Follow Me on Twitter
Friday, 13 April 2012 14:05

Kinderen zijn kinderen (2)

06-standplaats-deel2Kinderen zijn kinderen, waar ze ook geboren zijn zeggen we. Maar hebben ze ook gelijke kansen? Helaas luidt het antwoord daarop nee! En dat geldt niet alleen voor het verschil tussen kinderen in de westerse wereld en ontwikkelingslanden, maar ook in ontwikkelingslanden onderling zoals hier.

Wij merken dat door onze betrokkenheid bij verschillende activiteiten voor kinderen. Zoals de opvang van straatkinderen en kinderen die slachtoffer zijn van incest, ons kerstprogramma voor zo'n 100 kinderen en het regelmatige maaltijden project. Daarnaast verzorgen we sponsoring voor kinderen zodat ze ten minste de basisschool kunnen doorlopen en leren lezen en schrijven.

Afkomst is bepalend

3. Kinderen van de eliteIn de Filippijnen kun je ruwweg kinderen, wat hun afkomst betreft, in drie groepen verdelen. De eerste is een heel kleine groep van rijken, de tweede groep zijn de middenklasse kinderen en de derde groep zijn de kinderen van de mensen die echt arm zijn.

Kinderen uit de eerste groep worden heel erg verwend. Ze gaan naar een privé school met kleine klassen, krijgen wat ze willen en hebben geen weet van wat er verder om hen heen gebeurt. Ze hebben hun eigen nanny (oppas moeder), die afkomstig is uit een arm gezin en veelal zwaar wordt onderbetaald, terwijl ze wel 24 uur per dag klaar moet staan voor het kind en de familie. De ouders nemen weinig tijd voor het kind, daar hebben ze de nanny voor. De nanny geeft het kind te eten, draagt het als het moe is, doet het in bad, kleedt het en als het gezin uitgaat gaat de nanny mee als verzorgster voor het kind. Het kind groeit meer op met de nanny dan met de ouders. Ze leren al vroeg ondergeschikten te commanderen en denken dat het heel normaal is. Als ze afgestudeerd zijn kunnen ze via de familie en de relaties aan de betere baantjes komen. Dit zijn kinderen die straks voor een groot gedeelte de verschillende bestuurslagen en de regering gaan vormen.

Middenklasse kinderen

Kinderen uit deze groep zijn ook wat verwend, hebben soms een nanny. Als ze uitgaan met de familie gaan ze niet naar een duur restaurant, maar naar fastfood gelegenheden zoals Jollibee. Omdat ze financieel minder draagkrachtig zijn hebben ze ook minder mogelijkheden. Om hoger onderwijs te volgen krijgen ze vaak een beurs van de gemeente of uit andere bronnen. Hiervoor maken ze gebruik van hun relaties. Deze kinderen hebben meer weet van wat er in de wereld om hen heen gebeurt en zijn wat meer bij de samenleving betrokken.

Kinderen van de armen

4. Kinderen in volle schoolklasKinderen uit deze groep leven van dag tot dag. Hun onderkomen is simpel, vaak op illegale grond opgetrokken en zonder water en stroom. De belangrijkste taak voor de ouders is om er dag na dag voor te zorgen dat er wat te eten is. Het zijn de mensen zonder vaste baan en zonder scholing, vaak zijn ze analfabeet en hebben ze weinig kansen. Hun leven bestaat uit het verzamelen van plastic, ijzer, papier en andere soorten afval. Is hun dag goed en de lommerd in een goede bui, dan is er voedsel. Meestal enkel rijst om de maag te vullen. Soms hebben ze wat losse baantjes zoals wasvrouw, terwijl de mannen soms werken als losse arbeiders op het veld of als sjouwers op een vrachtwagen. Kinderen uit deze groep werken mee, hoe graag hun ouders dat ook anders zouden willen.

Twee kinderen uit deze groep zitten in het sponsoring programma. Gedurende de zes jaar die de basisschool duurt wordt gezorgd voor het lesgeld, de tricycle, het eten, de boeken etc. Tevens wordt het verlies van inkomsten (omdat het kind niet werkt) gecompenseerd, zodat het gezin verder kan. Deze twee hebben na de basisschool straks wat meer kansen en leren verder te denken dan hun neus lang is.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.