Follow Me on Twitter
Wednesday, 20 June 2012 20:00

De stand van mensenrechten in de Filipijnen

1. Celso Pojas, slachtoffer buitenrechtelijke executieOp 30 juni 2010 werd Benigno S. Aquino III verkozen tot president van de Filipijnen. Hij beloofde in zijn verkiezingscampagne alles te zullen doen wat in zijn macht lag om de spiraal van politiek geweld en onrechtvaardigheid te doorbreken. Nu, twee jaar later, moeten we vaststellen dat Aquino niet meer doet dan de mensenrechtenorganisaties rustig houden met kleine verbeteringen en zich verder concentreert op het behoud van steun van de gevestigde politieke clans. Belangrijke verbetering van de mensenrechtensituatie blijft daarbij uit.

Door: Nanette Hogervorst en Titia Schippers *

2. President AquinoBenigno S. Aquino is de zoon van de in 1983 vermoorde Senator en prominent oppositieleider Benigno Aquino. Zijn moeder, Corazon "Cory" Aquino werd in 1986 president en bouwde in de laatste jaren van haar leven een reputatie van integriteit op. Toen Benigno S. Aquino, ook wel bekend als "Noynoy" Aquino, de politieke arena betrad, werd hij al snel op het schild gehesen als voorvechter voor mensenrechten en de anti-corruptiestrijd. Hij was o.a. werkzaam voor de Mensenrechtencommissie van het Congres en verklaarde later dat dit werk het "hoogst haalbare" was wat hij in de politiek had gedaan. In zijn campagne voor het presidentschap maakte Aquino van de strijd tegen corruptie en het verbeteren van de mensenrechtensituatie twee belangrijke speerpunten. Hij was voornemens een einde te maken aan het geweld van burgermilities en had de ambitie een algeheel mensenrechten-actieplan te maken dat inspanningen van verschillende instanties moest bevorderen en coördineren.

Presidentschap en mensenrechten

"Noynoy" leek dan ook de aangewezen presidentskandidaat die daadwerkelijk verbetering zou kunnen aanbrengen in de mensenrechtensituatie. Er gloorde hoop onder de bevolking en mensenrechtenorganisaties na negen jaar presidentschap van Macapagal Arroyo. Onder haar bewind verdwenen honderden mensen waarvan velen werden vermoord, waarbij aantallen tot 1200 worden genoemd. Zelden werd er gedegen onderzoek gedaan naar deze moorden en verdachten werden in slechts enkele gevallen opgepakt en voor de rechter gebracht. Na één jaar presidentschap Aquino publiceerde Amnesty International het rapport "Progress, Stagnation, Regression? The State of Human Rights in the Philippines under Aquino". Hieruit bleek dat de vorderingen in tal van mensenrechtenkwesties teleurstellend waren. Nu, weer een jaar later, concluderen zowel Amnesty als Human Rights Watch dat de mensenrechten nog steeds traag en maar met mondjesmaat verbeteren.

Toch zijn er positieve ontwikkelingen te noemen. Een aanzet tot verbetering was het uitbrengen van een nieuw handboek voor het leger over mensenrechten in augustus 2010 en de aankondiging van meer mensenrechtenfocus in het denken binnen het leger in december van datzelfde jaar. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden erkennen sinds dit jaar onvrijwillige verdwijningen als criminele daad. Het wetsvoorstel hierover werd al in 1995 ingediend. Ook erkent het land sinds augustus 2011, met de ondertekening van het Statuut van Rome, het International Strafhof in Den Haag. Een ander lichtpuntje is de aanpak van marteling en mishandeling door politie en leger. Afgelopen jaar werden voor de eerste keer leden van veiligheidstroepen vervolgd voor marteling.

Internationaal protest

Pogingen tot afrekening met het verleden

Een belangrijke poging om af te rekenen met het verleden van politieke moorden en verdwijningen is de officiële beschuldiging van ex-generaal Jovito Palparan, van onder andere het kidnappen van twee activisten. Door velen wordt deze ex-generaal gezien als de man achter verschillende politieke moorden. Het ministerie van Justitie, geleid door ex-voorzitter van de Mensenrechtencommissie van de Filipijnen Leila de Lima, stelde Palparan op 15 december 2011 in staat van beschuldiging, maar is er tot op heden niet in geslaagd de ex-generaal te arresteren. Human Rights Watch gelooft dat Palparan wordt beschermd door personen binnen het leger.

