Print this page
Monday, 04 August 2014 21:30

Corruptieschandaal in Filipijnen weer voorpaginanieuws

1. Artikel in Phil Daily InquirerDocumenten waarin de namen van meer dan 200 mensen worden genoemd die erbij betrokken zouden zijn, waaronder 25 senatoren en 150 huidige en voormalige leden van het Huis van Afgevaardigden. Drie senatoren die gevangen zijn gezet en voor het gerecht worden gedaagd en 90 andere verdachten die zijn aangeklaagd. Zie hier de voorlopige hoogtepunten van één van de grootste corruptieschandalen in de Filipijnse geschiedenis.

Door Evert de Boer

Het corruptieschandaal kwam in juli 2013 voor het eerst aan het licht en beheerste de voorpagina's en het publieke debat vanaf augustus dat jaar maanden achtereen.

Ontwikkelingsfondsen voor Congresleden

2. Senaat en Huis van AfgevaardigdenSinds 2002 zou meer dan tien miljard peso verduisterd zijn. Volgens een aantal klokkenluiders werden projectfondsen voor de leden van het Congres weggesluisd naar 21 neporganisaties en vervolgens verdeeld tussen Janet Lim-Napoles, die het brein achter het corruptiesysteem zou zijn, en de betrokken leden van het Congres. Senatoren krijgen jaarlijks 200 miljoen peso en leden van het Huis van Afgevaardigden 70 miljoen peso om te besteden aan ontwikkelingsprojecten ten behoeve van hun achterban, de zogenaamde Priority Development Assistance Funds (PDAF). Daarnaast werd bijna een miljard peso verduisterd uit een speciaal fonds voor landhervorming en plattelandsontwikkeling. Vele tientallen leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden en talloze medewerkers van het Congres en verschillende ministeries zouden bij deze grootschalige corruptiezaak betrokken zijn. Nadat 10 miljoen peso was uitgeloofd voor informatie die zou leiden arrestatie van het brein achter het corruptieschandaal, meldde Janet Lim-Napoles zich op 28 augustus 2013 vrijwillig. Ze werd gearresteerd en zit sindsdien gevangen.
Uit een rechtszaak, in september 2013 aangespannen bij het Hooggerechtshof, bleek dat de president noch de Hoge Raad de PDAF kan afschaffen. Dat kan alleen het Congres doen door het aannemen van een wetsvoorstel. Wel verklaarde het Hooggerechtshof de PDAF ongrondwettelijk. Daarop verklaarden invloedrijke politici dat het niet nodig is om de PDAF af te schaffen, het Congres kan gewoon elk jaar bij het vaststellen van de begroting besluiten dat deze gelden anders besteed worden. Iets wat ze bij het vaststellen van de begroting voor 2015 maar meteen in praktijk brachten. Dit tot grote woede van de bevolking.

Overweldigende hoeveelheid bewijsstukken

Het waren de klokkenluiders die met de bewijzen kwamen. In hoorzittingen, maar vooral door een slordige 32.000 documenten die Benhur Luy, de belangrijkste van hen, op de computer had staan en overdroeg aan het Nationaal Onderzoeksbureau (NBI) van het ministerie van Justitie. Op basis van die informatie werd twee keer een groep verdachten in staat van beschuldiging gesteld. De eerste groep bestaat uit 39 personen, waaronder acht huidige en voormalige leden van het Congres. De bewijzen tegen de senatoren Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada en Ramon Revilla Jr. zijn zo overweldigend dat zij als eersten in staat van beschuldiging werden gesteld en in juni werden aangeklaagd en gevangen genomen. Een tweede groep werd begin juni van dit jaar in staat van beschuldiging gesteld en bestaat uit 34 personen, waaronder zeven voormalige leden van het Huis van Afgevaardigden. Begin juli zou een derde groep in staat van beschuldiging worden gesteld voor verduistering en het plunderen van de staatskas. Aangezien de NBI nog informatie aan het verzamelen is werd dit uitgesteld tot begin augustus. Deze laatste groep bestaat naar verluid uit 15 personen, waaronder één senator en 10 huidige en voormalige leden van het Huis van Afgevaardigden.

Publieke verontwaardiging houdt aan

3. Lijst met verduisterde bedragenWaar in het verleden corruptieschandalen bijna net zo snel uit de publieke belangstelling verdwenen als dat ze naar buiten kwamen, hield de publieke verontwaardiging deze keer maandenlang aan. Vanaf begin november 2013 eiste de ramp veroorzaakt door tyfoon Haiyan maandenlang de aandacht op van media en publiek.
Wie had gedacht dat de aandacht voor het corruptieschandaal daarna verdwenen zou zijn, had het mis. Het was Janet Lim-Napoles zelf die ervoor zorgde dat de storm over de corruptiezaak opnieuw opstak. In een poging om de betrokken leden van het Congres als af te schilderen als hoofdverdachten en door zichzelf aan te bieden als getuige kwam ze met eigen namenlijsten, met daarop verschillende namen. De man van Napoles gaf op 27 maart een lijst met namen aan oud-senator Lacson, die momenteel het kantoor voor wederopbouw in het Haiyan rampgebied leidt. Die maakte gewag van de lijst nadat de minister van Justitie de Lima begin mei vertelde dat ze een lijst van Napoles had gekregen met daarop de namen van twee huidige ministers, tien senatoren, twee oud senatoren en meer dan 70 leden van het Huis van Afgevaardigden. De minister kreeg ook twee beëdigde verklaringen van Napoles, van in totaal 93 pagina's. Ze vertelde dat Napoles in een vijf uur durend gesprek had aangeboden om kroongetuige te worden in de corruptiezaak en dan alles wat ze wist zou vertellen.

