Follow Me on Twitter
Monday, 22 July 2013 12:26

Op stage in de Filipijnen

1. Op stage in de FilipijnenAfgelopen oktober gingen drie studenten van de studierichting sociaal en maatschappelijk werk van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor hun stage naar de Filipijnen. Het bleek een leerzame en boeiende ervaring waarbij de confrontatie met moeilijke en schokkende situaties niet ontbrak. Hieronder hun verhaal.

Door Priscilla van Wijk, Aafke Oldekamp en Simone Holla

Vanuit onze studie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) kregen wij als studenten de mogelijkheid om te kiezen voor de minor (bijvak) 'International Sustainable Development Cooperation'. Een hele mond vol, dat vonden wij zelf ook. Aan het begin wisten we zelf ook niet precies wat ons te wachten stond, behalve dat er een avontuur van bijna drie maanden in de Filipijnen voor ons lag.

De voorbereiding bestond uit een inleiding in ontwikkelingswerk en het bieden van kennis en handvaten om zelf in het buitenland aan de slag te gaan voor non-profit organisaties. De lessen waren theoretisch met discussies over de millennium ontwikkelingsdoelen, maar ook praktisch over hoe bijvoorbeeld spellen kunnen worden ingezet bij voorlichtingsactiviteiten. Het was erg leerzaam om in de voorbereiding te leren je eigen bril even af te zetten en te gaan kijken door de bril van de mensen daar. Het was bovendien erg leerzaam om vóór ons vertrek naar de Filipijnen met mensen van verschillende opleidingen en met verschillende perspectieven samen te werken.

Introductieprogramma in Manilla

Evacuatiecentrum op basketbalveldMet drie vrouwen sterk zijn we in oktober vertrokken naar Manilla om negen weken lang stage te lopen bij een non-profit organisatie. We hadden het geluk dat we een introductie van verschillende organisaties kregen gedurende twee weken. Hierdoor hebben we de zeer diverse problematiek gezien die speelt in en rondom Manilla. Van kinderen in de gevangenis tot mensen die al meer dan een jaar op een nieuw onderkomen wachten in een evacuatiecentrum. Na de introductie hebben we uiteindelijk gekozen voor de organisatie 'Zone One Tondo Organization' (SM-ZOTO) die werkt met gemeenschappen van stadsarmen. Op verschillende terreinen bieden zij ondersteuning aan de stadsarmen, bijvoorbeeld met medische klinieken en scholen. Ook ondersteunen zij mensen die al meer dan een jaar verblijven in een evacuatiecentrum van de overheid omdat de plek waar ze woonden overstroomd is.

Bij SM-ZOTO hadden wij een goed gevoel en ook het idee dat we echt iets zouden kunnen bijdragen. Uiteindelijk bleken negen weken veel te kort te zijn. Bovendien kwamen we er al snel achter dat het in de Filipijnen allemaal een tandje langzamer gaat dan in Nederland.

In een van de evacuatiecentra hebben we ondanks de korte tijd toch de mensen leren kennen en onderzoek gedaan naar de basisbehoeften van de bewoners vanuit hun eigen perspectief. Samen hebben we gekeken naar hoe het evacuatiecentrum verbeterd kon worden door de bewoners zelf en de rol die SM-ZOTO daarbij kon spelen.

Het onderzoek

De evacuatiecentra waar wij het over hebben zijn centra waar slachtoffers van tyfoons tijdelijk ondergebracht worden. Het probleem met deze centra is dat ze niet goed georganiseerd zijn en dat de mensen er te lang blijven wonen. De overheid houdt zich niet aan de afspraak dat deze mensen zo snel mogelijk vervangende woonruimte zullen krijgen. Het komt erop neer dat ze aan hun lot worden overgelaten op een plek zonder de benodigde basisvoorzieningen. Het doel van ons onderzoek was hoe je in de basisbehoeften kunt voorzien in een evacuatiecentrum voor tijdelijk verblijf. We hebben gekozen voor een actieonderzoek omdat we niet alleen de situatie in kaart wilden brengen maar er ook een verandering wilden laten plaatsvinden. We hebben het onderzoek gedaan door middel van literatuur onderzoek, interviews en observatie.