Een andere afrekening met het verleden is de arrestatie op 18 november 2011 van ex-president Arroyo op het vliegveld van Manilla op verdenking van fraude tijdens de presidentsverkiezingen van 2007. Overigens treedt Aquino met deze arrestatie in de voetsporen van zijn voorganger Arroyo, die haar voorgangen Joseph Estrada ook had laten arresteren vanwege corruptie. Daarentegen komen mishandeling en marteling door politie en leger nog steeds veelvuldig voor, net als standrechtelijke executies en kidnapping. Ook is vervolging nog niet systematisch en hangt deze sterk af van individuele verklaringen.

Politieke moorden en verdwijningen

Dit jaar al zijn er ten minste drie journalisten vermoord. Eerder, in februari 2011, werd de journalist Ericson Acosta in de provincie Samar door militairen gearresteerd. Zij dreigden hem te vermoorden als hij niet zou bekennen dat hij lid was van de Communistische Partij. Lidmaatschap van deze partij is overigens niet langer meer strafbaar in de Filipijnen. Vervolgens werd Acosta beschuldigd van bezit van explosieven. Ondanks dat men niet langer dan 180 dagen in voorlopige hechtenis mag worden gehouden, bevindt Acosta zich nog altijd in de gevangenis.

Niet onopgemerkt bleef de moord op Rodel Estrellado, lid van de linkse politieke partij Bayan Muna, februari dit jaar. Wel heeft het leger in deze zaak bevestigd dat er negen soldaten, van wie twee officieren, worden verdacht van de moord op Rodel Estrellado. Daarnaast blijven honderden gevallen van onvrijwillige verdwijning onopgelost. Volgens cijfers van de organisatie 'Families of Victims of Involuntary Disappearance' is het aantal onvrijwillige verdwijningen sinds de Marcos-dictatuur in 1986 nauwelijks veranderd: in de 14 jaar van zijn dictatuur waren er 875 geregistreerde gevallen van gedwongen verdwijning, tegenover 945 gevallen in de 25 jaar daarna.

Rol van leger

Filipijnse leger wordt veelvuldig beschuldigd van MR schendingenEen ander probleem dat de Filipijnen al jaren achtervolgt, is de gebrekkige getuigenbescherming. Ook onder het bewind van Aquino lijkt verbetering van het getuigenbeschermingsprogramma geen prioriteit van de overheid. Tot op heden worden getuigen te laat en onvoldoende in beschermingsprogramma's opgenomen. Een van de belangrijkste getuigen in het proces over de massamoord in Maguindanao van twee en een half jaar geleden werd vermoord voordat hij was toegelaten tot het getuigenbeschermingsprogramma. Het is dan ook geen uitzondering dat wanneer dan eindelijk een verdachte wordt vervolgd, getuigen geen verklaring willen afleggen uit angst voor represailles. Dit is vooral schrijnend als je bedenkt dat door een gebrek aan forensische experts men voor vervolging afhankelijk is van getuigenverklaringen.

Het leger lijkt regelmatig een rol te spelen bij verdwijningen en politieke moorden. President Aquino probeert het leger in het gareel te krijgen door bijvoorbeeld een speciaal voor het leger geschreven mensenrechtenhandleiding uit te geven. De invloed van Aquino is uiteindelijk beperkt. De macht die het leger tijdens de Marcos-dictatuur opbouwde is tot op heden niet doorbroken. Om deze macht te behouden, werken legereenheden veelal samen met lokale politieke elites. Zo knijpt het leger hier en daar een oogje toe en speelde een cruciale rol bij de massamoord in Maguindanao in 2009, waarbij 57 mensen werden vermoord.

Mindanao

Eén van de erfenissen die Aquino aantrof als president is het langlopende gewapende conflict in de Filipijnen. In februari dit jaar begon de regering vredesonderhandelingen met de twee belangrijkste gewapende oppositiegroepen: de Moro Islamic Liberation Front (MILF) in het zuiden van het land en de New People's Army (NPA), de gewapende tak van de Communistische Partij. Hoewel dit in eerste instantie tot meer rust heeft geleid, is het conflict later dit jaar weer opgelaaid. Aquino heeft hier nog geen definitief verschil kunnen maken.

