Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Positie Filipijnse vrouwen voor verbetering vatbaar
Follow Me on Twitter

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 44

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 44

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 44

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 44

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 44

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 44

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 44

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/tambuli.nl/DEFAULT/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 44
donderdag, 03 maart 2011 19:58

Positie Filipijnse vrouwen voor verbetering vatbaar

1. Philippine Business womanFilipijnse vrouwen staan erom bekend tot de meest geëmancipeerde in Azië te behoren. Ze doen het goed in het onderwijs, in het bedrijfsleven en de politiek. Onder de laatste vijf presidenten waren zelfs twee vrouwen. Ondanks uitgebreide wetgeving op het gebied van vrouwenrechten hebben ze te maken met discriminatie, huiselijk en seksueel geweld. Veel van hen leven in armoede. Naast het huishouden hebben ze de zorg voor kinderen en inkomen. Moslimvrouwen hebben daarnaast te maken met vooroordelen en discriminatie als moslims.

Door: Evelien Boerakker

Filipijnse vrouwen beheren gewoonlijk de huishoudbeurs, waarmee zij veel invloed hebben op de uitgaven van het gezin. Ze hebben vaak de kans om onderwijs te volgen en een betaalde baan te zoeken. Er zitten relatief gezien veel vrouwen op hogere posities in het bedrijfsleven en bij de overheid. In de politiek zijn ze eveneens goed vertegenwoordigd. Van de laatste vijf presidenten waren er twee vrouw. Cory Aquino die in 1986 dictator Marcos opvolgde, nadat hij door een massale volksopstand was afgezet, en de onlangs afgetreden Gloria Arroyo-Macapagal, die van 2001 tot 2010 aan de macht was. Vrouwen hebben een hogere levensverwachting en een hoger opleidingsniveau dan mannen. Met de wetgeving zit het ook wel goed, het land heeft inmiddels 27 wetten die de rechten van vrouwen moeten garanderen.

Magna Carta voor vrouwen

2. Tekenen van de Magna CartaIn 2009 werd de Magna Carta voor vrouwen aangenomen. Na zeven jaar onderhandelen werden hierin de rechten van Filipijnse vrouwen vastgelegd en de verbinding gelegd tussen Filipijnse wetten die van belang zijn voor de positie van vrouwen. In de wet staat dat alle rechten in de grondwet en de rechten erkend door internationale instituties, zonder uitzondering onder deze wet vallen. De doorbraak in deze wet is dat vrouwenrechten nu worden erkend als mensenrechten. Volgens de Magna Carta is de overheid belast met de bescherming van vrouwen tegen discriminatie en geweld en handhaving en bevordering van hun rechten. De Filipijnse Commissie voor Vrouwen is vanuit de overheid belast met het toezicht op de uitvoering van de Magna Carta en de Commissie voor Mensenrechten (CHR) functioneert als gender ombudsman.

Bijna alomvattend

De wet erkent vrouwenrechten zowel thuis als op het werk en verder op alle andere gebieden van de samenleving. Een in het oog springend punt in de wet is de regeling met betrekking tot het aantal vrouwen in overheidsdienst. In de lagere overheidsfuncties moet binnen vijf jaar tenminste de helft van de functies zijn toebedeeld aan vrouwen, dat geldt ook voor de politie en forensische en juridische diensten. Binnen drie jaar moet de overheid alle wetten aanpassen of intrekken die discriminatie van vrouwen in de hand werken. Verder is in de wet opgenomen dat elke barangay (dorp) een loket moet openen waar geweld tegen vrouwen gemeld kan worden.
De wet heeft ook bepalingen speciaal voor gemarginaliseerde vrouwen. Deze garanderen de rechten voor vrouwen met een klein (boeren)bedrijf, landarbeidsters, diegenen die werken in de informele sector, stadsarmen, inheemse vrouwen, vrouwen met lichamelijke of geestelijke beperkingen, oudere vrouwen en meisjes. Deze garanties betreffen het recht op gezondheid en gezondheidszorg, voedselzekerheid, huisvesting, passende arbeid, sociale bescherming, behoud van culturele identiteit en het recht om deel te nemen aan discussies over ontwikkelings- en vredesvraagstukken. Verder legt het de gelijke rechten vast in huwelijk en gezin, inclusief een gezamenlijke beslissing over het aantal te krijgen kinderen. Het verbiedt bovendien het discriminerend afschilderen van vrouwen in media en film.
Een onderdeel dat niet in de wet is geregeld is het recht op gezinsplanning, geboortebeperking en het gebruik van moderne voorbehoedsmiddelen. Hiervoor is al jaren de wet op de reproductieve rechten van de vrouw in de maak, maar die stuit op grote weerstand van de invloedrijke conservatieve katholieke kerk en ligt daardoor politiek gevoelig.

