Follow Me on Twitter
Saturday, 06 July 2013 13:10

Verkiezingsuitslag gunstig voor president Aquino

1. Het invullen van het stembiljet is een hele klusDe nationale en plaatselijke verkiezingen in de Filipijnen van 13 mei 2013 liepen uit op een overwinning van de coalitiepartijen die president Aquino steunen. Ze verwierven een meerderheid in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden. Daarmee wordt het voor de president gemakkelijker zijn beleidsplannen voor de komende drie jaar uit te voeren. Bij het democratisch gehalte van de verkiezingen worden echter nog veel vraagtekens gezet.

Door: Evert de Boer
Foto's: Jimmy A. Domingo

Het stembiljet wordt in de telmachine ingevoerdOp 30 juni legden alle politici die op 13 mei waren gekozen op nationale en lokale posten de eed af en werden geïnstalleerd. De helft van de Senaatszetels stond ter beschikking en negen van die twaalf zetels werden gewonnen door senatoren van de coalitie rondom de Liberale Partij van president Aquino. Daarmee bezet deze coalitie een meerderheid van de 24 zetels in de Senaat. In het Huis van Afgevaardigden werd de Liberale Partij met 112 zetels de grootste partij. Ook daar hebben ze echter hun coalitiepartners nodig voor een meerderhuis van de 291 zetels. Met deze meerderheid in beide Huizen van het Congres komt de president in de comfortabele positie dat zijn regering de hervormingsplannen, die het zegt te hebben voor de drie resterende jaren, kan uitvoeren zonder compromissen te hoeven sluiten met oppositie partijen. Dat is de eerste keer sinds zijn moeder Corazon Aquino aan het bewind was van 1986 tot 1992.
Het behalen was die meerderheid was een belangrijke inzet van de verkiezingen voor de Liberale Partij en haar coalitiegenoten.

Grote logistieke operatie

In totaal werd er gestreden om ruim 18.000 posten. Naast de zetels van het Congres ging het om 766 leden van Provinciale Staten en 80 gouverneurs en vice-gouverneurs in even zoveel provincies en om ruim 13.500 raadsleden en 1634 burgemeesters van de gemeenten en steden. Ook werd er een nieuw bestuur gekozen in de Autonome Regio Moslim Mindanao (ARMM). Bij de lokale verkiezingen deed de partij van de president het eveneens goed, alhoewel de coalitievorming daar anders was dan op nationaal niveau. Zo won de liberale partij het gouverneurschap in 38 provincies en in de ARMM.

Er zijn in de Filipijnen ruim 52 miljoen stemgerechtigden van 18 jaar en ouder. Stemmen is sinds 1986 niet meer verplicht, maar toch bracht 76 procent van de kiezers hun stem uit. Het was de tweede keer dat er gebruik werd gemaakt van stemmachines, zo'n 80.000 stuks in totaal. De stemmachines zijn eigenlijk telmachines, omdat eerst een stembiljet moest worden ingevuld, dat vervolgens in de machine werd ingevoerd om de stemmen te tellen.

De organisatie was ook deze keer weer een grote logistieke operatie. De stemmachines werden in de weken voor de verkiezingen naar alle delen van het land vervoerd, ook naar kleine eilanden en afgelegen gebieden. Er gingen 1000 draagbare generatoren mee omdat niet op alle plekken elektriciteit beschikbaar is. De stembiljetten werden in de week voor de verkiezingen verspreid en instructeurs werden getraind. Die instructeurs moesten de dag voor de verkiezingen de onderwijzers, die de stembureaus bemensen, helpen om de machines op te zetten en uit te testen.

Stemmachines

Hulp bij het invullen stembiljet door familielid is toegestaanNiet alle telmachines werkten evengoed want op tientallen plaatsen waren er machines die het begaven. Het duurde soms uren voor de machines werden vervangen door reserveapparaten. Andere problemen die zich voordeden waren dat men te maken had met stroomuitval en stembiljetten die te lang waren en niet in de machine pasten. Een belangrijke reden om telmachines in te zetten is dat het tellen van de stemmen veel sneller gaat dan bij het handmatig tellen. Bij de verkiezingen in 2010 was dat ook duidelijk het geval, maar nu ging dat maar ten dele op. Ongeveer 70 procent van de stemmen was binnen 48 uur geteld, maar na ruim een week was 15 procent van de stemmen nog steeds niet binnen bij de kiescommissie. In eerste instantie waren de vertragingen te wijten aan storingen waardoor de gegevens van de geheugenkaarten niet doorgestuurd konden worden. Na een week ging dat argument natuurlijk niet meer op, maar het bleef onduidelijk waarom het zo lang duurde voor de laatste uitslagen binnen kwamen.

