Follow Me on Twitter
Friday, 08 February 2013 18:55

Sterke groei Filipijnse economie in 2012

(met videolink onderaan)
In het vierde kwartaal van 2012 groeide de Filipijnse economie met 6,8 procent, waarmee de groei over het hele jaar uitkwam op 6,6 procent. Dat is flink hoger dan de 5 tot 6 procent groei die de regering zich als doel had gesteld en ook hoger dan de economische analisten hadden voorspeld. Hoewel de groeicijfers van alle landen nog niet bekend zijn, lijkt het erop dat er wereldwijd maar vijf landen zijn die in 2012 een grotere economische groei kenden dan de Filipijnen.


Consumentenbestedingen
De Filipijnen hebben, zoals de meeste van haar buren in Zuidoost-Azië, weinig last van de Europese schuldencrisis en de zwakke economische groei in de Verenigde Staten en Japan, 's lands belangrijkste handelspartners. Dat komt met name omdat de groei gedreven werd door publieke en particuliere bestedingen, die de zwakke uitvoercijfers compenseerden.
De economische groei kwam tot stand door hogere economische activiteiten, een lage en stabiele inflatie, maar vooral door toenemende consumentenbestedingen, die de oorsprong hadden in de toename van de 'remittances' (het geld dat migranten naar huis sturen) en de overheidssubsidie voor het armoede bestrijdingsprogramma. Middels dat programma krijgen arme gezinnen, onder bepaalde voorwaarden, maandelijks een toelage van de overheid. De groei van de remittances ligt tussen de 5 en 8 procent en zal in 2012 uitkomen op bijna 20 miljard dollar.
Volgens de minister van economisch planning is het essentieel dat de economie sterker wordt gediversifieerd en de groei die nu vooral wordt gedreven door consumentenbestedeingen, wordt aangevuld met een groei in export en investeringen.

Hervormingen
De indrukwekkende groei is volgens de regering ook te danken aan de door haar doorgevoerde hervormingen: het bevorderen van transparantie, verantwoordt bestuur en het bestrijden van corruptie.
Hoewel de groei aanvankelijk werd gestimuleerd door prikkels van de overheid, komt de groei in toenemende mate op conto van het particulier initiatief. Particuliere investeringen groeiden in 2012 met 8,7 procent. De industrie groeide met 6,5 procent: een groei die vooral gestalte kreeg in de bouwsector (particulier en overheid) en de energie- (elektriciteit, gas) en de watersector.

Niet onder de indruk
Onafhankelijke economen gaven aan niet erg onder de indruk te zijn van de groeicijfers.
Volgens Benjamin Diokno, van de School of Economics van Universiteit van de Filipijnen, kende de Filipijnen al vaker een sterkte economische groei, zonder dat het echt zoden aan de dijk zette. In 1988, onder president Corazon Aquino, groeide de economie met 6,8 procent en onder president Macapagal-Arroyo groeide de economie in 2004 met 6,7 procent en in 2010 zelfs met 7,6 procent. Maar steeds bleek de groei niet door te zetten en de armoede van grote delen van de bevolking niet te verminderen. Volgens Diokno valt het te bezien of dat nu wel het geval zal zijn.
Diokno en andere economen hebben verschillende punten van kritiek.
Volgens hen is het grootste deel van de bevolking afhankelijk van de landbouw en gerelateerde sectoren. En juist in die sector loopt de bijdrage aan het bruto nationaal product (BNP) steeds verder terug. Verder wijzen ze erop dat de economische groei gepaard gaat met een groot verlies aan banen. Alleen al in 2012 gingen er bijna een miljoen banen verloren.

Groeiende kloof arm en rijk
Een ander probleem is dat de armen niet profiteren van de economische groei. Die lijkt eerder bij te dragen het groter worden van de kloof tussen arm en rijk. President Aquino erkent dit probleem en zegt dat veel mensen economisch niet mee kunnen komen als gevolg van corruptie. Hij zei dat het daarom belangrijk is dat de overheid doorgaat met corruptiebestrijding.
De economen wijzen er echter op dat transparantie, verantwoordt bestuur en corruptiebestrijding niet voldoende zijn om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Hoe kunnen de armen profiteren als een groeiende economie geen het banen oplevert maar banen kost en als de meest arbeidsintensieve sector een krimp laat zien?

Hoe kan de regering Aquino beweren, zo vragen zij zich af, dat haar recept voor economische groei - die vooral bestaat uit lange preken over goed bestuur en nauwelijks gaat over investeringen in economische infrastructuur - de motor vormt rechtvaardige vooruitgang?

Bron: Philippine Dialy Inquirer

Video over toenemende erschillen tussen rijk en arm:
http://www.bbc.co.uk/news/business-17918750

 

 

 

 

1 comment

  • Comment Link Armand Zunder Friday, 08 April 2016 09:37 posted by Armand Zunder

    Wat is de betekenis van de outsourcing industrie voor het bbp en voor de werkgelegenheid

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.