Follow Me on Twitter
Wednesday, 23 November 2011 13:33

Het tijdperk van kwetsbaarheid

05alternatieve-rijstbouwDe wereldwijde financiële crisis leidde tot herdefiniëring van wat het betekent om economisch kwetsbaar te zijn. De crisis zorgt voor veel ellende, ook in de Filipijnen. Maar er zijn belangrijke lessen uit te leren en er is hoop op een alternatieve benadering van economie en landbouw.

Text en foto's: John Cavanagh en Robin Broad

De geloofwaardigheid van de Verenigde Staten in het buitenland is aangetast door de crisis op Wall Street. Op het hoogtepunt van alle ellende veroorzaakt door de wereldwijde economische en voedselcrisis van 2009 kwam een groep Aziatische economen en beleidsmakers bij elkaar in India. Ze dreven de spot met de Verenigde Staten. De teneur van de bijeenkomst werd door één van de deelnemers als volgt beschreven: "Jullie hebben er een potje van gemaakt en sleuren de wereldeconomie mee in de afgrond. Goddank waren wij slim genoeg om jullie adviezen te negeren. Dus hebben we onze financiële sector nooit gedereguleerd en verbouwen we nog steeds het grootste deel van ons voedsel zelf. Onze regeringen houden de graanvoorraden op peil om zo plotselinge prijsstijgingen op de wereldmarkt te kunnen opvangen. En we hebben het zelfs beter voor elkaar dan China omdat we ons meer richten op onze interne markt en minder op export, zodat we minder getroffen worden door de economische malaise."

Maar luistert er ook maar iemand in de Verenigde Staten (of in andere, armere landen) naar deze geluiden? We vroegen het ons af, en dus peilden wij tijdens ons bezoek de toon van het debat in de Filipijnen, zowel onder de leden van de nieuwe regering als bij de gewone man in de straat. Hoe reageren de regering en de gewone man op wat wij de "drievoudige crisis van kwetsbaarheid" noemen: de wereldwijde economische crisis, de voedselcrisis en de zich uitbreidende milieu- en klimaatcrisis?

Vrije handel en deregulatie

Boekpresentatie  van John en Robin bij de WereldbankHet helpt om hier eerst de wijdere context te schetsen. De afgelopen dertig jaar hebben de Verenigde Staten (samen met de Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldhandelsorganisatie) de voordelen van "vrije handel" gepredikt. Daarbij worden economische activiteiten gericht op internationale bedrijven en markten, om zo te kunnen profiteren van de zogenaamde "efficiëntiewinst" die handel met en investeringen in andere landen met zich meebrengen. Van de Verenigde Staten tot de Filipijnen tot Mexico hebben regeringen voorwaarden geschapen en regels opgesteld, zodat bedrijven hun aandacht verlegden van lokale naar internationale markten. In de Filipijnen was één van de resultaten dat ongeveer 11 miljoen mensen hun heil zochten in werk over de grenzen.

In de meesten landen is de bankensector in die periode gedereguleerd zodat investeerders hoge winsten wisten te behalen op basis van allerlei nieuwe financiële instrumenten met hoge risico's. Maar kleine bedrijven, ooit de ruggengraat van de meeste economieën, hadden moeite om leningen te krijgen. Grote bedrijven produceerden wereldwijd goederen, waarbij het milieu werd verwoest en werknemers uit armere landen als de Filipijnen werden uitgebuit, dankzij lakse milieu- en arbeidswetgeving. In de Filipijnen werden migrantenarbeiders, call centers voor westerse bedrijven, elektronica-exporten en toerisme de belangrijkste bronnen van harde buitenlandse valuta.

In dit tijdperk van "marktfundamentalisme", zoals het door investeerder George Soros wordt genoemd, konden de rijken zichzelf almaar verder verrijken. Het aantal miljardairs in de wereld steeg van 111 in 1987 naar 1.011 in 2010. Dat ging ten koste van arbeiders en het milieu en er was er geen sprake meer van eerlijke verhoudingen. We weten nu dat deze strategie armere landen extreem kwetsbaar maakt voor externe schokken veroorzaakt door de economieën van andere landen, waar deze armere landen geen invloed op uit kunnen oefenen.

