Follow Me on Twitter
Saturday, 09 October 2010 10:54

Suikerplantage testcase voor landhervorming

suikerplantage-arbeider-aanAl in de campagnes voor de presidentsverkiezingen in de Filipijnen kwam het uitgebreid aan de orde: de herverdeling van de grote suikerplantage van de Cojuangco-Aquino familieclan in de provincie Tarlac. De Philippine Daily Inquirer besteedde er zelfs een zevendelig serie aan. Sinds begin augustus, ruim een maand na het aantreden van president Aquino, halen de discussies en de rechtszaak over de herverdeling van Hacienda Luisita voortdurend de voorpagina's.

Door Willem van Dam

Arbeiders voeren actie voor herverdeling suikerplantageHacienda Luisita, de 6453 hectare tellende suikerplantage van de familie van voormalig president Corazon Aquino en huidige president Aquino, ligt ruim 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Manilla. De hacienda is eigendom van de Cojuangco-Aquino familieclan. De president zegt voor slechts twee procent eigenaar te zijn en zich daarom niet te bemoeien met de controverse die speelt rondom het landgoed.

Nationaal symbool

De rechtszaak tegen de eigenaren van de plantage om het land te verdelen onder de landarbeiders, die sinds 2006 stil lag, werd in augustus door het Hooggerechtshof hervat. Daarmee is het een testcase geworden van hoe serieus de nieuwe regering en vooral de nieuwe president is over armoedebestrijding en een eerlijker verdeling van de middelen. De uitvoering van de wet op de landhervorming, die in juni 2009 voor vijf jaar werd verlengd, hangt er mede vanaf. Als de landerijen van Hacienda Luisita niet wordt herverdeeld onder de landarbeiders, die er volgens de wet recht op hebben, betekent dat vrijwel zeker het einde van het landhervormingsprogramma. Andere grootgrondbezitters zullen het als voorbeeld gebruiken om zich eveneens aan de wet te onttrekken.

Hacienda Luisita suikerfabriekHacienda Luisita dreigt een nationaal symbool te worden van hoe grootgrondbezitters de landhervormingwet weten te ontduiken. In de afgelopen veertig jaar beloofde de familieclan tenminste drie keer om het grootste deel van hun plantage te verdelen onder de landarbeiders. De eerste toezegging werd gedaan in 1967 om een grote lening af te kunnen sluiten. President Cory Aquino beloofde tijdens haar verkiezingscampagne in 1986, toen ze het opnam tegen dictator Marcos, dat het landgoed onder de landarbeiders verdeeld zou worden. In 1989 gebruikte de familie één van de mazen in de nieuwe landhervormingwet CARP om onder herverdeling uit te komen.

Uitgifte aandelen

In 1989 begonnen de eigenaren met de uitgifte van aandelen aan de 6,300 arbeiders die daardoor mede-eigenaar zouden worden van de plantage. Dit schema, bekend onder de naam SDO, was onderdeel van de in 1988 ingevoerde wet op de landhervorming. Als groot voordeel werd genoemd dat het bedrijf niet uiteen zou vallen in kleine stukjes land, waardoor de productie zou teruglopen en de opbrengst verminderen. De arbeiders-aandeelhouders zouden hun inkomen zien toenemen. Vooruitlopend op de aandelenconstructie onttrokken de eigenaren vijftienhonderd hectare aan directe agrarische activiteiten. Hierop vestigden ze transportbedrijven, marketingfirma's en verwerkingsbedrijven. Tenminste 500 hectare zou ontwikkeld worden voor woningbouw en recreatieve voorzieningen. Deze hectares vielen daarmee buiten de hacienda en telden niet mee in het landbouwareaal dat onder de SDO regeling viel. De resterende hectares werden ondergebracht in een bedrijf met de naam Hacienda Luisita Corporatie. In de praktijk bleken de arbeiders weinig invloed te hebben want ze kregen slechts 33 procent van de aandelen, waardoor de voormalige eigenaren 67 procent in handen hielden. In de praktijk werden de arbeiders dan ook steeds overstemd. Het is niet verwonderlijk dat de arbeiders zich geenszins mede-eigenaar voelden. Als ongeletterden verkeerden ze bovendien in een ongelijkwaardige positie, want ze bevonden zich niet in een positie om op gelijk niveau mee te beslissen over bedrijfsplannen van de corporatie.

Herziening

Suikerplantage arbeider op Hacienda Luisita - foto Jun BorrasDe essentie van de landhervormingwet is dat de verhouding tussen grondbezitters en pachters drastisch wordt veranderd. Op Hacienda Luisita is daar echter weinig van terecht gekomen. In plaats van de beloofde inkomensstijging, gingen de arbeiders er juist op achteruit en verarmden ze zienderogen. Het stuk land dat ze gekregen hadden om er op te wonen en voor zichzelf te verbouwen, is geen echt bezit. Ze mogen het alleen verkopen aan de Corporatie, waarbij het eigenlijk weer in het bezit komt van de Cojuangco's. Als ze overlijden vervalt het land automatisch aan de corporatie. Onder druk van voortdurende klachten en acties van de landarbeiders kwam het Ministerie van Landhervorming (DAR) in 2006 tot de conclusie dat de SDO regeling van Hacienda Luisita in strijd was met de wet. De regeling leidde niet tot inkomenszekerheid voor de arbeiders en het ontrekken van de 1500 hectare aan de plantage, voor niet agrarische doeleinden, was illegaal.
Het ministerie besloot daarop dat de 6453 hectare van de suikerplantage alsnog onder de arbeiders verdeeld moest worden en dat de oorspronkelijke eigenaren recht hadden op een compensatie gebaseerd op de marktwaarde van 1989. Hiertegen tekende de familieclan bezwaar aan en het Hooggerechtshof besloot in juni 2006 tot een tijdelijk verbod op de uitvoering van het besluit van DAR. Dit verbod zou gelden totdat de rechtszaak door het Hooggerechtshof zou worden behandeld. Sindsdien lag de zaak stil.