Serie artikelen met veel namen

4. Bescherming Benhur Luy tijdens getuigenis in senaatToen Lacson en de Lima weigerden de lijsten openbaar te maken en de voorzitter van de vereniging van klokkenluiders van de Filipijnen beweerde dat ook zij in het bezit was van een namenlijst van Napoles, ontplofte de boel zo'n beetje. Analysten, actievoerders en regeringsleiders verklaarden dat Napoles met het verspreiden van lijsten met verschillende namen erop verwarring wilde zaaien en zichzelf vrij probeerde te pleiten. In de verklaring, zo bleek later, sprak Napoles de beschuldigingen van de klokkenluiders stelselmatig tegen en beweerde dat ze niet de vaardigheden heeft om zo'n ingewikkeld zwendel in elkaar te zetten.

Als reactie op de weigering de lijsten openbaar te maken besloot de Philippine Daily Inquirer in een serie artikelen de belangrijkste gegevens uit de documenten van klokkenluider Benhur Luy te publiceren. Voordat het corruptieschaal in het nieuws kwam hadden de ouders van Luy alle documenten van zijn computer gekopieerd naar een losse harde schijf en die bij de krant in bewaring gegeven. Ze wilden daarmee voorkomen dat hun zoon, die voor Napoles werkte, het zwijgen zou worden opgelegd (letterlijk) en dat de zaak in de doofpot gestopt zou worden. Met de publicatie van de 13- delige serie was de geest uit de fles. Want niet alleen kwamen de namen van 25 senatoren en 150 leden van het Huis van Afgevaardigen (zowel van huidige als voormalige) in de documenten voor, maar ook die van ministers, hoge ambtenaren, medewerkers van ministeries, lokale politici, medewerkers van senatoren en volksvertegenwoordigers, medewerkers van staatsbedrijven, journalisten, persoonlijkheden uit de show business, enkele kerkelijk leiders, militaire leiders, een rechter van het Hooggerechtshof en advocaten. Nadat de krant was begonnen met de publicatie van de serie stemden de Lima en Lacson toe de lijsten aan de Senaat te overhandigen voor verder onderzoek.

Iedereen ontkent betrokkenheid

Er was een unanieme reactie van diegenen waarvan de naam in de documenten voorkwam. Ze wisten van niets, ze kennen Napoles niet persoonlijk en zijn geheel onschuldig. Waarop de krant een artikel publiceerde met de titel: Ontkenningen, ontkenningen, ontkenningen ....
Dat de personen die genoemd worden in de artikelenreeks ontkennen ligt voor de hand. In de Filipijnen publiceert men nogal gemakkelijk de namen van diegenen die van een misdrijf worden verdacht. Dat betekent natuurlijk niet dat zij schuldig zijn, ook al lijken de bronnen betrouwbaar. Schuld zal moeten worden bewezen via een rechtszaak. Dat is de reden dat er al bijna 75 personen in staat van beschuldiging zijn gesteld en voor de rechter moeten verschijnen. Of er na de derde groep nog meer mensen in staat van beschuldiging worden gesteld is nog niet bekend.

Villa als gevangenis

5. Jinggoy Estrada - Ram Revilla en Juan Ponce Enrile (van l naar r)De eersten die voor de rechter verschijnen zijn de drie senatoren die nu vastzitten en aangeklaagd zijn voor het verduisteren van overheidsgeld. Ook zij ontkennen in alle toonaarden dat ze schuldig zijn. Senator Ramon Revilla Jr. ging in de weken voor zijn arrestatie het land in om campagne te voeren. De campagne van de voormalige filmster leek erop gericht om zijn onschuld te bewijzen door te tonen hoe populair hij is. De aanwezigen bij de grote bijeenkomsten die hij organiseerde lieten massaal weten dat zij hem onschuldig achten. Het mocht niet baten, hij werd gevangen gezet. Niet in de gevangenis waar de gewone misdadigers zitten, maar in een villa in een van de militaire kampen. Hij kreeg enkele dagen later gezelschap van senator Jinggoy Estrada – dat wil zeggen, die kreeg een eigen villa in hetzelfde kamp.
Volgens zijn advocaten is de gezondheid van de 90-jarige Juan Ponce Enrile plotseling zo snel achteruit gegaan dat zij voor een ziekenhuisarrest voor de senator pleitten. De rechtbank ging daarmee akkoord en hij verblijft voorlopig in het oogziekenhuis.
Revilla en Estrada zijn door de senaat voor 90 dagen geschorst. Enrile heeft bezwaar aangetekend tegen zijn schorsing waardoor die pas in werking kan treden als zijn bezwaar is behandeld.

Politieke bestel onder druk

Aan geld hebben de drie senatoren blijkbaar geen gebrek, want ze hebben een hele batterij van de beste en duurste advocaten klaar staan om hen te verdedigen. Die slaagden er al bij de eerste zitting in de openbare aanklagers op procedureel vlak een slag toe te brengen, die er toe zal leiden dat de rechtszaak langer gaat duren. Het gebeurt niet vaak dat rijke en invloedrijke leden van politieke clans in de Filipijnen veroordeeld worden voor corruptie en verduistering. Hoe dat deze keer zal gaan en hoe lang de rechtszaken gaan duren blijft afwachten. Mocht het in deze corruptiezaak niet komen tot een veroordeling van vooraanstaande politici dan zal de geloofwaardigheid van de politiek, die toch al niet erg hoog is, verder worden ondermijnd.

Zie ook:

http://www.tambuli.nl/achtergronden/politiek/item/597-grootschalig-corruptieschandaal-schudt-publiek-wakker
en
http://www.tambuli.nl/achtergronden/politiek/item/584-tien-miljard-peso-verduisterd-in-groot-corruptieschandaal

 

Related items