Follow Me on Twitter
Wednesday, 09 July 2014 19:56

Betrek bevolking bij toezicht op besteding hulpgelden

1. Hulpverlening aan slachtoffers tyfoonNa de enorme humanitaire ramp in de Filipijnen in november 2013, veroorzaakt door tyfoon Haiyan, kwam massale hulpverlening op gang. Landen zeiden honderden miljoenen euro's steun toe en internationale organisaties stroomden toe om hulp te verlenen. Sinds het begin is er kritiek op de besteding van de hulpgelden van de Filipijnse overheid en van de internationale hulporganisaties. Rorie Fajardo, werkzaam in de Filipijnen, gaat in op het gebrek aan transparantie en bepleit een actieve rol van de lokale bevolking bij het bepalen van prioriteiten voor wederopbouw.

Door Rorie Fajardo*

Grote aantallen reclameborden met namen in grote en vetgedrukte letters van sponsors die geld doneerden voor de wederopbouw en hotels, grote woningen en cafés die door hulporganisaties zijn omgevormd tot kantoren. Het zijn twee zaken die mij opvielen tijdens een recent bezoek aan Tacloban, ruim zes maanden nadat tyfoon Haiyan hier op een verschrikkelijke manier huishield.
Niet ver van deze kantoren liggen parkeerplaatsen die vol staan met SUV wagens die door de hulporganisaties worden gebruikt om projecten uit te voeren, vooral op verafgelegen plaatsen. Een lokale journalist, die de tyfoon overleefde, vertelde mij dat het tekenen zijn die erop wijzen dat de hulporganisaties er voor lange tijd zullen blijven.
Hoewel dit goed en veelbelovende klinkt, roept het ook vragen op: Wat is plek en de rol van de lokale gemeenschappen in de hulpverlening? In hoeverre zijn ze betrokken bij het bepalen van waar de fondsen aan Fondswerving overal, ook in de Filipijnen zelfbesteed worden en het beoordelen van de resultaten en de impact ervan? Hoe kunnen mensen, gezien de slechte reputatie van onze overheid, er zeker van zijn dat corruptie en verduistering tot het verleden behoren en dat de hulp nu eindelijk wel terecht komt bij diegenen die het het hardst nodig hebben?

Beperkte rol lokale bevolking

Gesprekken met hier verblijvende journalisten en medewerkers van maatschappelijke organisaties geven een eerste indicatie van wat de problemen zijn. Eén van de observaties is dat de directe uitvoering van projecten door donoren en internationale hulporganisaties plaatsvindt zonder een duidelijke rol voor de lokale bevolking, waarmee garanties ingebouwd zouden kunnen worden voor een adequate en effectieve aanpak van de hulpverlening. Een tweede punt is dat de programma's door de top van de donororganisaties worden vastgesteld en deze lang niet altijd aansluiten op de werkelijke behoeften van de gemeenschappen. Veel getroffen gezinnen vonden bijvoorbeeld dat de noodhulp ten alle tijden onvoldoende was en dat het altijd voorrang had moeten krijgen op hulp voor wederopbouw. In hun ervaring hebben projecten voor wederopbouw geen directe invloed op de verbetering van hun situatie.

Gebrek aan transparantie en verantwoording

Daarnaast is er voor één van de eerste zorgen in de nasleep van Haiyan – een goed systeem om transparantie en publieke verantwoording van de binnenkomende hulpgelden te garanderen – nog steeds geen oplossing gevonden.
"We hebben totaal geen zicht op hoe de Filipijnse overheid en de buitenlandse hulporganisaties het geld voor de slachtoffers van Haiyan hebben besteed. We hebben geen toegang tot gegevens daarover," vertelde een leider van een recent gevormd netwerk van mensen die Haiyan hebben overleefd.