Toch leverde dat niet zoveel ophef op. Die ophef was er wel toen bleek dat er een verschil zat tussen de uitslagen geteld via de telmachines en de handmatige controle op basis van steekproeven. Ook waren er bronnen die beweerden dat er een patroon zat in uitslagen uit alle districten: 60 procent voor de regeringscoalitie, 30 procent voor de gebundelde oppositie en 10 procent voor de onafhankelijke partijen. Tientallen politici (verliezende en winnende) sprongen er onmiddellijk bovenop en eisten handmatige hertelling van alle stemmen, terwijl anderen pleitten voor het afschaffen van de telmachines omdat ze onbetrouwbaar zouden zijn. Daarbij werd gemakshalve even "vergeten" dat de corruptie vóór de komst van de telmachines vooral zat in het handmatige optellen van de plaatselijk getelde stemmen. Uiteindelijk bleek er geen bewijs voor de bewering dat er een patroon in de uitslagen zat en dat de afwijking tussen de resultaten van een uitgebreide steekproef van een handmatige telling en de telmachines binnen een half procent bleef.

Boter op het hoofd

Mensen zoeken hun naam en registratienummer op lijsten die buiten het stemlokaal zijn opgehangenTerwijl er veel ophef ontstond over de werking van de telmachines waren er nauwelijks politici die het hadden over het wijdverbreide kopen van stemmen en de invloed van de politieke dynastieën die het beter deden dan lange tijd het geval was. En juist het betalen voor de stem van een kiezer lijkt gemeengoed te zijn. Er werden in de media veel voorbeelden genoemd van plaatsen waar mensen in de rij stonden om voor en na de verkiezingen hun "beloning" te innen en er werd gewag gemaakt van politici die honderden maaltijden verstrekten en voedsel uitdeelden. Er waren ook plaatsen waar de bewoners zich in de steek gelaten voelden omdat er geen politici langs waren gekomen om hen te "belonen" voor hun stem.

In een poging het kopen van stemmen aan banden te leggen, vaardigde de kiescommissie (Comelec) een maatregel uit waarbij mensen vanaf een week voor de verkiezingen niet meer dan 100.000 peso aan contant geld mochten opnemen. Een groep politici tekende hiertegen onmiddellijk bezwaar aan bij Hooggerechtshof, die de maatregel binnen enkele dagen nietig verklaarde omdat het slecht zou zijn voor het zakenleven en de economie.

Het Hooggerechtshof bemoeide zich uitgebreid met de beslissingen van de Comelec. Tegen veel van de besluiten van de Comelec tekenden politici en partijen, die erdoor getroffen werden, bezwaar aan bij het Hooggerechtshof. Die draaide in veel gevallen deze besluiten terug. Tot het punt waarop het hoofd van de Comelec zich publiekelijk liet ontvallen dat het Hof in het vervolg ook maar de verkiezingen moest organiseren, want zij leken te willen bepalen hoe de verkiezingen werden georganiseerd.

Politieke dynastieën 

Studenten verdienen bij met het uitdelen van voorbeeld stembiljetten van kandidaten

Veel van de kandidaten die een zetel wonnen in de Senaat, het Huis van Afgevaardigden, als gouverneur of als burgemeester behoren tot de politieke clans, ook wel politieke dynastieën genoemd. In de jaren negentig leek de invloed van de dynastieën op zijn retour, maar ze zijn weer helemaal terug in het centrum van de macht. Driekwart van de twaalf gekozen senatoren is afkomstig uit politieke clans. De dochter van vice-president Binay, bijvoorbeeld, die geen enkele politieke ervaring heeft werd in de Senaat gekozen. De zoon van Binay werd herkozen als burgemeester van Makati City en bestendigde daarmee de dertigjarige heerschappij van de Binay's over de stad. Een andere dochter van Binay won een zetel in het Huis van Afgevaardigden.