GroepsinterviewWe zijn begonnen met literatuur onderzoek, omdat we eerst onze kennis wilden verbreden met betrekking tot het onderwerp voordat we met het praktische onderzoek in het evacuatiecentrum zouden beginnen. Het praktische onderzoek bestond uit interviews en observaties. Dit onderdeel van het onderzoek viel ons soms zwaar. De situatie in het evacuatiecentrum was hartverscheurend. De mensen leefden er dicht op elkaar gepakt in een met zeil overdekt basketbalveld, er waren te weinig wc's en geen voorzieningen om zich te wassen, laat staan te douchen. Er werd gekookt en gewassen op dezelfde plek en met hetzelfde water, de kinderen waren vervuild en renden overal tussendoor. Maar ondanks deze omstandigheden waren de mensen positief ingesteld en vol levenskracht. Het afnemen van de interviews bracht in het begin enkele problemen met zich mee. Er was geen ruimte om ergens rustig te gaan zitten en dus vonden de interviews plaatst aan de rand van het centrum op een stenen bank. Andere bewoners waren natuurlijk nieuwsgierig en kwamen er op af. We hebben de interviews toen veranderd van individuele interviews naar groepsinterviews, want individuele interviews afnemen bleek onmogelijk op deze plek. Daarnaast hadden we af en toe een probleem met de taal. Veel bewoners spraken nauwelijks of geen Engels en wij spraken natuurlijk geen Tagalog. We maakten gebruik van een tolk, maar besloten ook een creatieve manier van interviewen te gebruiken. We lieten de bewoners een plattegrond tekenen van hun ideale evacuatiecentrum. Dit vonden ze ook erg leuk om te doen. Tijdens ons onderzoek hebben we steeds drie thema's terug laten komen: gezondheid, veiligheid en entertainment.

Gids met wensen en behoeften

Minimale basisvoorzieningenEr zijn veel redenen waarom evacuatiecentra van het begin af aan niet goed zijn georganiseerd. Daarom besloten we om een gids te maken waarin de behoeften en wensen van de bewoners van een evacuatiecentrum zijn vastgelegd. Deze gids kan gebruikt worden als ondersteuning bij het opzetten van een evacuatiecentrum, maar is niet ontworpen om stap voor stap te volgen. Om het duurzaam te maken kan de gids worden gebruikt als houvast om te zien aan welke behoeften en wensen tegemoet gekomen kan worden binnen de aanwezige omstandigheden. De gids bestaat uit twaalf hoofdstukken: Buurt, Koken, Afwassen, Baden, Toiletten, De was, Speelplaats voor kinderen, Studieruimte voor jongeren, Praktische zaken, Lay-out centrum, Plattegrond centrum, Afvinklijst. In elk hoofdstuk wordt omschreven wat de wensen en behoeften zijn van de inwoners. Aan het eind van elk hoofdstuk hebben we een tip toegevoegd hoe ze dit eventueel kunnen bereiken.

Denken in mogelijkheden

Aan het einde van onze stage hebben we een aantal gidsen aan SM ZOTO gepresenteerd als een naslagwerk voor hun werk met evacuatiecentra. Daarnaast hebben we hen de gids digitaal gestuurd zodat zij dit altijd nog terug kunnen vinden, voor het geval ze meer exemplaren nodig hebben. Wij hopen dat we ook een positieve manier van denken hebben achtergelaten. De mensen dachten vaak in de onmogelijkheden en wij probeerden deze gedachten dan om te buigen in mogelijkheden. Wij hopen dat de mensen af en toe zullen terugdenken aan de gesprekken die ze met ons gevoerd hebben en de positieve krachten die we probeerden over te brengen. Natuurlijk hopen we dat de gids die we ontworpen hebben ook daadwerkelijk gebruikt zal worden. Het leven in een evacuatiecentrum is absoluut geen pretje. Door de tips die we in de gids beschreven hebben zou het leven in een evacuatiecentrum een stukje aangenamer kunnen worden. Wat wij hopen is dat er in ieder geval mensen in het centrum zijn die onze bedoelingen en ideeën hebben opgepikt en dit verder proberen te realiseren, voor zichzelf en voor de andere mensen in het evacuatiecentrum.

