Follow Me on Twitter
Tuesday, 28 January 2014 20:58

Besteding hulpgelden op Bohol

1. Aardbeving in BoholEind oktober 2013 begon Filippijnengroep Nederland een fondswervingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving op het eiland Bohol, die in totaal ruim €14.000 opbracht. In de afgelopen maanden is het grootste deel van dit bedrag besteed in de gemeente Maribojoc. Een goede besteding zonder overlap met andere beschikbare fondsen en zonder de verantwoordelijkheid uit handen te nemen van lokale of nationale overheid had echter nog heel wat voeten in de aarde.

Tijdens de aardbeving van 15 oktober, met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter, verloren 200 mensen in Bohol het leven, raakten 600 gewond en werden honderdduizenden dakloos. De aardbeving vond om kwart over acht in de ochtend plaats, op een dag dat iedereen vrij was en de scholen gesloten waren. Daarom bleef het aantal slachtoffers wonderwel beperkt, want de schade aan huizen en (school)gebouwen was groot.

Opbrengst fondswervingsactie

Na de aardbeving werd ook Bohol op vrijdag 8 november getroffen door het natuurgeweld van tyfoon Haiyan. Het oog van de tyfoon ging niet over Bohol, maar er werden toch windsnelheden gemeten van 200 km per uur. Als gevolg van de tyfoon vielen er op Bohol geen nieuwe doden. Wel raakten tientallen mensen gewond door rondvliegend puin en de storm richtte veel schade aan. Tijdelijke onderkomens, tenten en huizen die nog (deels) overeind stonden werden omver geblazen.
Omdat de (nood)hulp logischerwijs verschoof naar de gebieden die het hardst getroffen werden door de tyfoon, besloot Filippijnengroep Nederland (FGN) verder te gaan met haar fondswervingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving op Bohol. FGN verwachtte een bescheiden opbrengst verwachtte en daarom werd besloten de steun te richten op de gemeente Maribojoc, met 22 barangays (dorpen) een van de zwaarst getroffen plaatsen op het eiland.
De teller staat momenteel op ruim €14.000 en af en toe komt er nog een bijdrage binnen.

Speelgoed

2. Speelgoed helpt bij traumaverwerkingDick Groeneveld, de secretaris van het FGN bestuur, en zijn Filipijnse vrouw Minda, die vanaf eind november (op eigen kosten) op Bohol verbleven, hebben in overleg met de lokale overheid van Maribojoc – de burgermeester, gemeentelijke diensten en barangay leiders – en plaatselijke organisaties gewerkt aan het zo goed mogelijk besteden van de fondsen.
In overleg met de gemeentelijke dienst voor maatschappelijk welzijn en ontwikkeling werden een kleine 400 kinderen op crèches in de 22 dorpen voorzien van speelgoed. Voor elk kind werden vijf verschillende speeltjes gekocht, ingepakt en in overleg met de leidsters op de scholen bezorgd. Goed gekozen speelgoed helpt getraumatiseerde kleine kinderen bij het verwerken van ervaringen, het overwinnen van hun angsten en bij het op gang brengen van het genezingsproces. De reactie van de leidsters op de scholen en van de ouders waren erg positief. Hieraan werd €1.000 besteed.

Lokale politieke conflicten

Door het bezoek aan alle barangays kregen de FGN vertegenwoordigers een beter beeld van hoe zwaar de verschillende dorpen waren getroffen door de aardbeving en de tyfoon. Daarbij bleek dat de hoger gelegen dorpen zwaarder waren getroffen dan de kustdorpen. De crèches in sommige dorpen waren totaal vernield en in andere zwaar beschadigd. De beschadigde gebouwtjes waren met kunst en vliegwerk hersteld zodat ze weer gebruikt konden worden. Waar de gebouwen helemaal vernield waren werd gebruik gemaakt van tijdelijk 'huisvesting'. Het bleek dat de meeste crèches worden gesponsord: veelal door een Rotary Club of door migranten uit de dorpen die in Manilla en/of het buitenland wonen. Die hadden daardoor al toezeggingen voor financiële steun bij herbouw of reparatie van de gebouwen. In twee dorpen was dat niet het geval en aanvankelijk was FGN van plan de crèches te steunen bij de herbouw van hun lokalen. Bij de lokale verkiezingen van eind november waren in beide dorpen echter nieuwe dorpshoofden gekozen, waardoor er lokale politieke spanningen ontstonden. De nieuwe leiders wilden de leiding van de crèches vervangen door eigen (politiek aan hen loyale) mensen en wilden ook de leiding overnemen van de lokale vrouwenorganisaties die bij de plannen voor herbouw waren betrokken. Daarop heeft FGN besloten zich uit dit 'project' terug te trekken.

