Follow Me on Twitter
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Tuesday, 29 December 2009 21:19

Wetgeving moet martelen uitbannen

1. Demonstranten willen hun verdwenen familieleden terugDrieëntwintig jaar nadat de Filipijnen de VN conventie tegen martelen en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling ondertekende, heeft het land eindelijk een wet tegen martelen. Toch zal er nog veel bij komen kijken voor martelen en aanverwante mensenrechtenschendingen zullen zijn uitgebannen. Sommigen zien het als een gemiste kans dat de schendingen begaan door niet-overheidsgebonden groeperingen niet onder de wet vallen.

Door Evert de Boer


De karakteristieken van de wet

Een maand nadat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat het eens waren geworden over de inhoud van het wetsvoorstel tegen martelen, werd dat in november middels ondertekening door president Arroyo tot wet verheven.
De wet omschrijft martelen als het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel door systematisch slaan en schoppen, onthouden van voedsel, elektrische schokken, brandwonden met sigaretten, verkrachting, verstikking, het kerven van de huid met scherpe voorwerpen, etc., met als oogmerk het verkrijgen van inlichtingen of als bestraffing, intimidatie of dwang. Geestelijke marteling wordt omschreven als blinddoeken, het eindeloos verhoren en wakker houden, verplicht kijken naar hoe anderen worden gemarteld, het dreigen met mishandeling van familieleden of dat daadwerkelijk doen, etc. Oorlogen, politieke instabiliteit en andere noodsituaties mogen nooit gebruikt worden als rechtvaardiging voor enige vorm van martelen.
Op het doodmartelen, het blijvend toebrengen van misvorming en verminking, verkrachting en andere vormen van seksueel misbruik en het martelen van kinderen staat de doodstraf, evenzo indien martelen leidt tot krankzinnigheid, impotentie of blindheid.

Amnesty Filipijnen pleit voor einde aan martelpraktijken

Vernietigende kritiek van de VN

De behandeling en goedkeuring van de wet kwam in een stroomversnelling na vernietigende kritiek van de VN Commissie tegen Marteling op het beleid van de Filipijnse overheid in mei van dit jaar. De eerste kritiek was dat het rapport dat de Filipijnen bij de commissie indiende maar liefst 16 jaar te laat was en dat het een gebrekkig document was zonder statistische gegevens en praktische informatie over het toepassen van de bepalingen uit de Conventie tegen marteling en relevante lokale wetgeving. In een reactie sprak de Commissie haar ernstige verontrusting uit over het grote aantal buitengerechtelijke executies en onvrijwillige verdwijningen. Die zijn weliswaar minder dan voorheen maar vinden nog steeds op regelmatige basis plaats. Ze is evenzeer ernstig verontrust over het martelen en mishandelen van gevangenen in handen van politie en leger, seksueel geweld in gevangenschap en de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten.
Verder zei de commissie zich ernstige zorgen te maken over het klimaat van straffeloosheid dat heerst binnen het politiekorps, het leger en bij andere overheidsdiensten die betrokken zijn bij het schenden van mensenrechten. Vooral het feit dat personen in hoge posities daar niet alleen van afweten, maar ook betrokken zijn bij de planning, het geven van opdrachten en de uitvoering van martelingen.
Terwijl het aantal aanklachten zeer hoog is, is het aantal onderzoeken dat de overheid instelt gering en het aantal veroordelingen in onderzochte zaken zeer beperkt. Volgens de commissie heeft dit te maken met het gebrek aan onafhankelijkheid van de overheidsinstanties die belast zijn met het onderzoeken van de aanklachten tegen diegenen die belast zijn met ordehandhaving.

