Follow Me on Twitter
Monday, 22 July 2013 12:46

Redactioneel Editie 3, 2013

Het tweede deel van Editie 2 van Tambuli begint met een verhaal over de welig tierende smokkel in de Filipijnen en de plannen van de overheid om hier iets aan te doen. Het tweede artikel is een verslag over de verkiezingen van afgelopen mei van een Australische die deel uitmaakte van de internationale waarnemersmissie.

In deze zomerspecial vindt u tevens een reisverhaal over het wilde noorden van Ilocos Norte in noordwest Luzon. Drie studenten van de Hogeschool in Arnhem-Nijmegen schrijven over hun stage ervaringen in de Filipijnen. Deze Tambuli sluit af met de rubriek "biodiversiteit" met informatie over de een speciale vogel: de Filipijnse kikkerbek.

Voor diegene die dat nog niet gedaan hebben – we stellen een donatie om de uitgave van de digitale Tambuli mogelijk te maken ten zeerste op prijs. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening 7228457 van het Filipijnenmagazine Tambuli, Utrecht.

Alvast bedankt.

We wensen u veel leesplezier,

Namens de redactie,

Evert de Boer & Thijs Struijk