Follow Me on Twitter
Wednesday, 20 June 2012 19:48

Filipijnen als voorbeeld biologische rijstproductie

1. Training biologische rijstproductieNu wereldwijd de voedselprijzen stijgen, worstelen veel landen met de stijgende kosten van voedselimporten zoals tarwe en maïs. Ondertussen roepen steeds meer mensen regeringen op om juist de lokaal gewortelde, kleinschalige en duurzame landbouw te ondersteunen. Volgens hen is dat de juiste weg om de afhankelijkheid van de grillige wereldvoedselmarkt te verkleinen.

Door: John Cavanagh en Robin Broad*, Vertaling: Robert Kockelkoren

In de Filipijnen hebben wij veel contact met biologische boeren. Aan hen hebben we gevraagd wat zij vinden van hun nieuwe regering en wat deze kan doen om de Filipijnse landbouw duurzamer te maken.

Steun voor biologische landbouw

Biologische rijstproductie als wapen tegen ondervoedingIn 2010 werd Benigno Aquino Jr. tot president van de Filipijnen gekozen. Zijn nieuwe minister van Landbouw, Proceso Alcala, heeft in een vroeg stadium van zijn ministerschap twee doelen benadrukt die voor veel biologische boeren in de Filipijnen verrassend zijn. Alcala wil dat het land binnen drie jaar zelfvoorzienend is in zijn rijstproductie. Én hij wil de biologische landbouw promoten. Veel boeren die we spraken zijn blij om dit te horen. Maar bijna allemaal vragen ze zich af hoeveel er nu echt gaat veranderen. In 1986 kwam president Aquino's moeder, Cory Aquino, aan de macht als gevolg van de "People Power" revolutie tegen dictator Ferdinand Marcos. In de decennia daarna heeft het beleid van de nationale regering vooral de belangen van de elite en de grote bedrijven gediend. Dat beleid heeft een grote nadruk gelegd op de export en op wat wij een "kwetsbaar" ontwikkelingsmodel noemen.

De boeren geven toe dat ze hulp nodig hebben. Dus dringen we er bij hen op aan om ons te vertellen wat de nationale regering dan kan doen om hen te helpen. En wat er nodig is om de twee doelen van minister Alcala te realiseren. Dat levert een breed scala aan antwoorden op, maar er zijn vijf thema's die het vaakst terugkomen in de reacties van de biologische boeren die we spraken. Vijf thema's die kunnen bijdragen aan het bouwen van een toekomst waarin de landbouw meer geworteld is.

Training

De biologische boeren in de Filipijnen hebben vooral behoefte aan meer training en onderwijs om hen te helpen efficiënter te kunnen boeren. Ook consumenten moeten beter voorgelicht worden over biologische landbouw. De boeren benadrukken echter dat het vooral belangrijk is dat de zogenaamde experts op een andere manier getraind worden. Het contact tussen de biologische boeren en de nationale overheid verloopt vooral via landbouwvoorlichters. Deze landbouwvoorlichters promoten vooral de "chemische" landbouw en hybride zaden. "Train de landbouwvoorlichters om biologische landbouw te promoten, en laat ze traditionele zaadvariëteiten uitdelen", zo luidt het advies van één van de boeren die we spraken. Carlito, de "boer-wetenschapper" met wie we in ons vorige blog hebben kennis gemaakt, stelt voor dat de regering "boer-wetenschappers" zoals hemzelf zou moeten uitnodigen om de duizenden landbouwvoorlichters in overheidsdienst te trainen. De landbouwvoorlichters kunnen dan hun nieuw verkregen kennis over biologische landbouw met andere boeren delen.

Onderwijs

Veel boeren benadrukken dat de aandacht voor biologische landbouw al meteen op de landbouwhogescholen moet beginnen. Afgestudeerden van zulke scholen vertellen ons dat de lesstof daar vaak volledig gericht is op de "chemische" landbouw. Dat maakt het ook niet moeilijk om te begrijpen waarom dàt de kennis is die door de landbouwvoorlichters van de overheid wordt overgedragen. Andere boeren stellen dat de aandacht voor biologische landbouw al op de lagere school moet beginnen en dat het lesprogramma daar radicaal op aangepast moet worden. "Maak biologische landbouw onderdeel van de lesprogramma's maatschappijleer en natuurwetenschappen. Focus op de kinderen. Zij zullen de vraagstukken op het gebied van gezondheid en milieu begrijpen."

Irrigatie

Kleine waterwegen zijn belangrijk voor irrigatie - foto Robin BroadHet derde thema is irrigatie. In plaats van grote technologische "moderniseringen" door te drukken, zou de overheid beter moeten zorgen voor de reeds bestaande infrastructuur, zo benadrukken veel boeren. De meeste irrigatiekanalen in de Filipijnen zijn tientallen jaren oud. Boeren hebben er vooral behoefte aan dat deze worden gerepareerd en verbeterd. Landbouwexperts van de Philippine Rural Reconstruction Movement en het Rice Watch Action Network verklaren dat een dergelijke investering de rijstproductie in de Filipijnen met 10 tot 20 procent kan doen toenemen. Dat alleen al zou de noodzaak om rijst te importeren kunnen wegnemen.