Driedubbele taken

3. Arbeidsters in vrijhandelszoneFilipijnse vrouwen mogen er dan wel om bekend staan tvot de meest geëmancipeerde in Azië te behoren, in de praktijk geldt dat voorrecht maar voor een beperkt aantal vrouwen, met name voor vrouwen afkomstig uit de elite en de middenklasse.
Het overgrote deel van de Filipijnse vrouwen leeft in grote armoede en is bijzonder kwetsbaar. Ondanks de economische groei van de afgelopen 20 jaar, blijkt uit onderzoek dat 60 procent van de platte­landsbevol­king in de Filipijnen onder de armoedegrens leeft. In de stedelijke gebieden ligt dat percentage rond de 35 procent. Het leven van veel vrouwen wordt dan ook gekenmerkt door de dagelijkse strijd om het bestaan. Door een enorme hoeveelheid werk op hun schouders te nemen zorgen vrouwen ervoor dat hun families overleven. Naast huisvrouw en verzorgster van de kinderen, zijn ze vaak ook mede-kostwinner. Inspannin­gen om de kosten van levensonderhoud te drukken en het gebrek aan openbare voorzie­ningen zoals elektriciteit en stromend water te compen­seren, zijn veelal het werk van vrouwen. Dat varieert van het urenlang reizen en het in de rij staan voor de goedkoopste producten tot het sjouwen met brandstof en water.
Ondanks al deze inspanningen zijn het juist de vrouwen die het minste en het slechtste voedsel krijgen. Culturele factoren bepalen dat eerst de man en kinde­ren eten en dat wat er over­blijft voor de vrouw is. Er wordt nog steeds verwacht dat de vrouw zich opoffert voor het gezin.

Sekse specifieke problemen

Als vrouwen gaan werken doen ze vaak werk voor laaggeschoolden, krijgen ze vooral tijdelijke contracten of werken ze in de informele sector. Ze krijgen vaak niet dezelfde kansen als mannen en hun salarissen liggen lager. Andere sekse specifieke problemen waar ze mee te maken hebben zijn huiselijk en seksueel geweld, ongewenste intimiteiten op het werk, prostitutie, vrouwenhandel en sekstoerisme. Daarnaast is er het gebrek aan zaken als speci­fieke gezond­heidszorg en voorlichting op het gebied van gezinsplanning en het gebruik van moderne voorbehoedsmiddelen.
4. Arm Filipijns gezinOm aan de armoede en andere problemen te ontsnappen verlaten veel vrouwen het land om in het buitenland te gaan werken, in de hoop het leven van hun kinderen en andere familieleden te verbeteren. Maar ook in het buitenland komen velen boven­staande problemen weer tegen. Naast feminisering van armoede kent de Filipijnen ook feminisering van ar­beidsmigra­tie, met alle sociale problemen van dien.

Eerste stap

Vrouwenorganisaties geven aan dat het aannemen van de Magna Carta een belangrijke mijlpaal is, maar ook gezien moet worden als een eerste stap en dat het de problemen van de vrouwen niet automatisch oplost. Ze verklaarden dat ze de slag hadden gewonnen, maar de oorlog nog lang niet. Want net als bij andere wetgeving in de Filipijnen hangt het succes af van de invoering ervan. Volgens Luz Rodriguez, nationaal coördinator van het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties voor Vrouwen (UNIFEM), is het met de uitvoering van de wetgeving op het gebied van vrouwenrechten slecht gesteld, want er wordt bijna niets van in praktijk gebracht. 5. Womens right demonstrationGeen wonder, want in de huidige samenleving houden diegenen die geacht worden hen te beschermen er in sommige gevallen zelf vrouwonvriendelijke opvattingen op na. Rodriguez vindt dat de uitvoering in grote mate afhangt van het initiatief van de belanghebbenden, de vrouwen zelf. Een belangrijke stap daarin is dat vrouwen op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden die de nieuwe wetgeving hen biedt, zodat ze beter in staat zijn voor zichzelf op te komen. Ook vertegenwoordigers van de barangay, politie en justitie moeten volgens Rodriguez worden bijgeschoold, zodat ze in de geest van de wet gaan handelen. Want Rodriguez benadrukt dat mannen niet in de eerste plaats gezien moeten worden als een probleem, maar als deel van de oplossing.

