voren op de hoogte gesteld.

Napeñas liet weten dat hij de plaatsvervangend directeur van de PNP 's morgens om half 6 per sms had geïnformeerd over de actie, enkele uren nadat de operatie was begonnen. Op de vraag waarom Minister Roxas van Binnenlandse zaken, die verantwoordelijk is voor de PNP, niet op de hoogte was gesteld antwoordde Napeñas dat hij eerst zijn directe leidinggevende moest informeren.
Saillant detail is dat de geschorste directeur generaal van de PNP, Alan Purisma wel op hoogte was van de operatie en die op afstand vanuit Camp Crame, het hoofdkwartier van de PNP in Quezon City, probeerde aan te sturen. Purisma is geschorst omdat hij verdacht wordt van corruptie. Purisma informeerde wel president Aquino, maar niet minister Roxas omdat hij die verantwoordelijk acht voor zijn schorsing.

Gevechten duren 12 uur
De controversiële beslissing van Napeñas en Purisma om de operationele leiding van de PNP pas in een latere fase en het leger en de MILF helemaal niet te informeren kwam de SAF duur te staan. Wat zich precies heeft afgespeeld is een week na dato nog steeds niet helemaal duidelijk. Uit de verslagen die tot nu toe zijn verschenen blijkt dat de SAF eenheid om 3 uur 's morgen het gebied is binnengetrokken en zich in tweeën opsplitste. De eerste groep van ruim 70 manschappen ging op weg naar de schuilplaats van de terroristen en de anderen vormen een back-up om de voorste linie te beschermen. De eerste groep bereikte de woning van Marwan, die in een vuurgevecht zou zijn gedood. De eenheden van de BIFF die in het gebied waren openden in reactie het vuur op de SAF eenheid, die zich daarop terugtrok. Tijdens de terugtocht begon de SAF commando's te schieten op de onderkomens waar zich een groep van 100 MILF strijders bevond. Die waren al gealarmeerd door de eerder schotenwisseling. Ze herkenden de uniformen van de SAF eenheid niet, wisten niet door wie ze werden beschoten en beantwoorden het geweervuur. De SAF eenheid was onbekend met het terrein en bleek zich in een maïsveld te bevinden waar ze een gemakkelijk doelwit waren. In het gewapende treffen wat volgde met de MILF sneuvelden tientallen SAF commando's en 18 van de MILF. Er waren enkele tientallen gewonden. De gevechten kwamen pas na 12 uur teneinde door tussenkomst van de Coördinatiecommissie voor de Beëindiging van Vijandelijkheden, die na de vredesverdrag door de regering en het MILF was opgezet.

Pas na een paar dagen werd duidelijk dat er veel mensen bij de strijd waren omgekomen. Er was zware kritiek op Napeñas, die toegaf verantwoordelijk te zijn en van zijn functie werd ontheven. De rol van de geschorste Purisma wordt verder onderzocht. Er was ook kritiek op de president Aquino, die wel op de hoogte was van de geplande aanval maar blijkbaar niet wist dat er verder bijna niemand geïnformeerd was over de op handen zijnde operatie. Minister Roxas was laaiend omdat hij niet op de hoogte was gesteld.

Kritiek op het leger
Het leger, de AFP, kreeg het verwijt dat ze de SAF eenheid niet te hulp waren geschoten, terwijl ze in de buurt gelegerd waren. De AFP liet echter weten dat ze niet op de hoogte waren gesteld en niet wisten wat er aan de hand was. In het kamp van de AFP, dat op ongeveer 5 kilometer afstand ligt, hadden ze in de verte wel geweervuur gehoord, maar ze wisten niet wat er aan de hand was. Ze wisten niet welke partijen erbij betrokken waren, waar het precies was en om hoeveel mensen het ging. De majoor generaal van SAF troepen, die de communicatie verzorgde, was vrij snel omgekomen, waardoor er een radiostilte ontstond die vele uren duurde. Het leger kreeg daardoor geen informatie op basis waarvan ze de SAF te hulp konden komen.
Een anonieme bron uit de AFP gelederen uitte harde kritiek op de SAF. Hij zei dat uit een eerste onderzoek van het leger bleek dat de SAF commando's op verschillende manieren de fout in waren gegaan. Volgens hem was de grootste fout dat ze het leger en de MILF niet op de hoogte hadden gesteld. Ten tweede kenden ze het gebied wat ze binnen trokken niet en wisten ze niet welke gewapende groepen zich daar precies bevonden. Ook in de operatie zouden veel fouten gemaakt zijn; zoals het niet verkennen van het terrein, het niet innemen van strategische posities en na de schotenwisseling het inlopen van een veld waar ze een gemakkelijke doelwit waren. En, zo vroeg de bron zich af, waar waren de 300 SAF commando's die bescherming moesten bieden aan de ruim 70 commando's die de operatie uitvoerden. Hoe kon het dat zij verdwaald waren en de anderen niet te hulp kwamen? Het lijkt er op dat de SAF-commando's er, zo zei hij, een flinke puinhoop van hebben gemaakt. Om er aan toe te voegen dat de uitkomst heel anders zou zijn geweest als er met het leger was overlegd. "We hebben veel contacten met de MILF, waardoor er al sinds 2010 geen gewapend treffen meer is geweest tussen het leger en de MILF. Het geeft ook aan dat het MILF zich houdt aan de afspraken uit het vredesakkoord."
Hij sloot af met te zeggen: "Wij in het leger respecteren het besluit de missie aan de SAF te geven en wij betreuren de dood van de SAF-commando's. Maar beschuldig ons er niet van dat wij de SAF eenheid niet te hulp zijn gekomen.