Landhervorming

Net als in veel andere landen is het de extreem oneerlijke verdeling van welvaart die aan de basis ligt van veel van de problemen in de Filipijnen. De boeren die we spraken, zijn van mening dat er nog steeds veel te veel land in handen is van veel te weinig mensen. Te veel kleine boeren in de Filipijnen bezitten het land dat ze bewerken niet. Te veel kleine boeren zijn gedwongen om een hypotheek op hun land te nemen, en zuchten onder een zware schuldenlast. Verschillende boeren en activisten vinden dat Aquino tijdens zijn eerste jaar als president serieus werk had moeten maken van landhervorming op de enorme Hacienda Luisita van zijn familie in Centraal-Luzon. De Aquino's hebben beloofd dit te zullen doen, maar sinds het presidentschap van moeder Cory Aquino is er nog geen actie ondernomen. Serieuze landhervorming op Hacienda Luisita zou een enorme symbolische waarde hebben en zou de deur kunnen openen naar een eerlijker verdeling van land en welvaart in de Filipijnen.

Bescherming van rijst tegen vrijhandelsovereenkomsten

Als vijfde en laatste thema wordt de bescherming van rijst genoemd. Filipijnse boeren hebben er behoefte aan dat de overheid bescherming biedt tegen goedkope rijstimport vol chemicaliën. Sommige boeren en activisten vertellen ons dat rijst onder de zogenaamde "speciale producten" zou moeten vallen, die door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) worden vrijgesteld van grote importtariefverlagingen. Naast afspraken in de WTO is er ook een handelsovereenkomst tussen Zuidoost-Aziatische landen, op basis waarvan regeringen importtarieven op veel goederen schrappen of verlagen. Ook hier willen boeren en activisten dat de Filipijnse regering ervoor vecht om rijst niet onder deze tariefverlagingen te laten vallen.

Filipijnen als voorloper in biologische rijst

De biologische boeren die wij interviewen zijn trots op de positieve veranderingen die zij in hun rijstvelden teweeg hebben gebracht. Zij weten heel goed wat zij van hun regering nodig hebben. Regeringen in de Filipijnen en elders moeten snel werk maken van het intensiveren van de ondersteuning aan lokaal gewortelde, biologische boeren. Veel regeringen maken zich momenteel terecht zorgen over de te grote afhankelijkheid van voedselimport in deze tijd van sterk fluctuerende prijzen.

Zoals wij het zien, heeft de Filipijnse regering een historische kans. Het land kan een voorloper worden op het gebied van biologische rijstproductie in Azië. Het kan serieuze vooruitgang boeken richting "voedselsoevereiniteit". Volgens de internationale beweging van kleine boeren Via Campesina betekent dat "het verdedigen van kleinschalige landbouw, de agro-ecologie en lokale productie". Niet alleen de boeren zullen hiervan profiteren, maar ook de tientallen miljoenen Filipino's die gezondere rijst zullen eten in een gezondere leefomgeving. En de rest van de wereld kan de Filipijnen dan zien als een voorbeeldmodel voor een minder kwetsbare en meer gewortelde ontwikkeling.

* In een wereld die almaar kwetsbaarder wordt, zijn wij op zoek naar lokaal gewortelde gemeenschappen, en wat we van hen kunnen leren.

John en Robin met Gani Serrano - foto Robin BroadRobin Broad is professor internationale ontwikkeling aan de American University in Washington, DC en heeft als econoom gewerkt bij het Ministerie van Financiën en het Amerikaanse Congres. Enkele decennia geleden verbleef Robin een jaar bij een gemeenschap van inheemse volken in Mindanao, die zich verzette tegen landuitbreidingen voor ananasplantages. Ze publiceerde verschillende boeken, waarvan een viertal samen met John Cavanagh.

John Cavanagh is sinds 1998 directeur van het Institute for Policy Studies in Washington, DC, mede oprichter van het Transnational Instituut in Amsterdam en co-voorzitter van de Nieuwe Economische Werkgroep. Daarvoor werkte hij als internationaal econoom een aantal jaren voor de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en voor een VN organisatie in Geneva, die voorstellen formuleerde voor het dichten van de kloof tussen arme en rijke landen. Behalve de boeken die hij samen met Robin schreef, publiceerde hij meer dan tien boeken en vele artikelen over vraagstukken betreffende de mondiale economie.

1 comment

  • Comment Link Juan Gomez Monday, 04 March 2013 16:52 posted by Juan Gomez

    Ben bezig met mijn inheemse familie in de philipijnen om te beginnen met het verbouwen van bioligishse rijst maar de hooft van de familie zegt dat het aleen een derde van de tegenwoordige productie zou opbrengen en de prijs in gevolge 3x zo hoog zou zijn.
    De kwestie wordt ook niet ondersteund worde door de agrarishe instutuut ondersteunt.
    Het zou veel beter zijn voor het land en de productie en handel in eendenvlees wordt gepromoveert omdat deze gebruikt worden om de insecten te eten ( geen gemie)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.