Filipijnen drievoudig kwetsbaar

In het najaar van 2008 sloeg de economische crisis toe. Het begon in het "casino" dat Wall Street heet, toen de enorme zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt barstte. Banken en financiële markten stortten in. De crisis sloeg al snel over naar Europa en naar de armere landen die het meest afhankelijk zijn van westerse markten. In Turkije en Mexico bijvoorbeeld droogden de inkomsten uit export op en maakten migrantenarbeiders steeds minder geld naar huis over. In veel Aziatische landen ging het iets beter, omdat deze landen meer handelden met India en China. Dat beschermde hun economieën deels tegen de schok van deze crisis. Zeker de helft van de Filipijnse handel en andere economische relaties is echter nog steeds met de VS en Europa. Het land blijkt daardoor kwetsbaar in deze wereldwijde economische crisis, die tot nu toe onvoorspelbaar verloopt.

In de meeste landen gaat de economische crisis vergezeld van een voedselcrisis. De prijzen van rijst, graan, maïs en andere basisvoedingsmiddelen stegen enorm in 2008, als gevolg van ongebruikelijke weersomstandigheden en opportunistische speculanten. Dit leidde tot protesten en onrust in onder andere de Filipijnen. Het land importeert nog steeds tot tien procent van zijn rijst, de belangrijkste voedselbron. Daarmee is de Filipijnen van alle rijstconsumerende landen het meest afhankelijk van rijstimporten.

Ondertussen verergerde ook de klimaatcrisis, als gevolg van de wereldwijde groei van handel en productie die vooral afhankelijk is van fossiele brandstoffen. De Filipijnen staan in de top tien van landen die het kwetsbaarst zijn voor klimaatverandering, omdat het grootste deel van de rijstproductie en de productie van andere voedingsgewassen plaatsvindt op land dat amper boven zeeniveau ligt.

Alternatieve economische modellen

Parlementslid Walden Bello van Akbayan (links) met zijn stafNu, middenin deze wereldwijde crisis, is het de beste tijd om na te denken over alternatieven voor het heersende economische en landbouwkundige beleid. We stelden hierover vragen aan een groep Filipijnse congresleden, onder leiding van Erin Tañada en Walden Bello. Deze congresleden vertegenwoordigen verschillende politieke partijen. De meesten hoopten dat de internationale markten zich weer zullen herstellen en dat de Filipijnen als vanouds zullen blijven leven van de grootmoedigheid van andere landen. Maar elk congreslid dat we spraken was van zijn stuk gebracht door de voedselcrisis en daardoor was er sprake van een verfrissende openheid om na te denken over alternatieve ideeën.

We vertelden deze congresleden het goede nieuws: alternatieve economische modellen die meer geworteld zijn in kleine bedrijven en kleinschalige landbouw zijn overal ter wereld in opkomst. In de Verenigde Staten heeft de "lokale landbouw"-beweging zich razendsnel uitgebreid. Voor het eerst in tientallen jaren is de afname in het aantal Amerikaanse boeren gestopt. Creatieve mensen bouwen gemeenschappen gebaseerd op lokaal gewortelde, alternatieve economische activiteiten, minder ongelijkheid, een betere ecologie en meer betrokkenheid van mensen bij de beslissingen die hun levens beïnvloeden. Lokale boerenmarkten en coöperaties waar arbeiders ook eigenaar zijn, zijn hiervan voorbeelden.

Deze ontwikkelingen troffen we ook aan op het platteland van de Filipijnen, waar we tientallen boeren bezochten. We ontdekten dat steeds meer boeren de teelt van zogenaamde "verbeterde" rijstvariëteiten met een hogere opbrengst opgeven. Deze variëteiten zijn sterk afhankelijk van geïmporteerde en giftige chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Ze schakelen over op lokale rijstvariëteiten die organisch verbouwd worden en die gezond gehouden worden met thuis gemaakte "brouwsels" om plagen en onkruid te bestrijden.

Terug naar de conferentie in India in 2009. De deelnemer die eerder de teneur van de bijeenkomst samenvatte, beëindigde zijn verhaal als volgt: "De wereldwijde economische crisis is een klap. Maar onze economie groeit nog steeds met zes procent en we zullen jullie (Amerikaanse) economie nu nog sneller inhalen dan we toch al gedaan zouden hebben. Ik hoop dat jullie hiervan iets zullen leren."

Vertaling: Robert Kockelkoren

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.