In alle redelijkheid moet richting de hulporganisaties en hun internationale partners worden toegegeven dat de situatie direct na de tyfoon zo alarmerend was dat ze direct aan de slag moesten en dat ze daarbij op zichzelf waren aangewezen. Want de nationale en lokale overheid waren verwikkeld in politiek gekibbel, voortkomend uit een decennia oude rivaliteit tussen de clans van president Aquino en Tacloban burgemeester Alfred Romualdez. (Opmerking Tambuli redactie: De burgemeester van Tacloban is de broer van Imelda Romualdez-Marcos, de vrouw van dictator Marcos. Marcos en de vader van president Aquino, waren al in de jaren zestig politieke tegenstanders. Marcos wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op Aquino Sr., toen die in augustus 1983 na tien jaar ballingschap in de Verenigde Staten weer terugkeerde in de Filipijnen).
Zowel de internationale als de lokale media benadrukken het gebrek aan coördinatie van de Filippijnse overheid bij de hulpverlening na de ramp. Daarbij komen nog de aanhoudende beschuldigingen van corruptie en gebrek aan transparantie over de besteding van de hulpgelden, bestemd voor de slachtoffers van de zware tyfoons die in 2011 en 2012 grote schade aanrichtten in Mindanao.

Donormoeheid

Hulp uit de hele wereldHulporganisaties mogen intern dan wel de uitvoering en besteding van eigen projecten effectief controleren, maar ze hebben goede kansen gemist om antwoord te vinden op de vraag of de hulp tegemoet komt aan de behoeften van de getroffen gemeenschappen. Want ondanks hun bewering dat de betrokkenheid van de slachtoffers de kern vormt van hun aanpak bij de hulpverlening, vooral als het om monitoring en evaluatie gaat, lijken de verslagen uitsluitend geschreven ten behoeve van de interne staf en het management en niet voor het algemene publiek.

Laten we niet vergeten dat de tragedie, veroorzaakt door Haiyan, een enorme hoeveelheid internationale aandacht, solidariteit, medeleven en financiële steun heeft opgeleverd. Veel internationale hulporganisaties konden alleen maar naar de Filipijnen komen vanwege die enorme internationale publieke belangstelling en goedgeefsheid. Het is dus geen verrassing dat diegenen die hulp boden nu vragen stellen over de resultaten en de impact ervan. Het is hetzelfde verhaal als in de maanden na de verwoestende tsunami in de landen rondom Indische Oceaan in 2004.

Internationale hulporganisaties maken zich vaak zorgen over donormoeheid. Maar zonder te overwegen hoe ze beter publieke verantwoording kunnen afleggen over de wijze waarop en hoe effectief de fondsen besteed zijn, gaan ze gewoon weer aan de slag als er ergens anders een andere ramp gebeurt. Daarmee werken ze zichzelf tegen in hun doel om de publieke belangstelling en betrokkenheid vast te houden.
Eigenlijk komen de beste en meest objectieve verslagen en beoordelingen nu van de media. In de Filipijnen zijn het de lokale media die de gevoelens en ervaringen van de mensen in de getroffen gebieden onder de aandacht brengen. Zij zijn het ook die aandacht vestigen op het collectieve falen van de hulporganisaties om het publiek te informeren over wat ze in hun naam doen met de hulpgelden.

Coördinatie verslaglegging

Hulporganisaties praten vaak over het coördineren van inspanningen, maar hoe zit het met het coördineren van verslaglegging rondom impact en effectiviteit van de hulpverlening? Verwachten donoren dat diegenen die getroffen zijn en die geld hebben gegeven alle verschillende (en vaak Engelstalige) rapporten doornemen die door de dozijnen – zo niet honderden – organisaties op hun websites zijn geplaatst? Is er geen betere manier om de belanghebbenden te informeren en de begunstigden erbij te betrekken?