Moslimvrouwen

Moslimvrouwen hebben, naast de problemen waar andere vrouwen mee te maken hebben, te maken met vooroordelen en discriminatie als moslims. Moslims worden door veel mensen in de Filipijnen als onbetrouwbaar, gewelddadig en slecht beschouwd en gezien als tweederangs burgers. De provincies waar de meerderheid moslim is behoren tot de allerarmste, met alle gevolgen vandien voor de vrouwen. De sociale voorzieningen zijn er slechter dan in andere delen van het land. In traditionele moslimgezinnen worden vrouwen op jonge leeftijd, al vanaf 12 jaar, uitgehuwelijkt. Ze raken dan op jonge leeftijd zwanger waardoor de kind- en moedersterfte er hoog zijn. Veel moslimvrouwen zijn niet naar school geweest of hebben de school niet afgemaakt en zijn analfabeet.
Niet alle wetten voor de vrouwenrechten zijn van toepassing op moslimvrouwen. De Moslim-code van 1976 heeft passages die strijdig zijn met de rechten van de vrouw. Zo mag een vrouw niet werken, een eigen zaak opzetten of eigendom verwerven zonder toestemming van haar echtgenoot.

Gewapend conflict

6. Oude vrouw in opvangkampEen van de gevolgen van het al decennia durende gewapende conflict tussen moslim strijdgroepen en het regeringsleger is dat honderdduizenden mensen in opvangkampen terecht komen. Het overgrote deel daarvan bestaat uit vrouwen en kinderen. De kampen zijn overvol en er is gebrek aan water en voedsel en de hygiënische omstandigheden zijn er slecht. Van de vrouwen wordt verwacht dat ze voor onderdak, voedsel en water zorgen. Niet alleen voor het eigen gezin maar voor ook voor andere leden van de familieclan. Veel gezinnen verliezen door het conflict hun woning en hun grond en daarmee hun bestaansmogelijkheden. Hele gezinnen lijden aan ondervoeding, met een hoge kindersterfte en ontwikkelingsstoringen van de kinderen als gevolg. Terwijl het vooral de vrouwen zijn die de gevolgen dragen van het gewapende conflict, worden ze door de verschillende partijen niet betrokken bij vredesonderhandelingen en het opzetten van ontwikkelingsprojecten. Toch weten zij juist uit ervaring wat er nodig is.

Initiatiefrijk

7. Mindanao Commission on WomenFilipijnse vrouwen staan er echter ook om bekend dat ze het er niet bij laten zitten. Om verbetering te brengen in hun situatie organiseren ze zich op verschillende manieren en op verschil­lende niveaus. Van kleinschalige economische projecten, coöpe­raties, belangenbehartigings- en zelfhulpgroe­pen op dorpsni­veau tot natio­nale belangengroepen, vakbonden en orga­nisaties die lobbyen voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen. In maatschappelijke organi­saties nemen vrou­wen niet zelden een promi­nente positie in.
Veel vrouwenorganisa­ties strijden niet alleen voor gelijke rechten voor vrouwen, maar vinden dat hun problemen niet los gezien kunnen worden van de economische en politieke verhou­dingen in het land.

Ook in Mindanao zijn gewone moslimvrouwen hard bezig een rol voor zich op te eisen in initiatieven op sociaal, economisch en politiek gebied. Na de mislukking van het vredesverdrag tussen het Moro Nationaal Bevrijdingsfront (MNLF) en de regering in 1996, eisten vrouwen betrokken te worden bij de conceptualisering en uitvoering van vredes- en ontwikkelingsprogramma's. Meer en meer moslimvrouwen zetten zich in bij lokale programma's gericht op conflictoplossing, het opzetten van vredeszones en het organiseren van acties om een einde te maken aan het gewapende conflict. Bovendien behoren ze tot de meest actieve partners bij interreligieuze dialogen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.