Print this page
Monday, 04 August 2014 21:28

Controverse over besteding overheidsfondsen

1. Packs of Philippine moneyEnkele maanden na de onthulling van een van de grootste corruptieschandalen in de geschiedenis van de Filipijnen ontstond een nieuwe controverse over overheidsuitgaven. De regering is in 2011 met een fonds gestart met daarin 237 miljard peso aan niet bestede overheidsgelden, waarvan alleen insiders op de hoogte zouden zijn. Met dit geld zouden senatoren zijn omgekocht om voor afzetting van de opperrechter van het Hooggerechtshof te stemmen.

Door: Evert de Boer

Nadat senator Jinggoy Estrada in oktober vorig jaar in staat van beschuldiging was gesteld voor verduistering van overheidgelden in het grote corruptieschandaal, hield hij een toespraak in de Senaat. Hij zon op wraak en beschuldigde de regering Aquino van omkoping in de afzettingsprocedure tegen de van corruptie verdachte opperrechter van het Hooggerechtshof aan het begin van 2012. Volgens Estrada hadden alle 20 senatoren die in 2012 voor de afzetting van de rechter stemden, elk miljoenen peso ontvangen uit een speciaal fonds dat beheerd werd door de president en het kabinet.
De benoeming van de opperrechter was omstreden omdat hij benoemd werd door de vorige president, Gloria Macapagal-Arroyo, vlak voordat ze de macht overdroeg aan president Aquino. De benoeming was niet ongrondwettelijk en de andere rechters van het Hof stemden ermee in, maar dergelijke benoemingen op de valreep zijn zeer omstreden omdat het om politieke benoemingen gaat. Velen zagen de afzetting van de opperrechter daarom als een manier van de huidige regering om een eigen opperrechter te kunnen benoemen die hen welgezind zou zijn.

Economisch stimuleringsfonds

2. DAP fondsen voor de senatorenReagerend op de aantijgingen van Estrada gaven meerdere senatoren toe dat zij een half jaar na de afzettingsprocedure bedragen tussen de 50 en 100 miljoen peso mochten besteden aan projecten voor hun achterban. Maar ontkenden dat dit een beloning was voor het afzetten van de opperrechter. Het ging, volgens hen, om niet bestede overheidsgelden die zij via verschillende ministeries mochten besteden aan infrastructurele en andere projecten.
Deze gelden bleken uit een economisch stimuleringfonds te komen dat werd opgezet met niet bestede overheidsgelden, zeg maar geld dat is overgebleven. Het was geen geheim programma, maar niet bekend bij het grote publiek. De regering had zich na de beschuldigingen in haar uitleg kunnen beperken tot de verklaring dat het bestaan van het fonds in 2011 bekend was gemaakt, dat de senatoren extra fondsen hadden gekregen voor belangrijke projecten en dat dit in lijn is met de bestaande wetgeving. In plaats daarvan gingen ze omstandig uitleggen dat de niet bestede gelden in een speciaal fonds waren gestort, het Disbursement Acceleration Programma (DAP) en dat de overheid en beleidsmakers hieruit kunnen putten voor infrastructurele en andere projecten. Hoe meer de president en de regering zich verdedigden hoe schimmiger het ging klinken, vooral omdat niemand uit de doeken deed hoe het precies in elkaar zat en om welke bedragen het ging. Er werd alleen gesproken over tientallen miljarden peso.

Ongrondwettelijk verklaard

3. Hooggrechtshof verklaard DAP ongrondwettelijkEstrada leek zijn zin te krijgen: de sentimenten over de fondsen voor het DAP liepen zo hoog op dat er verschillende aanklachten werden ingediend bij het Hooggerechtshof om het DAP illegaal te verklaren. Volgens een aantal indieners van de aanklacht stond de besteding voor het DAP programma gelijk aan die van de ontwikkelingsfondsen van de Congresleden (PDAF), waarmee de grootschalige fraude zou zijn gepleegd. Eind juni verklaarde het Hof het DAP deels ongrondwettelijk. De rechters achtten niet bewezen dat het geld niet goed besteed was of dat er corruptie mee zou zijn gepleegd. Ze vonden echter dat het overhevelen van niet bestede overheidsgelden van verschillende ministeries naar een fonds dat beheerd wordt door de regering wettelijk niet is toegestaan. Dit zou een schending zijn van de in wetgeving vastgelegde scheiding van machten.

