Follow Me on Twitter
Sunday, 23 March 2014 21:21

Van de redactie: Editie 2 2014

Het is alweer vier maanden geleden dat de Filipijnen getroffen werd door supertyfoon Haiyan, die zware schade aanrichtte. De tijd van wederopbouw is aangebroken, maar in de praktijk gaat dat nog niet zo vlot.

In deze Tambuli drie artikelen uit het veld die laten zien hoe moeizaam de herstelwerkzaamheden op gang komen. In het vierde artikel wordt de tussenrapportage van de Samenwerkende Hulporganisaties, die op 6 maart uitkwam, op een positief kritische manier onder de loep genomen. Daarnaast een verhaal van een in Nederland wonende Filipina uit Ormoc, die vertelt hoe haar leven als meisje en jonge vrouw bepaald werd door de Filipijnse machocultuur. De rubriek biodiversiteit gaat over de Visaya tijgerkat. Dat Tacloban ruim honderd jaar geleden ook getroffen werd door twee supertyfoons wordt uit de doeken gedaan in de rubriek historische nieuwsfeiten.

Om de uitgave van het digitale Filipijnenmagazine Tambuli mogelijk te maken willen we u vriendelijk verzoeken om een donatie over te maken. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening 4075793 van het Filippijnengroep Nedreland, Utrecht – ovv bijdrage Tambuli
Alvast bedankt.

We wensen u veel leesplezier,
Namens de redactie,
Evert de Boer & Thijs Struijk