Follow Me on Twitter
Wednesday, 16 September 2015 08:33

Rubber en voedselgewassen voor onderwijs en armoedebestrijding

Manobo planten rubberbomen, koffie, cacao en voedselgewassen voor onderwijs en armoedebestrijding.    

In de afgelopen maand werd in Palimbang, in het uiterste zuiden van de Filipijnen op het eiland Mindanao, een start gemaakt met een uniek project. De inheemse Manobo bevolking is begonnen met aanplanten van rubberbomen, koffie, cacao en voedselgewassen. Daarmee gaan ze een inkomen verwerven en van de opbrengst van de oogst kunnen veel Manobo kinderen naar school. De eerste fondsen om met het project van start te gaan werden door Filipijnengroep Nederland geworven in Nederland en Zweden. Met een eenmalige bijdrage van € 1.750 wordt één hectare met zaailingen aangeplant en kunnen twee de kinderen 6 jaar naar school.

Door: Evert de Boer

De eerste stap in het project was een startbijeenkomst waarbij aan deelnemende Manobo boerengezinnen werd uitgelegd wat de bedoeling is van het project, hoe het eruit komt te zien en wat zij ervan kunnen verwachten. Tijdens een tweede bijeenkomst werd aan de hand van praktijklessen uitgelegd hoe rubberbomen, koffie en cacao aangeplant moet worden, hoe het land voorbereid moet worden en hoe de gewassen ecologische bemest moet worden. De bijeenkomsten werden bijgewoond door ruim 50 gezinshoofden. De dorpshoofden van twee naburige dorpen waren aanwezig, alsmede de hoofdonderwijzers van twee scholen in verderop gelegen dorpen, waar de Manobo kinderen naar school zullen gaan. Het project valt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie van de Manobo, de Dulangan Manobo Highlander Association (DMHA) en wordt begeleid door Pasali Philippines Foundation, een lokale maatschappelijke organisatie. Deze organisatie is tien jaar geleden opgericht door enkele Filipijnse migranten die jarenlang in Nederland hebben gewoond en gewerkt. Pasali zal ook de trainingen verzorgen en een alfabetiseringprogramma voor volwassenen opzetten. In 2015 zal 15 tot 20 hectare met zaailingen worden aangeplant en in de komende jaren zal dat stapsgewijs worden uitgebreid naar 125 hectare.

De gemeente Palimbang
De kustgemeente Palimbang ligt aan de zuidkant van het eiland Mindanao, het grote zuidelijke eiland van de Filipijnse archipel. Palimbang bestaat uit 40 dorpen en dorpjes met in totaal ongeveer 80.000 inwoners. Hiervan behoort iets minder dan 10% tot het inheemse volk van de Manobo. De inwoners van Palimbang behoren tot de armste laag van de Filipijnse bevolking. Het gemiddelde inkomen is minder dan 2000 peso per gezin per maand (35 euro) - net iets meer dan 1 euro per dag voor een heel gezin. Dit ligt onder de algemeen aanvaarde armoedegrens van 2 dollar per dag, per persoon. Het inkomen van allerarmste gezinnen is echter maar 700 peso per maand (12 euro).
De sociale voorzieningen zijn er beperkt, de gezondheidszorg is pover, er is een tekort aan scholen, leraren en leermiddelen, er is geen waterleiding en nauwelijks elektriciteit. Deze verwaarlozing door de overheid komt mede voort uit jarenlange gewapende schermutselingen tussen het moslimverzet en het regeringsleger. Sinds vredesovereenkomst die in 2013 gesloten werd is het er nu rustig en komen projecten gemakkelijker van de grond.

Armoede achterstelling, discriminatie en sociale uitsluiting
De Manobo gemeenschappen die in Palimbang wonen behoren tot de allerarmsten van het land, hun inkomen ligt tussen de 12 en 35 euro per maand. Ze wonen in de heuvels en zijn nog maar een generatie geleden overgeschakeld van een nomadisch bestaan naar een semi-nomadisch bestaan of naar een bestaan met vaste woonplaats waarbij ze landbouw bedrijven. Als nomaden leefden ze nog van de jacht en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Het gebied waar ze leven beschouwen ze als hun heilige en gemeenschappelijke voorouderlijke gronden, die al generaties lang door hen worden bewoond. Maar grote bedrijven en machtige politici hebben echter decennia geleden al het bos in het gebied gekapt.
Aangezien ze in verafgelegen gebieden wonen en niet of nauwelijks onderwijs hebben genoten hebben ze te maken met achterstelling, discriminatie en sociale uitsluiting. Daardoor hebben ze weinig zelfvertrouwen en schamen ze zich vaak voor hun afkomst. Ze durven nauwelijks contact te leggen met mensen van buiten hun gemeenschap en hebben moeite om voor hun belangen op te komen. Daarom is het gemakkelijk voor buitenstaanders om hen te bedriegen en uit te buiten.