Populariteit van de president daalt

President Aquino bewees zichzelf en zijn ministers geen dienst door tegen de rechters van het Hooggerechtshof uit te vallen en hen te beschuldigen van partijdigheid. Hij slikte die woorden later wel min of meer in en verklaarde dat volgens de regering uit verschillende wetten blijkt dat de uitspraak van het Hof niet klopt en dat de regering er daarom tegen in beroep gaat. Maar tegenstanders van de president zagen hun kans schoon en dienden negen verschillende petities in waarin ze de Senaat vragen een afzettingsprocedure tegen president Aquino te beginnen. Dergelijke petities moeten in behandeling worden genomen door de senaat, maar aangezien de partij van de president daar een grote meerderheid heeft is de verwachting dat de discussie erover niet verder zal komen dan de commissie van justitie. Het lijkt er dan ook veel op dat het de tegenstanders vooral te doen is om publiciteit om daarmee de reputatie van de president te beschadigen. Daar lijken ze in te slagen want de populariteit van de president - die bestrijding van corruptie hoog in het vaandel heeft staan - is de afgelopen maand sterk gedaald.

DAP in 2011 aangekondigd

4. DAP was in 2011 aangekondigdOndanks deze tegenslagen blijft de regering uit volle overtuiging het economische stimuleringsprogramma verdedigen. Pas na de uitspraak van het Hooggerechtshof gingen de betrokken ministers meer uitleggen over het DAP programma. Minister Butch Abad van Budget en Management, die verantwoordelijk is voor het beheer en de uitgaven van de fondsen voor het programma, verklaarde in een bijeenkomst met de senaat dat het DAP niet nieuw is. Het is een programma dat ook tijdens de regeerperiode van de vier voormalige presidenten bestond. Alleen gaf elke regering het een eigen naam en heeft deze regering het het Disbursement Acceleration Programma genoemd. Volgens minister Abad heeft hij de senaat in oktober 2011 geïnformeerd over het opzetten van het DAP. Hij zei dat het programma zonder veel fanfare was aangekondigd. Zijn ministerie heeft er toentertijd een verklaring over uitgegeven die alle landelijke dagbladen hebben gebruikt om er aandacht aan te besteden. Pas na het grote corruptieschandaal met overheidsgelden in 2013, kreeg het DAP meer aandacht en haalde het de voorpagina's. Hij zei het belachelijk te vinden dat gezegd en geschreven wordt dat niemand ervan gehoord heeft en dat zijn ministerie er door oppositiegroepen van beschuldigd wordt dat het opzettelijk geheim gehouden is.
Minister Abad vroeg zich hardop af hoe het mogelijk is dat een manier van werken die al meer dan 25 jaar legaal is nu opeens ongrondwettelijk verklaard kan worden.

Economische groei

Niet alleen gaven de achtereenvolgende regeringen het programma een verschillende naam, ook de manier waarop het geld werd uitgegeven verschilde. Onder president Cory Aquino (1986-1992) werd het niet bestede geld volledig gebruikt om het begrotingstekort terug te dringen.
Deze regering heeft het ingezet om economische groei en sociaal economische ontwikkeling te stimuleren. Volgens minister Abad heeft het DAP programma een flinke bijdrage geleverd aan de economie in de periode 2011-2013. De voor het DAP beschikbare gelden zijn door minder bureaucratie omgeven en kunnen daardoor sneller worden uitgegeven (vandaar de naam). Over 2011 en 2012 liepen de reguliere bestedingen van de overheid achter op schema en was er voor het DAP programma 237 miljard peso (4 miljard euro) beschikbaar. Daarvan werd 145 miljard besteed aan projecten, de rest werd gebruikt om het begrotingstekort te verkleinen.
5. Projecten - Light Rails Transit systeemVolgens gegevens van de regering werden met het DAP projecten gefinancierd op het gebied van verbetering van de infrastructuur, transport, gezondheidszorg, landbouwproductie en toegang tot markten. Er werden 20.000 ziekenhuisbedden mee aangeschaft, schoolgebouwen gebouwd, huisvesting en herhuisvesting gefinancierd, het bovengrondse metronetwerk in Manilla verbeterd en elektriciteit aangelegd in afgelegen dorpen.
In 2013 werd 15 miljard uitgegeven aan het vergroten en moderniseren van de nationale politiemacht, de herontwikkeling van de Roxas boulevard in Manilla en aan wederopbouw in gebieden in Mindanao die in 2012 werden getroffen door tyfoon Pablo. Uitgaven waar discussie over ontstond waren die voor stamcel onderzoek en de 45 miljard peso die in 2011 en 2012 besteed werd aan begrotingssteun voor bedrijven die in handen zijn van de overheid.

Besteding door Congresleden

Van de 145 miljard die via het DAP aan projecten werd besteed, werd 12,8 miljard (9 procent) uitgegeven via leden van het Congres. Volgens tegenstanders van de regering werd hiermee het bedrag dat congresleden in 2012 konden besteden aan projecten voor hun achterban met 50 procent verhoogd en werd corruptie in de hand gewerkt. Volgens de belangrijkste klokkenluider in het grootschalige corruptieschandaal zou uit zijn documenten blijken dat minimaal 425 miljoen van de DAP fondsen die via congresleden werden uitgegeven zijn verduisterd. Verdere details werden echter niet bekend gemaakt. Dit gegeven lijkt echter de aanleiding te zijn voor de controverse die ontstaan is over het DAP programma.

Related items