Tijdelijk klaslokalen basisschool

3. Eerste klaslokaal bijna klaarDe basisschool van het dorp Bayacabac werd door de aardbeving grotendeels vernield. Met palen en dekzeilen werden plekken gemaakt waar de 200 kinderen van de school vanaf eind november les kregen. Een onhoudbare situatie zo bleek. Als de zon scheen was het bloedheet onder het dekzeil en als het regende woei de regen naar binnen en werd de 'vloer' modderig. Na enige tijd gingen de dekzeilen bovendien lekken. In overleg met de gemeente, de dorpsleiding en de schoolleiding besloot FGN een bijdrage te leveren aan het bouwen van zeven tijdelijke klaslokalen, gemaakt van lokale materialen (kokoshout, bamboe, etc), met een betonnen vloer. Alle benodigde materialen worden in Maribojoc zelf gekocht zodat de 'middenstand' ervan mee profiteert. De daken worden gemaakt van golfplaten in plaats van nipa dakbedekking. Nipa is momenteel moeilijk te verkrijgen en relatief duur en het leggen ervan is arbeidsintensief. De bouw zou daardoor langer in beslag nemen dan nodig is. Om snel en effectief te kunnen bouwen wordt elk klaslokaal een zelfstandig gebouwtje, dat in twee weken klaar is (zie foto). Een groot gebouw is kostbaarder en het bouwen ervan neemt meer tijd in beslag. Met zelfstandige gebouwtjes hebben de kinderen bovendien minder last van het geluid van elkaars klassen. Een bevriende architect maakte de tekeningen. Er zijn twee voormannen en enkele timmerlui ingehuurd, die betaald worden door de gemeente en het ministerie van arbeid en werkgelegenheid. De ouders werken in toerbuurt mee aan de bouw. Uit de fondsen van FGN worden de materialen voor de lokalen betaald. Dat komt neer op €1.000 per lokaal, dus €7.000 in totaal. Het eerste lokaal is inmiddels klaar. De lokalen zullen naar verwachting vier tot vijf jaar meegaan, zodat er voldoende tijd is om de school te herbouwen.

Op 28 januari ontving FGN het volgende bericht uit Maribojoc: "In behalf of the Local Government Unit of Maribojoc, Bohol, the teachers, parents and pupils of Bayacabac Elementary School we wish to convey our heartfelt gratitude for the assistance you have extended to us for the completion of one classroom at Bayacabac, Maribojoc, Bohol.
Leoncio B. Evasco, Jr., Municipal Mayor, Maribojoc, Bohol, Philippines
"In Maribojoc, little good things add up."

Schelpen verzamelaars

4. Mallen voor souvenirsDoor de aardbeving is de zeebodem voor de kust van Maribojoc omhoog gekomen en ligt de zee nu, afhankelijk van eb of vloed, 100 tot 200 meter van de kust. De kustgebieden die anders alleen bij laag water droog vielen en waar verzamelaars van eetbare schelpen een inkomen bij elkaar zochten liggen nu permanent droog. De bodem van de nu verderop gelegen zee is diep en valt niet droog bij eb en schelpen verzamelen gaat daarom niet meer. Deze mensen zijn daardoor hun bron van inkomen kwijtgeraakt. Als alternatief kwam het Maribojoc centrum voor ontwikkeling van sociaal economische projecten en (kleine) ondernemingen (CLED) met een plan om hen een aantal typisch Boholaanse souvenirs te laten produceren en te verkopen. Een lokale kunstenaar maakte 15 mallen van de Maribojoc kerk (die geheel werd vernield) en de uit dikke stenen muren bestaande vuurtoren in Punta Cruz (die gedeeltelijk werd vernield). Deze mallen worden gebruikt om afgietsels van beide gebouwen te maken, die een historische en emotionele waarde hebben voor de bevolking en een aandenken zijn aan het culturele erfgoed van de gemeente. Een groep van schelpenverzamelaars kreeg een training in het maken van afgietsels. De training werd verzorgd door lokale afdelingen van twee landelijke ministeries. FGN nam de kosten op zich van het ontwikkelen van de mallen en het materiaal waarvan de souvenirs gegoten worden. Een groepje van 15 mensen kreeg de mallen voor een bepaalde tijd om met het beschikbaar gestelde materiaal zoveel mogelijk souvenirs gieten. Daarna gingen de mallen naar een volgend groepje. De eerste groep kon ondertussen de souvenirs schilderen en ze gaan verkopen. Ze kunnen ze direct aan klanten verkopen of bijvoorbeeld aan standhouders die al andere souvenirs verkopen. Van de opbrengst moeten ze vervolgens zelf gietmateriaal kopen dat ze kunnen gebruiken als ze de mallen weer in bruikleen krijgen. De souvenirs blijken vooral in de smaak te vallen bij migranten die tijdens de Kerst op bezoek kwamen bij hun familie op Bohol. Aan dit project werd €1.000 besteed.