Congres schort behandeling wetgeving op
Het hoofd van de Senaatscommissie die de Bangsamoro Basiswet (BBL) behandeld heeft de bespreking van de wet voor onbepaalde tijd opgeschort. Twee van de senatoren die het wetvoorstel voor de BBL steunden, trokken hun steun in waardoor het onzeker is geworden of er in de Senaat nog voldoende steun voor is.
De commissie in het Huis van Afgevaardigden, die de BBL toetst aan de grondwet en daarvoor hoorzittingen organiseerde, heeft zijn werkzaamheden eveneens opgeschort. De commissie heeft laten weten pas verder te gaan met de behandeling van de Basiswet als de aangekondigde onderzoeken zijn afgerond en het duidelijk is wat er zich precies heeft afgespeeld.
Verschillende volksvertegenwoordigers en lokale politici, die zich verzetten tegen de invoering van de BBL, riepen op om te stoppen met de behandeling van de wet en het vredesverdrag met de MILF op te zeggen. Ze kregen steun van voormalig president Estrada (die in 2001 werd afgezet) die opriep tot totale oorlog met het MILF, zoals ook tijdens zijn regeerperiode gebeurde (die honderden mensen het leven kostte, tienduizenden vluchtelingen opleverde en verder niets oploste). Anderen eisen dat de MILF diegenen die de SAF-commando's hebben gedood aan de overheid worden 'uitgeleverd'.

Alleen vrede kan gewapend conflict oplossen
President Aquino riep herhaaldelijk op tot kalmte en pas conclusies te trekken als de feiten via de aangekondigde onderzoeken boven tafel zijn gekomen. Naast de door de overheid ingestelde onderzoeksraad hebben ook de nationale politie en het leger toegezegd de zaak te zullen onderzoeken, evenals de MILF.
Aquino zei ervan overtuigd te zijn dat goedkeuring van de BBL de beste kansen bied voor het land om het al 40 jaar durende gewapende conflict in Mindanao op te lossen en om te komen tot een duurzame vrede. "Het succes van het gehele vredesproces hangt af van deze wet. Als deze wet niet wordt goedgekeurd zal het vredesproces ontsporen en zullen de vijandelijkheden ongetwijfeld weer oplaaien. Als dat gebeurd bereiken radicale bommenleggers als Marwan en Usman juist de doelen die ze nastreven."
"In het wilde weg ongegronde beschuldigen uiten levert geen enkele bijdrage aan het onderzoek van de nationale onderzoeksraad, die al druk aan het werk is. Laten we wachten op hun bevindingen ", zo hield president zijn landgenoten voor.

Het MILF heeft al direct na het bloedige gewapende treffen laten weten dat ze door wil gaan met het verder uitwerken van het vredesverdrag. Juist in de week na het incident vonden er in Maleisië gesprekken plaats tussen delegaties van de regering en het MILF over de ontwapening van de MILF strijdkrachten. De afspraken die hierover werden gemaakt en ondertekend, kunnen worden beschouwd als het meest tastbare bewijs dat het MILF de strijd opgeeft en de wapens gaat inleveren. Voor het MILF is de ontwapening, volgens de MILF onderhandelaar Mohagher Iqbal, niet alleen een emotioneel gebeuren, ze beschouwen het ook als het brengen van het ultieme offer.

 

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.