Nieuwe aandelen uitgifte

In juni 2010 dienden vertegenwoordigers van de arbeiders het zoveelste verzoek in bij het Hooggerechtshof om de zaak in behandeling te nemen. Daarop kondigde de nieuwe president van het Hof in juli aan dat de zaak spoedig heropend zou worden. Tot ieders verbazing kwamen de Cojuangcos op 6 augustus met de mededeling dat er een nieuwe overeekomst was gesloten met vertegenwoordigers van de arbeiders en dat het akkoord getekend was door 70 procent van de arbeiders. Later bleek dat de eigenaren 150 miljoen peso hadden beloofd aan de landarbeiders als financiële ondersteuning als zij akkoord zouden gaan met een nieuwe aandelenuitgifte. Daarvan zou 20 miljoen direct als voorschot worden verdeeld onder de arbeiders die de overeenkomst ondertekenden en kregen ze ruim 1300 hectare land om onderling te verdelen. De al jarenlange impasse in de rechtszaak, de uitzichtloze situatie en de diepe armoede waarin de arbeiders terecht waren gekomen, bleken voldoende om hen over te halen de overeenkomst te ondertekenen. Behalve de belofte van de 1300 hectare land en de financiële compensatie werd de inhoud van de overeenkomst echter niet aan hen uitgelegd. Verder bleek dat de leiders die meewerkten aan de manipulatie en de arbeiders overhaalden te tekenen, daarvoor rijkelijk werden beloond. Pas toen de inhoud van de overeenkomst aan de arbeiders werd uitgelegd realiseerden ze zich dat ze erin waren geluisd.

Bemiddeling

De nieuwe overeenkomst kon heropening van de rechtszaak niet voorkomen. Na het horen van de pleidooien van de verschillende partijen op 18 en 24 augustus besloten de rechters tot het opzetten van een bemiddelingsproces tussen eigenaren en de arbeiders. Alle partijen stemden in en er werd een bemiddelingspanel opgezet. In september vonden vijf bemiddelingsgesprekken plaats. Bij de eerste bijeenkomst liepen twee van de meest militante organisaties die een deel van de arbeiders vertegenwoordigen gelijk al weg. Andere organisaties besloten de gesprekken te blijven bijwonen.
Aanvankelijk leek het erop dat de Cojuangco clan akkoord zou gaan met herverdeling van 4100 van de ruim 6400 hectare. De organisaties van arbeiders zeiden daarmee te kunnen leven op voorwaarde dat DAR onderzoek gaat doen naar wat er precies gebeurd is met de andere 2300 hectare en daarover later alsnog een besluit neemt.
De vraagprijs van de Cojuangco's van één miljoen peso per hectare vormde echter een obstakel in de onderhandelingen. De Landbank, de formele opkoper en distributeur van land bij herverdeling, taxeerde de waarde op 167.400 peso per hectare. Dit vanwege de hoge suikerprijs op de wereldmarkt. De organisaties die de arbeiders vertegenwoordigen vonden de vraagprijs van één miljoen belachelijk en daaraan tegemoet komen zou het einde van het landhervormingsprogramma betekenen. Dergelijke prijzen zijn voor de arbeiders niet te betalen en door de Landbank niet te financieren. Zij achten zelfs de prijs die de Landbank voorstelde niet haalbaar en willen de originele prijs uit 1989 van 40.000 peso per hectare handhaven.

Nieuwe impasse

Tegen de overeenkomst van augustus 2010In de laatste bijeenkomst van 27 september liep het bemiddelingsproces spaak vanwege de eisen waarmee de eigenaren kwamen. Ze zeiden de Landbank niet te erkennen als taxateur en drongen erop aan een particuliere taxateur in te schakelen. Ze willen dat er opnieuw een referendum wordt georganiseerd onder de arbeiders, waarbij de SDO optie uitdrukkelijk als beste oplossing wordt voorgesteld en stellen slecht 1300 hectare land beschikbaar voor verdeling onder de arbeiders. Allemaal voorstellen die overeenkomen met de overeenkomst die in augustus de arbeiders al werd opgedrongen.

Daarop besloot het panel de bemiddeling te schorsen en de zaak terug te geven aan het Hooggerechtshof. Die moet nu besluiten wat de volgende stap is. De organisaties van arbeiders die nog aan de bemiddeling deelnamen hebben al aangegeven niet aan een nieuwe bemiddelingspoging deel te zullen nemen. Zij riepen het Hof op om het besluit van DAR uit 2006 te bekrachtigen en over te gaan tot verdeling van de plantage onder de arbeiders tegen een redelijke en betaalbare compensatie.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.