Tijdelijke huisvesting

6. Vele kilo's spijkersAanvankelijk was het de bedoeling dat een deel van de fondsen zou worden besteed aan tijdelijke huisvesting in verschillende dorpen, bestemd voor mensen die alles kwijt waren. Eerst was het plan om 'long houses' te bouwen - bunk houses genoemd in de Filipijnen. Dat zijn gebouwen met wooneenheden of kamers voor 15 tot 30 gezinnen. Deze vorm van bouw stuitte echter op bezwaar van diegenen waarvoor ze bedoeld waren. Ze zouden dan te ver van hun oorspronkelijke erf komen te wonen en bovendien zijn deze lange gebouwen dunwandig en kan men duidelijk horen wat er in andere kamers gebeurt. In delen van Leyte en Samar laat de overheid, ondanks deze bezwaren, toch 'long houses' bouwen. De gemeente en de burgemeester van Maribojoc zagen hier echter vanaf en kozen voor individuele tijdelijke huisvesting. Hiervoor werd een model ontwikkeld van lokale materialen, die tenminste vijf jaar meegaan en 45.000 peso (€750 ) per stuk kosten. Het was de bedoeling dat FGN hieraan €5.000 zou besteden. Maar enkele weken geleden bleek dat er naast de nationale overheid nogal wat organisaties, politici en zakenlui/bedrijven zijn die aanbieden om tijdelijke huisvesting te bekostigen, ook voor Maribojoc. FGN heeft daarom besloten hier geen geld aan te besteden en samen met de lokale overheid en enkele lokale organisaties goede sociaal economische projecten te zoeken of te ontwikkelen, die mensen helpen een nieuw bestaan op te bouwen.

In de eerste weken van hun verblijf van de FGN vertegenwoordigers bleek dat veel bewoners zelf aan het klussen waren om hun woning weer bewoonbaar te maken. Men had gereedschap en hout, maar een chronisch gebrek aan spijkers. Ze hebben daarom op de behoefte ingespeeld en een bedrag van 200 euro besteed aan heel veel kilo's spijkers, die tot een golf van timmeractiviteiten in de dorpen leidde.

Tenslotte

7. Huiswerk bij zonnelampDe FGN vertegenwoordigers hadden ruim 20 zonnepaneellampen (Waka-waka – ter grootte van een zaklamp) meegenomen, een deel ervan met de mogelijkheid om mobiele telefoons op te laden. Die hebben ze in de dorpen die het verst van het centrum liggen beschikbaar gesteld aan gezinnen met ouderen die slecht ter been zijn en met kinderen die 's avonds huiswerk moeten maken.

Uit ervaring heeft FGN ondervonden dat het niet meevalt om zelfs een beperkt bedrag aan hulpgelden te besteden aan wederopbouw in een getroffen gebied, waar geen sterke maatschappelijke organisaties of goed georganiseerde en onafhankelijke zelforganisaties aanwezig zijn. Zelfs met goede contacten met lokale en betrouwbare bestuurders valt dat niet mee. Er komt ontzettend veel af op een burgemeester en lokale bestuurders. Bovendien blijven lokale politieke verschillen een rol spelen, ook bij een ramp als deze.
Vele hulporganisaties en goede gevers melden zich, maar hebben hun eigen protocol en aanpak. Een goede besteding van relatief kleine bedragen zal ongetwijfeld gemakkelijker verlopen als het besteed wordt aan één specifiek project. FGN heeft er echter voor gekozen in te spelen op behoeften ter plaatse, zonder daarmee de verantwoordelijkheid uit handen te nemen van de lokale of nationale overheid. Dat bleek niet de weg van de minste weerstand. Van de €14.000 die binnenkwam is nu €9.500 besteed, waardoor er nog ruim €4.500 te besteden is.

28 januari 2014
Filippijnengroep Nederland

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.