Zinvolle bijdrage en leerervaring

Op stage in de FilipijnenNaar onze mening hebben we een onderwerp gekozen waarmee we echt een bijdrage konden leveren en een duurzaam verschil hebben kunnen maken. Zelf zijn wij daarom tevreden over ons onderzoek en de uitkomst ervan. Voor ons was het belangrijk om nauw samen te werken met de mensen, met de uitkomst van ons onderzoek hun behoeften en wensen weer te geven en de situatie in het evacuatiecentrum positief te beïnvloeden.

Wij denken dat deze manier van werken, waarbij in overleg en samen met betrokkenen gewerkt wordt aan het zoeken naar oplossingen, ertoe bijdraagt dat ontwikkelingswerk kan slagen. De mensen waarom het gaat weten wat ze nodig hebben en wat mogelijk is in hun situatie. Wij kunnen als buitenstaanders hun wereld binnendringen, vertellen wat er volgens ons gedaan moet worden en onze achtergronden en kennis gebruiken om hun oplossingen op te dringen, maar dat zal niet werken. Waar wij aan aan gewend zijn, en hoe wij tegen zaken aankijken, zal vaak niet werken in een andere setting, manier van leven en cultuur.

Tijdens het onderzoek en tijdens het ontwerpen van de gids hebben wij onze kennis en achtergrond gebruikt en onze manier van denken en onze meningen over dingen aangeboden. De volgende stap was echter om er in overleg met de betrokkenen achter te komen of onze meningen en onze manier van denken op een zinvolle manier kon bijdragen aan het verbeteren van de situatie waarin zij zich bevonden. Voor sommige situaties was dat het geval, voor andere niet.

Dit heeft ervoor gezorgd dat het een leerervaring was voor ons drieën, maar ook voor de bewoners van het evacuatiecentrum. Wij hebben geleerd om creatiever te denken en om niet vast te houden aan wat wij denken dat goed is en niet alleen uit te gaan van onze eigen achtergrond en de omgeving waarin wij zijn opgegroeid.

In ons hart gesloten

Stage in de FilipijnenVerder hebben wij veel van elkaar geleerd. Het was een intensieve samenwerking gedurende die negen weken, omdat we de hele tijd 24 uur per dag bij elkaar waren en heel veel indrukken opdeden. We hebben niet alleen intensief met zijn drieën samengewerkt maar ook met andere buitenlandse vrijwilligers. Ondanks de gemiste afspraken, de andere taal en de totaal andere cultuur was het erg leerzaam om zo nauw met mensen samen te werken in een voor ons tot dan toe onbekend land.

Verder is onze ervaring in de Filippijnen er één die we alle drie in ons hart hebben gesloten en niet licht zullen vergeten. We hebben veel moeilijke, schokkende en confronterende situaties meegemaakt, maar hebben ook het prachtige land en de vriendelijke mensen leren kennen en de Filipijnen voor bijna drie maanden ''ons thuis'' mogen noemen.

--

Ook geïnteresseerd in een stage in de Filipijnen? Neem dan contact op met Filippijnengroep Nederland - fgn.nl@planet.nl

Stages zijn op veel terreinen mogelijk, ook onderzoeksstages.

Links naar blogs:

Simone Holla: http://simoneholla.waarbenjij.nu/reisverslagen/416346/mijn-eerste-reis/1

Aafke Oldekamp: http://aafkeoldekamp.waarbenjij.nu/reisverslagen/421282/filipijnen-2012/1

Pricilla van Wijk: http://cilla.thomasdewit.com/

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.