Onderwijs en alfabetisering
Ervaringen hebben uitgewezen dat alfabetisering en onderwijs belangrijke instrumenten zijn om mensen voor hun rechten te laten opkomen. Door scholing van de jongere generatie zullen deManobo's op termijn sociaal en economisch weerbaarder worden. Het zal hen helpen om zich te ontworstelen aan de grote armoede waarin ze leven. In het project zal ook een flink aantal meisjes de kans krijgen onderwijs te volgen. De verwachting is dat dit zal bijdragen aan het versterken van de positie van de vrouwen in de Manobo gemeenschappen.
Kinderen uit gemeenschappen van de Manobo willen graag naar school. Basisonderwijs en de middelbare school (high school) zijn in de Filipijnen gratis, maar het vervoer naar school, boeken, schriften, potloden en andere schoolbenodigdheden zijn dat niet. Een ander probleem is dat er nauwelijks scholen zijn in het leefgebied van de Manobo en ze daarom naar de kustdorpen moeten om onderwijs te kunnen volgen. Ze komen dan in de kost bij gastgezinnen in de dorpen waar de scholen zijn, die hen uit solidariteit kosteloos onderdak bieden. De reiskosten, de kosten voor schoolboeken en ander schoolbenodigdheden kunnen veel ouders echter niet betalen. Daarom blijven kinderen noodgedwongen thuis en helpen in het huishouden of op het land.

Rubber, koffie en cacao
Het woongebied van de Manobo is uitermate geschikt voor rubber, koffie en cacao. Dat komt omdat het in bergachtig gebied ligt, waardoor het koeler is dan aan de kust en omdat er het hele jaar door regen valt.
Op één hectare grond kunnen 460 bomen en struiken worden geplant. Met vervanging van zaailingen en jonge bomen die doodgaan zijn er per hectare 500 bomen en struiken nodig. De bomen en struiken worden volgens een van te voren opgesteld plan in velden aangeplant, verspreid over het woongebied van de Manobo.
De combinatie van rubberbomen met koffie- en cacaostruiken werkt heel goed, want de rubberbomen voorzien de koffie- en cacaostruiken van de schaduw die ze nodig hebben om goed te groeien en vrucht te dragen.
Cacaostruiken dragen vrucht na twee jaar en koffiestruiken na vier jaar, rubberbomen beginnen in het zevende jaar melksap te produceren waarvan latex wordt gemaakt.
Vier jaar geleden zijn door Pasali Philippine Foundation en de DMHA een aantal proefvelden met rubberbomen aangelegd van enkele hectares groot, met daartussen voedselgewassen. Begin 2014 zijn op een aantal plaatsen ook koffie- en cacaostruiken tussen de rubberbomen geplant.

Zaailingen en schoolgeld
Van de ingezamelde giften worden zaailingen aangeschaft en gezinnen met kinderen krijgen een halve tot hele hectare om de zaailingen te planten en te onderhouden. Van de giften worden ook zes jaar lang de kosten voor het naar school gaan voor de kinderen betaald. De gezinnen planten voedselgewassen tussen de bomen en struiken, zoals maïs, zoete aardappel en cassave (maniok), waardoor zij vrij snel voedsel en een klein inkomen verwerven. Voor het uitvoeren van deze activiteiten krijgen zij training en begeleiding.
Een deel van de opbrengst van de rubber, koffie en cacao is voor het gezin en de rest gaat naar het op te zetten Manobo Educatie Fonds. Na enkele jaren kan hieruit het schoolgeld voor meer kinderen betaald worden. In de loop van de jaren kunnen hierdoor een toenemend aantal kinderen naar de basisschool en vervolgonderwijs volgen.

Giften
Filipijnengroep Nederland zoekt organisaties, scholen, kringloopwinkels, kerken, etc. die de aanplant van één of enkele hectares willen sponsoren. Individuele giften zijn natuurlijk ook welkom. Met een eenmalige bijdrage van € 1.750 kan één hectare met zaailingen worden aangeplant en kunnen twee de kinderen 6 jaar naar school. Hierna zijn geen fondsen van buiten meer nodig. Dan zal het project zelfstandig doorlopen en stap voor stap worden uitgebreid. In een later stadium, als de opbrengst van de rubberbomen toeneemt (na 10 tot12 jaar), zullen er ook scholen in het Manobo woongebied gebouwd worden. Het project zal tenminste gedurende 35-40 jaar doorlopen.

Giften voor dit project zijn welkom op bankrekening NL47 INGB 0004 0757 93 van Filippijnengroep Nederland, Utrecht. Met vermelding van: project Manobo.

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.