Follow Me on Twitter
Wednesday, 09 July 2014 19:59

Van de redactie: Editie 3 2014

In deze zomereditie aandacht voor de wederopbouw in Leyte en Samar, acht maanden nadat de Filipijnen getroffen werden door tyfoon Haiyan. In het eerste artikel wordt de manier waarop internationale hulporganisaties en de Filipijnse overheid verantwoording afleggen over de besteding van de hulpgelden kritisch onder de loep genomen.

In Ster van Samar is te lezen hoe een initiatief in de Filipijnen landgenoten helpt om er na de ramp weer bovenop te komen, door vissers een boot te schenken.
Vervolgens twee artikelen over toeristische trips: toerisme waarvan lokale gemeenschappen zoveel mogelijk de vruchten plukken. Dan een artikel over een initiatief om speciale landbouwproducten op de Nederlandse markt te brengen, om daarmee een steentje bij te dragen aan armoede bestrijding. Tenslotte in de rubriek biodiversiteit aandacht voor het Mindanao vliegende draakje.

Om de uitgave van het digitale Filipijnenmagazine Tambuli mogelijk te maken willen we u vriendelijk verzoeken om een donatie over te maken. U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN rekening nr. NL47 INGB 0004 0757 93 van Filippijnengroep Nederland, Utrecht – ovv bijdrage Tambuli
Alvast bedankt.

We wensen u veel leesplezier,
Namens de redactie,
Evert de Boer & Thijs Struijk