Follow Me on Twitter
Friday, 31 August 2007 21:16

Filipijnse vrouwen kunnen het verschil maken (Standplaats Negros Oriental)

Vanuit Dumaguete, Negros Oriental bericht Jet Tielenius Kruythoff voor dit nummer van Tambuli over de rol van Filipijnse vrouwen tijdens de verkiezingen. Ze is uitgezonden door CMC – Mensen met een Missie en werkt bij GWAVE, een organisatie die juridische hulpverlening biedt aan slachtoffers van geweld tegen vrouwen.

In de aanloop naar de verkiezingen hebben ruim honderd vrouwen uit heel Negros gezamenlijk een verkiezingsprogramma opgesteld. Ze waren afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Zo waren er vertegenwoordigsters van stedelijke armen, boeren, studenten, gezondheidswerkers, academici, overheidsbeambten en kerkelijke groepen. Met dit programma wilden de vrouwen benadrukken dat het bij verkiezingen om de inhoud moet gaan en niet om de poppetjes. Bovendien wilden zij aandacht vragen voor die zaken die voor vrouwen van belang zijn. Daartoe maakten ze een lijst met prioriteiten, die werd aangeboden aan verkiezingskandidaten. Criteria waren onder andere dat plannen tot wezenlijke verbeteringen moesten leiden in de positie van vrouwen en dat ze binnen een jaar uitvoerbaar waren. Ook moesten ze niet te veel geld kosten. Op de lijst prijken het aanbieden van trainingen en startkapitaal om de economische positie van vrouwen te verbeteren, met speciale aandacht voor gehandicapte vrouwen. Om geweld tegen vrouwen in te dammen zijn seminars en counseling voor koppels nodig en een uitbreiding van de crisisopvang. Om seksuele uitbuiting van vooral jonge meisjes tegen te gaan moet er controle komen in internetcafé’s op praktijken van cybersex. De Raad van Toerisme moet richtlijnen opstellen voor werkneemsters in de horeca om hen te beschermen tegen prostitutie en vrouwenhandel. Ook een verhoging van het budget voor gezondheidscentra is een prioriteit. Het bestaande budget voor ‘gender en ontwikkeling’ (GAD), dat officieel 5 procent van het nationale budget bedraagt, moet ook daadwerkelijk worden besteed. Tenslotte staan maatregelen om het milieu te beschermen en de infrastructuur te verbeteren op de lijst.

Een maand voor de verkiezingen vond er in Dumaguete een debat plaats over deze prioriteitenlijst. Ruim tien verkiezingskandidaten, waaronder twee vrouwen, vertelden wat ze van plan waren met de genoemde punten. De meesten erkenden de noodzaak voor meer aandacht voor gezondheid, gezinsplanning en de behoefte aan meer economische mogelijkheden voor vrouwen. Een kandidaat beloofde een ‘beschermingseenheid voor vrouwen en kinderen’ in te stellen, zoals die al in enkele ziekenhuizen in het land bestaat. Een ander wilde reclame voor alcohol en tabak bij een basisschool laten weghalen. Veel kandidaten betreurden het dat maar zo weinig vrouwen aanwezig waren in de politieke arena. Intussen hadden de twee vrouwelijke kandidaten het niet makkelijk. Geen van tweeën zijn gekozen, hoe inhoudelijk sterk hun programma ook was.

Geld en ervaring

Vrouwen kunnen het verschil maken Vanuit Dumaguete, Negros Oriental bericht Jet Tielenius Kruythoff voor dit nummer van Tambuli over de rol van vrouwen tijdens de verkiezingen. Ze is uitgezonden door CMC – Mensen met een Missie en werkt bij GWAVE, een organisatie die juridische hulpverlening biedt aan slachtoffers van geweld tegen vrouwen. 19 Tambuli Filipijnenmagazine augustus 2007 De kandidate voor de gemeenteraad deed voor de eerste keer mee aan verkiezingen. Ze is onthutst over de gang van zaken. “Nog op de avond voor de verkiezingen werd er langs de huizen gegaan met envelopjes om mensen over te halen te gaan stemmen. Ook de voorbeeldstemlijsten werden nog gauw aangepast. Ook al mogen die lijsten maar tot drie dagen voor de verkiezingen worden uitgereikt.” Deze lijsten zijn omstreden, want maar al te vaak nemen mensen die niet kunnen lezen de voorgedrukte namen over. Voor een partij een prima manier om de eigen kandidaat aan stemmen te helpen. De tweede vrouw stond kandidaat als vice-burgemeester van een kleine gemeente. Ondanks haar ervaring in de gemeenteraad en het feit dat ze uit een bekende familie kwam, verloor ze. “Mijn tegenstander had de steun van de machtigste politicus van Negros en van een rijke zakenman. Ze deelden drie keer zoveel geld uit, voor vervoer en eten, om mensen over te halen naar het stemlokaal te komen.” Hier, in de provincie, gaat het om ‘voor wat hoort wat’. Mensen zijn elkaar dingen verschuldigd. Het draait om de grote namen, de belangrijke families, en wie de bevolking het meest kan ‘motiveren’. Vroeger waren dit de landeigenaren. Het verschil tussen arm en rijk, tussen de elite en de massa was groot. De samenleving was sterk opgedeeld in klassen. Het koste destijds weinig moeite voor leden van de heersende families om een rol in de politiek te spelen. Inmiddels is er een middenstand opgekomen. Maar de families zijn machtig, na vier generaties politieke ervaring. Om het als nieuwkomer te maken heb je geld nodig en een machtige godfather. Een sterk programma alleen is niet genoeg om er tussen te komen.

Weinig vrouwen zijn gemotiveerd deel te nemen aan dit politieke spel. Ze missen ervaring en hebben het gevoel toch geen verschil te kunnen maken. De twee vrouwelijke kandidaten zijn echter positief over de toekomst. “We moeten vrouwen bewust maken van hun keuzes, van hun macht. Dat ze wel degelijk verschil kunnen maken.” Daarvoor willen ze zich in hun barangays inzetten. En er is meer hoop voor de vrouwelijke bevolking van Negros Oriental, want ondanks het kleine aantal vrouwen in de politiek, is het hen wel gelukt meer nadruk op het verkiezingsprogramma te leggen.

‘Om het als nieuwkomer te maken heb je geld nodig en een machtige godfather’

Al hebben de programma’s tijdens de verkiezingen nog niet de doorslag gegeven, de kandidaten hebben er wel over nagedacht en er is over gesproken. Het is nu aan de gekozen kandidaten om door hen gedane beloftes na te komen.

Jet Tielenius Kruythoff

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.