Follow Me on Twitter
Thursday, 01 March 2007 21:16

Bisschoppen: ‘Agrarische hervormingen mislukt’

Het agrarische hervormingsprogramma van de regering (CARP) is er niet in geslaagd de armoede van arme plattelandsbewoners te verminderen. Dat melden de Filipijnse bisschoppen in een pastorale brief eind januari 2007. (Bron: Philippine Daily Inquirer)

“De wet was toen hij werd aangenomen al krachteloos vanwege de invloed van het door grootgrondbezitters gedomineerde congres. Tijdens de uitvoering is de wet nog verder uitgehold. Met nog minder dan een jaar te gaan voordat de uitvoeringstermijn afl oopt, is slechts een deel van het programma uitgevoerd en is de situatie van boeren en landarbeiders nog even uitzichtloos als voorheen. Egoistische motieven van de elite wegen zwaarder dan het algemeen belang. Dat uit zich in het volkomen negeren van de belangen van de armen”, aldus bisschop Lagdameo, de voorzitter van de katholieke bisschoppenconferentie (CBCP) tijdens een persconferentie. Volgens Lagdameo blijkt het gebrek aan respect ook uit de niet afl atende reeks van executies van leiders van organisaties die zich inzetten voor een betere positie van boeren en landarbeiders, door zowel rechtse als linkse groeperingen. “De enige zogenaamde misdaad die deze mensen begaan is het rechtmatig opeisen van het land dat ze bewerken of een weigering de ‘revolutionaire belasting’ aan het communistische Nieuwe Volksleger te betalen.” Lagdameo noemde de maatregelen van de regering en de militairen om een einde te maken aan deze moorden volstrekt onvoldoende en ongeloofwaardig. In de brief kondigt de CBCP voor 2007 een rural congres aan, waar boeren en landarbeiders hun problemen en ideeën voor oplossingen aan de kerkelijke leiders kunnen presenteren. Precies veertig jaar geleden hielden de gezamenlijke bisschoppen een zelfde soort congres. Omdat een dergelijke gebeurtenis zo zelden voorkomt, kan het congres al bij voorbaat op veel aandacht van de media en beleidsmakers rekenen.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.