Print this page
Saturday, 30 May 2009 10:14

Een biodiversiteit hotspot, maar hoe lang nog?

Philippine jungleDe Filipijnen kennen enorm veel verschillende planten- en diersoorten, die voor een relatief groot deel ook nergens anders voorkomen. Maar deze hoge biodiversiteit wordt bedreigd door de grote afname van de natuurlijke leefomgeving van deze soorten. Dit is de reden geweest om het land uit te roepen tot één van de 25 biodiversiteit hotspots van de wereld. De unieke flora en fauna wordt ernstig bedreigd en het is maar de vraag of de huidige beschermingsmaatregelen afdoende zijn om het te behouden.*
Door: Jeroen Dunnewold

De Filipijnen tellen, vergeleken met andere plekken op deze aardbol, bijzonder veel inheemse planten- en diersoorten die alleen daar voorkomen. Er worden bovendien nog regelmatig nieuwe soorten ontdekt.Decline Philippine Forest

Een biodiversiteit hotspot

De ruim 7000 eilanden van de Filipijnen waren enkele honderden jaren geleden nog bijna geheel bedekt door zo'n 300.000 km2 oerwoud. Tegenwoordig is van het oorspronkelijke oerwoud naar schatting nog maar 21.000 km2 (7%) in ongeschonden staat. Philippine EagleOndanks die grote afname van de natuurlijke leefomgeving van veel planten- en diersoorten is er nog steeds sprake van een enorme hoge biodiversiteit op de archipel. Zo komen zo'n 6100 plantensoorten, dat is 66% van het totaal aantal plantensoorten op de Filipijnen, alléén op de Filipijnen voor. Datzelfde geldt voor ruim 100 zoogdiersoorten (ruim 61%), zeker 186 vogelsoorten (35%), 160 reptielsoorten (67,5%), 76 amfibiesoorten (maar liefst 85%) en 67 zoetwatervissoorten (24%). Vele van deze unieke inheemse diersoorten worden door diverse oorzaken echter ernstig bedreigd. Philippensis - UilDe bijzonder hoge biodiversiteit gecombineerd met de grote afname van de natuurlijke habitat van deze soorten zijn de reden geweest voor Conservation International, een internationale organisatie voor natuurbehoud, om het land uit te roepen tot één van de 25 biodiversiteit hotspots van de wereld. De bedoeling van het benoemen van dergelijke hotspots is om de aandacht van de wereld op deze meest waardevolle en kwetsbare natuurgebieden ter wereld te vestigen. De hoop en verwachting is daarbij bovendien dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de unieke soorten in deze gebieden en dat er meer geld vrijgemaakt wordt voor natuurbescherming.

Oorzaken hoge biodiversiteit

1 rare bathDe oorzaak van het grote aantal unieke inheemse dier- en plantensoorten heeft te maken met het feit dat de Filipijnen zo afgezonderd liggen van het vaste land van Azië. Ook tijdens de laatste ijstijd, toen het zeeniveau veel lager lag dan tegenwoordig, was het grootste deel van de Filipijnen niet met het vasteland van Azië of de Indonesische eilanden verbonden. Door de afzondering hebben vele soorten zich kunnen ontwikkelen tot unieke soorten. De reden dat er zo veel verschillende soorten te vinden zijnorange-leave crab, heeft te maken met de uitstekende omstandigheden, zoals de hoge luchtvochtigheid en het warme en zonnige klimaat. Daarnaast vindt men door de grote diversiteit in het landschap op de Filipijnse eilanden veel verschillende soorten ecosystemen, waardoor er plaats is voor vele verschillenden planten- en diersoorten.

Oorzaken bedreiging biodiversiteit

Phil ReefDe bedreigingen voor de unieke flora en fauna van de Filipijnen zijn echter groot. Commerciële en particuliere houtkap gedurende de laatste honderd jaar, alsmede de grootschalige mijnbouw, hebben ervoor gezorgd dat van het oorspronkelijke oerwoud nog slechts 7% resteert. De boomkap zorgt voor erosie van de bodem waardoor slib via de rivieren de oceaan in spoelt. Dit slib vervuilt vervolgens de onderwaterwereld en de koraalriffen. Deze riffen en het leven eromheen worden daarnaast bedreigd door de lokale vismethoden, waarbij vissers door middel van cyanide en dynamiet snel grote hoeveelheden vis willen vangen en daarbij de onderwaterwereld ter plekke grotendeels verwoesten.Apo Reef vissen

Beschermingsmaatregelen

Ter bescherming van de nog resterende natuurgebieden heeft de Filipijnse overheid diverse grote gebieden uitgeroepen tot nationaal park. Daarnaast heeft de Filipijnse politiek in de loop der jaren diverse progressieve milieubeschermingswetten aangenomen. De betekenis daarvan is in de praktijk echter gering. Ondanks het feit dat gebieden de status van Nationaal Park hebben gekregen, vindt er nog steeds illegale houtkap plaats en gaat de ontbossing door. De milieuwetten worden bovendien door politieke onwil, gebrek aan geld en prioriteitstelling vaak niet uitgevoerd. Dat alles heeft te maken met het feit dat de heersende elite van de Filipijnen juist een van de groepen is die het milieu zwaar belast. Daarnaast is het simpelweg verbieden van bijvoorbeeld het vissen met cyanide of dynamiet geen oplossing.Tamaraw 1 (voorkeur) Voor de vaak zeer arme vissers levert het vissen met deze illegale methoden op korte termijn erg veel op. Het is daarom belangrijk om een alternatief te bieden. Wanneer de vissers bijvoorbeeld via het toerisme een andere inkomstenbron zouden kunnen aanboren zou de behoefte om naar illegale methoden te grijpen afnemen.

* Dit artikel vormt een inleiding voor een nieuwe serie over zeldzame en bijzondere diersoorten in de Filipijnen, die vanaf de komende Tambuli zal verschijnen.

Rain forest

Related items