Follow Me on Twitter
Thursday, 03 March 2011 19:52

Trouwen op jonge leeftijd brengt meisjes in gevaar

1. Moslim meisje  in trouwkledingHuwelijken op jonge leeftijd, gearrangeerd door de ouders, komen binnen de traditionele moslim cultuur in de Filipijnen veelvuldig voor. Jongens en meisjes trouwen vanaf hun vijftiende jaar en in sommige gevallen zijn de meisjes zelfs tussen de 12 en 15 jaar oud. Dat is niet alleen het gevolg van culturele gebruiken, de Moslim‑code uit 1976 staat dit ook toe. Het krijgen van kinderen op jonge leeftijd levert echter ernstige gezondheidrisico's op voor pubermeisjes.

2. Zwangere jonge moslim vrouwNurina was veertien jaar oud, toen zij trouwde met Sid, die drieëntwintig was. "Wij waren dikke vrienden. Hij behandelde mij als een jongere zus", zegt Nurina. "De mensen begonnen echter over ons roddelen en mijn familie stond er op dat wij zouden trouwen, om te voorkomen dat mijn reputatie werd aangetast". Zeven jaar later is Nurina derdejaars studente en moeder van drie kinderen.

Moslim-code

Gearrangeerde huwelijken op jonge leeftijd zijn een normaal gebruik binnen de traditionele moslim cultuur in de Filipijnen, waar ongeveer acht procent van de vierennegentig miljoen inwoners moslim is. Naar schatting woont 80 procent van de Filipijnse moslims op het zuidelijke eiland Mindanao. Moslims hebben een andere soort regelgeving ten aanzien van zaken als huwelijk, scheiding, voogdij over kinderen, regels die zijn vastgelegd in de Moslim‑code van 1976.
In de Moslim-code is vastgelegd dat de minimumleeftijd om te trouwen zowel voor mannen als voor vrouwen 15 jaar is. Maar op verzoek van de vader of een mannelijke voogd mag het Sharia Districtsgerechtshof beslissen dat een meisje dat de pubertijd heeft bereikt mag trouwen, ook als ze nog geen 15 jaar is. De minimum leeftijd is echter 12 jaar.

Geen volledige informatie

KinderenEr zijn geen nauwkeurige gegevens over het aantal moslim meisjes dat in de Autonome Regio Moslim Mindanao (ARMM) trouwt voor hun 18de verjaardag.
Yasmin Bursan‑Lao schrijft dit toe aan verschillende factoren. Zij is directeur van Vrouwen voor Rechtvaardigheid binnen de Bangsamoro, een organisatie die vrouwenrechten bepleit binnen de context van de islamitische cultuur, "Huwelijksaangifte is geen algemene praktijk, vooral niet in de veraf gelegen gebieden. Velen vinden het registreren van huwelijken, geboortes en overlijden er niet echt toe doen. Bovendien ontmoedigen het registratieproces en de kosten die dit met zich meebrengt de aangifte", zegt Bursan‑Lao. Zij baseert zich op bevindingen uit hun onderzoeksrapport uit 2009 over de gevolgen van een huwelijk op jonge leeftijd voor moslim vrouwen.
Uit het onderzoek bleek dat 83 procent van de bijna 600 ondervraagde vrouwen 15 tot 17 jaar waren toen zij trouwden, terwijl 17 procent tussen de 9 en 14 jaar oud waren. De leeftijd van hun echtgenoten varieerde op hun trouwdag van 11 tot 59 jaar. Op het moment dat zij in het huwelijk traden was 57 procent van de mannen tussen de 17 en 21 jaar.

Redenen om te trouwen

"Trouwen op jonge leeftijd is niet alleen het resultaat van culturele gebruiken. De Moslim‑code staat dit ook toe. Om verandering te brengen in het gebruik om mensen op jonge leeftijd te laten trouwen is het nodig om met argumenten aan te komen die bewijzen dat dit gezondheidsgevaren meebrengt voor met name de meisjes" zo stelt Bursan‑Laqo.
Religieuze overtuigingen kwamen bij het onderzoek als eerste uit de bus bij de vrouwen die zeiden dat een huwelijk op jonge leeftijd paste bij hun geloof. Dit werd gevolgd door culturele redenen, zoals het behouden van hun familie‑eer en economische redenen.
Een klein gedeelte vertelde dat zij om politieke redenen waren getrouwd die te maken hadden met het voorkomen van familietwisten of het vormen van politieke allianties. Anderen gaven aan dat zij "gedwongen" waren in een door hun ouders gearrangeerd huwelijk.

Moedersterfte

Volgens het landelijke gezondheids- en demografisch onderzoek van 2008, is de moedersterfte in de ARMM tweemaal zo hoog als het nationale gemiddelde van 162 per 100.000 bevallingen. In de ARMM is een grote behoefte aan gezinsplanning, waar niet aan tegemoet gekomen wordt. Het gebruik van moderne voorbehoedsmiddelen ligt op ongeveer tien procent en van traditionele methoden slechts op 5,2 procent.
Landelijk vinden 6 van de 10 bevallingen thuis plaats, onder begeleiding van een traditionele vroedvrouw. In de ARMM is dat bij 9 van de 10 bevallingen het geval.

Elisabeth Samama, een provinciale gezondheidswerker in de ARMM, stelt dat het krijgen van kinderen op jonge leeftijd ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt. "Het lichaam van een pubermeisje is nog niet geheel ontwikkeld. Haar voortplantingsorganen zijn nog niet volgroeid en niet goed in staat om de ontwikkeling van een ander leven te kunnen ondersteunen. Koken in het opvangkampDe ideale leeftijd om kinderen te krijgen ligt voor vrouwen tussen de 20 en 30 jaar."

Gewapend conflict

Het ministerie van Welzijn en Ontwikkeling schat dat er sinds het uitbreken van de hernieuwde gevechten tussen de regering en het Mindanao Islamitische Bevrijdingsfront (MILF) in augustus 2008, nog steeds 100.000 mensen in opvangkampen wonen. "Met veel mensen in een kleine ruimte te wonen, zoals in een opvangcentrum, in combinatie met niets te doen hebben, leidt ertoe dat jongeren relaties met elkaar aangaan. Het aangaan van relaties voor het huwelijk is in de traditionele moslim cultuur echter niet toegestaan. Om de eer van het meisje te beschermen, worden zij dan vaak tot een huwelijk gedwongen," zo legt Yasmin Bursan‑Lao uit.
Meisje in opvangkampVolgens Bursan‑Lao speelt een andere factor echter ook nog een rol. "In de opvangcentra krijgt elke familie dagelijks slechts één voedselcoupon. Meisjes en jongens worden dan door hun ouders gedwongen om nieuwe gezinnen te vormen en op die manier te zorgen voor meer voedselcoupons" vertelde zij.

Bron: Mindanao News
Vertaling: Kees Koens
Bewerking: Evert de Boer

Voor meer informatie over de Moslim-code zie : http://www.muslimmindanao.ph/shari%27a/pesonal_laws.pdf

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.