Nieuwe huisvestingDirect na de ramp wilde een consortium van Filipijnse maatschappelijke organisaties een openbaar en door burgers geleid monitoringproject opzetten om bij te houden hoe alle door de internationale gemeenschap toegezegde fondsen, en die van onze eigen regering, zouden worden besteed. Helaas bleek geen van de grote hulporganisaties, waarmee contact werd opgenomen, geïnteresseerd in het initiatief. Alleen de Britse ambassade nam de moeite om te reageren.
In gevallen waar grote en doorlopende publieke giften en internationale steun via internationale hulporganisaties of overheidsinstanties lopen is het belangrijk dat er garanties zijn dat goedbedoelde giften niet worden verspild. En bij Haiyan hebben we collectief gefaald om dit zowel namens de getroffen gemeenschappen als de gevers waar te maken.

Ervaringen met hulpverlening na de tsunami van 2004

Een Indiase programmamedewerkster van een grote Amerikaanse hulporganisatie die actief is in het rampgebied, vertelde over nuttige inzichten uit de tijd dat zij werkte bij een hulporganisatie in India. Ze was toen betrokken bij de hulpverlening na de tsunami in de Indische Oceaan, waarbij alleen al in haar land 10.000 mensen omkwamen. Hun ervaring leerde dat: "Wederopbouw na een ramp die niet wordt uitgevoerd in samenwerking met getroffen gemeenschappen en niet uitgaat van hun kennis en oordeel; waarbij geen sprake is van een stroom van informatie over rechten, beleid en processen; en waarbij geen verantwoording wordt afgelegd vaak misplaatst, ineffectief en onrechtvaardig is."

Ze benadrukt de verantwoordelijkheid van de donororganisaties, om samen met de media, de overheid en de maatschappelijke organisaties een "klimaat te scheppen waar het recht op informatie, participatie en keuzevrijheid en het recht op verantwoording worden gerespecteerd en toegepast. Verder noemde ze drie ingrediënten die, bijna een decennium later, nog heel erg van toepassing zijn op de hulpverlening na tyfoon Haiyan: transparantie, participatie en monitoring door de lokale gemeenschappen. Dit helpt niet alleen om de bevolking hun waardigheid terug te geven, maar geeft hen ook de mogelijkheid om aan te geven welke soort hulp ze nodig hebben. Ze kunnen dan tevens belangrijke spelers worden in het kritische proces van verbeterde nieuwbouw en het opbouwen van beter voorbereide en veerkrachtiger gemeenschappen.

Tacloban Verklaring

Roep om wederopbouwEen positieve ontwikkeling op dit gebied is dat er een aantal initiatieven zijn die inspelen op de noodzaak voor een grotere rol van de bevolking in het monitoren van de bestedingen van de Haiyan fondsen. Zo heeft de Filipijnse overheid 64 donorlanden en zeven internationale hulporganisaties toegang gegeven tot haar Foreign Aid Transparency Hub website (buitenlandse hulp transparantie website). Tijdens de onlangs in Manilla gehouden Azië-Europa vergadering, over risicovermindering bij rampen, werd ook aandacht besteed aan de noodzaak voor daadwerkelijke deelname van burgers bij wederopbouw na rampen, wat uitmondde in de "Tacloban Verklaring". Daarin wordt de noodzaak voor internationale hulpverleners en nationale overheden benadrukt om financiële volgsystemen op te zetten die leiden tot betere verantwoording, evenals het bevorderen van lange termijn partnerschappen met het maatschappelijke middenveld om de weerbaarheid bij rampen te vergroten.
Ook al komt dit laatste initiatief een half jaar naar de ramp veroorzaakt door Haiyan; het is zaak dat de donorgemeenschap deze uitkomst ter harte neemt en nu echt gaat samenwerken met de bevolking, om de veelgestelde vraag te beantwoorden waar alle donaties en beloofde hulp aan zijn besteed.

En nogmaals, zouden we nog steeds moeten vertrouwen op de media voor antwoorden, of moeten we erop kunnen rekenen dat donoren en hulpverleners hier zelf voor zorgen?

* Rorie Fajardo

Rorie Fajardo is programma-manager van het Citizen Action Network for Accountability in Manilla en directeur van het Institute for War and Peace Reporting in de Filipijnen.

Vertaling: Tambuli redactie

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.