Tot veler verassing werd de in 2001 als president afgezette Estrada gekozen als burgemeester. Niet in zijn woonplaats San Juan, waar zijn naaste familieleden de scepter zwaaien, maar in Manilla. Zijn zoon werd gekozen in de Senaat en voegde zich daarmee bij zijn halfbroer (de oudste zoon van Estrada). Niet alleen de clan van voormalig president Arroyo deed het goed in Pampanga, ook hun bondgenoten in die provincie, de Pineda's waren succesvol. Lilia Pineda werd herkozen als gouverneur van de provincie, haar zoon Dennis werd vice-gouverneur, haar dochter burgemeester van Luboa en schoondochter (vrouw van Dennis) burgemeester van Santa Rita. De Pineda's zijn berucht in heel het land omdat vader Rodolfo "Bing" Pineda bekend staat als de koning van het populaire illegale gokspel jueteng. Daarmee zou hij miljarden peso's verdienen en die gebruiken om op grote schaal politici om te kopen. Naar verluidt zouden zijn "giften" voormalig president Estrada in 2001 noodlottig zijn geworden. Er werd vele keren onderzoek naar zijn handel en wandel gedaan en een enkele keer werd hij aangeklaagd, maar hij wist vervolging steeds te voorkomen.
Ook namen als Cojuanco, Aquino, Villar, Angara, Alcantra, om er een paar te noemen, komen veelvuldig in de uitslagen voor.

Een wetsvoorstel dat vorig jaar in het Huis van Afgevaardigden werd ingediend om de macht van politieke dynastieën in te perken maakte geen schijn van kans en verdween al snel weer van de agenda.

Politieke moorden

De campagnes in de maanden voorafgaande aan de verkiezingen verliepen relatief rustig. Er waren ruim 90 incidenten waarbij 70 mensen omkwamen en enkele tientallen gewond raakten. Dat lijkt veel, maar in een land waar politici bereid zijn tot omkoping, intimidatie en moord om maar te winnen, valt dat aantal mee en ligt het lager dan bij veel van de voorgaande verkiezingen. Op de verkiezingsdag zelf vielen er in het zuiden van het land bij schietpartijen zeven dodelijke slachtoffers.
In de weken na de verkiezingen vonden er verschillende afrekeningen plaats, waarbij een viertal pas gekozen lokale politici om het leven kwam.

Buitenlandse waarnemers

Vice-president Binay stem onder grote belangstelling in Makati CityDe conclusie van de ongeveer 30 buitenlandse waarnemers, waaronder twee uit Nederland, was dat de verkiezingen in grote lijnen geloofwaardig verliepen. Ze uitten echter hun bezorgdheid over het gebrek aan geheimhouding bij het invullen van de stembiljetten, de lange wachtrijen, het kopen van stemmen, de defecten aan de telmachines en het trage binnenkomen van een deel van de uitslagen. Ook maakten ze gewag van het feit dat er kiezers waren waarvan de naam niet op de stemlijst voorkwam en dat namen van mensen op de lijst stonden die overleden waren of in het buitenland werkten.

De waarnemers concludeerden dat de door hen gedocumenteerde problemen de geloofwaardigheid van de verkiezingen in de toekomst kunnen ondermijnen, tenzij er door de betrokken overheidsinstanties passende maatregelen worden genomen. Volgens internationale normen is het ondenkbaar dat er geen geheimhouding is bij het invullen van de stembiljetten. Het ongezien invullen en het invoeren in de telmachine van de stembiljetten kan leiden tot het verminderen van intimidatie en omkoping.

De waarnemers waren zelf niet getuige van het kopen van stemmen, maar veel van de geïnterviewde kiezers en sommige kandidaten gaven toe dat het veelvuldig voorkwam. Soms worden kiezers betaald om niet te stemmen, dat is makkelijker want dan hoeven kandidaten niet te controleren of ze op hun tegenstanders stemmen. De waarnemers zeiden een belangrijke taak te zien voor de kiescommissie en de media om het gebruikelijke kopen van stemmen in te dammen.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.