Paramilitaire burgermilities

Gewapend prive legerEen teleurstelling voor velen is dat Aquino is teruggekomen op de belofte die hij maakte als Senator en presidentskandidaat om een einde te maken aan de burgermilities. Als president heeft Aquino enkel een commissie ingesteld die onderzoek heeft uitgevoerd naar de professionalisering van deze milities. Het onderzoeksrapport is niet openbaar gemaakt en de milities bestaan nog steeds. Burgermilities worden vaal bewapend door het leger en/of lokale politieke clans, zijn onvoldoende getraind en maken zich veelvuldig schuldig aan mensenrechtenschendingen. Lokale politieke leiders zetten deze milities veelal in als privé-legers, zoals bij de massamoord in Maguindanao.

Ook het integrale "National Human Rights Action Plan" dat Aquino voor ogen had, laat nog steeds op zich wachten. Onduidelijk is waarom hier niet meer vaart achter wordt gezet. Tevens zijn er weinig verbeteringen zichtbaar betreffende de toepassing van de bestaande mensenrechtenwetgeving. Verbeteringen verschijnen voornamelijk op papier. Hoewel Aquino probeert te benadrukken dat zijn presidentschap een heel andere is dan die van zijn voorganger Arroyo, zijn de resultaten wat betreft het schenden van de mensenrechten tot op heden niet overtuigend. Net als iedere politicus in de Filipijnen concentreert hij zich op wetgeving en wordt het aloude Filipijnse probleem van toepassing ervan grotendeels genegeerd. Als reactie op deze tegenvallende prestaties heeft de Verenigde Staten in november 2011 aangekondigd dat het een deel van haar militaire steun zou bevriezen als er geen voortgang wordt geboekt met het oplossen van standrechtelijke executies.

Een impactvol mensenrechtenbeleid

De afgelopen twee jaar zijn er stappen gezet in de wetgeving, die naleving van mensenrechten zouden moeten waarborgen. De praktijk blijkt echter weerbarstig want Aquino heeft bijvoorbeeld geen einde weten te maken aan de gestage stroom van politiek moorden. De vraag rijst waarom Aquino niet harder doorpakt om de misstanden in zijn land werkelijk aan te pakken? Het lijkt erop dat Aquino wordt geconfronteerd met het dilemma dat wanneer machtige politieke clans en het leger hun steun aan hem intrekken, hij zijn macht moeilijker kan behouden. Dit zou direct effect kunnen hebben op de invloed die hij kan uitoefenen op het mensenrechtenbeleid. De noodzaak om de steun van deze clans te behouden, maakt het voor Aquino dus tegelijkertijd moeilijk om een impactvol mensenrechtenbeleid te voeren.

Daarbij, voor een impactvol mensenrechtenbeleid moeten wij ons niet alleen afvragen wat President Aquino doet. Echte verbetering zou vooral plaats moeten vinden in het dagelijkse leven op de Filipijnse eilanden, de steden en de barangays. We zouden ons dus ook af moeten vragen wat burgemeester Rosito iedere dag doet, wat Sergeant John en politieagent Roël iedere dag doen om naleving van de mensenrechten in de Filipijnen te waarborgen.

Nanette Hogervorst en Titia Schippers zijn werkzaam als landenmedewerkers Filipijnen bij Amnesty International, afdeling Nederland. Als vrijwilliger proberen zij mensenrechtenschendingen die in de Filipijnen plaatsvinden onder de aandacht van onder andere Amnesty-leden en het Ministerie van Buitenlandse Zaken te brengen.

1 comment

  • Comment Link Roger Daenekindt Tuesday, 26 June 2012 18:28 posted by Roger Daenekindt

    Dit is een heel belangrijk artikel.
    Mensenrechten zijn universeel, maar in realiteit de verschillende machthebbers in de Filipijnen zoals de lokale landlords, militairen, politie, corrupte politiekers en business mensen en de liberale partij en omgeving van Aquino die het agenda bepalen. mensenrechten staan dan onderaan de ladder, samen met ontwikkeling en financieel, economische vooruitgang van de bevolking.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.