Follow Me on Twitter
Monday, 31 December 2007 21:16

Pasali Nederland benut kennis Filippijnse migranten

Van brain drain naar brain gain

Het opzetten van een technisch centrum in Palimbang, Sultan Kuderat, in het zuiden van Mindanao is heel belangrijk geweest voor het ontwikkelen van onze activiteiten, vertelt Nonoy Ty, een van de actieve leden van Pasali Nederland.  (Door Evert de Boer)

Pasali verschafte een deel van het kapitaal voor de bouw van het centrum, de rest kwam van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Cordaid. “Het centrum is door de bevolking zelf gebouwd”, zegt Ty. “Daarmee begon een nauwere samenwerking tussen moslims en christenen, die door jarenlange confl icten uit elkaar waren gedreven.” “In het centrum werken twee technici, allebei voormalige Filipijnse migranten, die in het buitenland ervaring hebben opgedaan. Er worden eenvoudige gereedschappen gemaakt voor de landbouw, visserij en watervoorzieningen en er worden machines en motoren gerepareerd. Ook worden jongeren getraind om technische kennis op te doen die ze lokaal kunnen gebruiken.” Het technisch centrum was de start van een aantal initiatieven voor boeren en vissers in het gebied. “Een van de eerste projecten was het bouwen van twee vissersboten, waarbij we de kennis van Pasali combineerden met lokale kennis. Daardoor zijn de boten betaalbaar voor de vissers en voor reparaties kunnen ze terecht bij het technische centrum.” Op drie kilometer van de kust liggen sinds een jaar drijvende structuren van bamboe en hout, die op hun plaats worden gehouden door een anker van beton, de zogeheten payaos. “Vissen gebruiken die als schuilplaats, waardoor het mooie visplekken zijn. Ze hebben al aan ruim honderd vissers en hun gezinnen een extra inkomen opgeleverd, dat in het visseizoen opliep tot meer dan drieduizend peso per maand.” Volgens afspraak betalen de vissers 20 procent van de opbrengst als huur aan de lokale afdeling van Pasali. Dit geld wordt gebruikt om nieuwe boten te bouwen en het viswerktuig te verbeteren.

Spaaractie

De opzet van het technische centrum is een voorbeeld van hoe Pasali het mes aan twee kanten laat snijden. Cruciaal is het inzetten van kennis die migranten in het buitenland hebben opgedaan bij de ontwikkelingsprojecten van Pasali op de Filipijnen. Met die kennis en met beperkte fi nanciële steun zet Pasali kleinschalige sociaal-economische projecten op, die vervolgens zelfstandig verder gaan. Nonoy Ty vertelt dat Pasali in 1994 in Nederland is begonnen als een spaaractie van drieëntwintig Filipijnse zeelui. “Ze stopten ieder maandelijks honderd gulden in een pot, die bedoeld was om een fi nanciële reserve op te bouwen voor noodgevallen, zoals ziekenhuisopname van familieleden op de Filipijnen. Uit de pot konden ze ook leningen verstrekken voor het opzetten van een eigen bedrijfje op de Filipijnen. Zo investeerden ze in 1998 in een door zeelui opgezette kippenfokkerij in Bohol.” Om meer projecten te kunnen steunen werden er ook fondswervingscampagnes gehouden en werd er aangeklopt bij Nederlandse fondsorganisaties. In 2003 investeerden ze in het opzetten van een organisatie van straatverkopers in Cotabato City. Ty: “Ook hier hebben we bewust gekozen voor een organisatie waarin christenen en moslims samenwerken. Een deel van de begunstigden zijn voormalige migranten. Om de fi nanciele organisatie en administratie goed te laten verlopen zijn een aantal kinderen van migranten ingezet die hun studie in Cotabato hadden afgemaakt. Ze hebben een cursus gevolgd en zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het succes van dit project. Het is een goede manier om te voorkomen dat jongeren naar het buitenland vertrekken om werk te zoeken.”

Organische landbouw

Een ander project waar Pasali momenteel fl ink in investeert is het opnieuw in cultuur brengen van braakliggende landbouwgrond in Palimbang. Ty: “We verstrekken kredieten tot drieduizend peso. We introduceren organische landbouwmethoden en eenvoudige machines, zoals handtractoren en mechanische onkruidverdelgers. We zijn nu, samen met lokale zakenlui, bezig met de installatie van een rijstdroger, een opslagplaats en een rijstmolen om de rijst sneller en beter te kunnen pellen en polijsten. Op deze manier wordt de kwaliteit en de afzet van de producten verbeterd en worden meer boeren gestimuleerd om op een organische manier rijst te telen.”

Voor meer informatie: www.pasalifoundation.org

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.