Mensenrechtenorganisaties ook slachtoffer

De VN Commissie wijst erop dat de mogelijkheden van mensenrechtenorganisaties om onafhankelijk onderzoek te doen ernstig worden beperkt door bedreigingen en geweld door politie, leger en paramilitaire groeperingen en zegt daarover talloze klachten te hebben ontvangen. Ook mensen die opkomen voor de rechten van inheemse volken, zoals de Lumads in Mindanao en de Igorots in de Cordillera, vakbondsleden en leiders, boerenleiders, journalisten, medisch en verplegend personeel en religieuze leiders zijn volgens de commissie het slachtoffer van ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder doodsbedreigingen, mishandeling, moord en verdwijning.

Tenslotte zegt de commissie zich ernstig zorgen te maken over klachten betreffende het vastzetten van mensen zonder arrestatiebevel, het gevangen houden van mensen in geheime locaties en het vasthouden van mensen zonder dat er een aanklacht is ingediend, soms jarenlang.

Beperkte reikwijdte

Militairen zijn betrokken bij martelen van gevangenenDe VN Commissie drong er bij de regering op aan om onmiddellijk stappen te nemen om de op grote schaal voorkomende schendingen van mensenrechten in te dammen en zo snel mogelijk te zorgen voor wetgeving tegen martelpraktijken en tegen buitengerechtelijke executies en onvrijwillige verdwijningen. Daarbij inbegrepen dat de VN en andere internationale mensenrechtenorganisaties toegang krijgen tot gevangenissen en andere plaatsen waar mensen vastzitten om klachten over marteling en mishandeling te kunnen verifiëren.

Mensenrechtenorganisaties, zowel in de Filipijnen als daarbuiten, waren opgetogen over het aannemen van de wet tegen het martelen. Verschillende Filipijnse organisaties beschouwen het echter als een wet met leemtes en de wet van gemiste kansen. De wet heeft namelijk alleen betrekking op martelingen en andere mishandelingen begaan door personen in dienst van de overheid. De senaatsversie van de wetgeving ging verder en was ook van toepassing op niet-overheidsgebonden gewapende groeperingen (NOGG's). In de Filipijnen gaat het daarbij om organisaties als het door de Communistische Partij (CPP) geleide communistische Nieuwe Volksleger (NPA) en Moslim bevrijdingsorganisaties als de MILF, MNLF en de extremistische Abu Sayyaf Groep (ASG). In de gezamenlijke versie van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat werd deze toevoeging echter geschrapt en beperkte zich tot wat werd genoemd de oorspronkelijke definitie van de VN conventie uit 1984.

Martelingen door NPA buiten schot

Volgens vertegenwoordigers van de organisatie van slachtoffers van zuiveringen door de CPP (PATH) is het wrang om te zien dat groeperingen die het gedachtengoed van deze partij uitdragen, zoals Bayan Muna en Gabriela, het aannemen van de wet als een overwinning vieren, terwijl de misdaden van de CPP buiten schot blijven. Hoe noem je dan hetgeen wij hebben doorstaan in maandenlange gevangenschap bij de NPA, zo vraagt een slachtoffer zich af. Wij zijn blootgesteld aan de meest wrede vormen van fysieke en geestelijke marteling en velen van ons hebben dat niet overleeft.
Volgens PATH vinden dergelijke uitwassen ook plaats in het zuiden van de Filipijnen, vooral bij mensen die ontvoerd en gevangen worden genomen door de ASG.
Demonstratie voor gerechtigheid slachtoffers martelingen door NPAZe zegt het een gemiste kans te vinden dat misdaden begaan door NOGG's niet in de wet zijn opgenomen. In een goed gedocumenteerde uiteenzetting van enkele pagina's geeft PATH aan dat de VN conventie uit 1984 een bredere definitie van daders niet uitsluit en dat er tenminste drie internationale instrumenten zijn die een bredere definitie bevatten. De meest recente daarvan is het Rome Statuut van het Internationale Criminele Gerechtshof uit 1998.
PATH doet dan ook een beroep op Filipijnse mensenrechtenorganisaties het hier niet bij te laten, maar zich in te zetten voor uitbreiding van de definitie van daders, zodat martelingen en andere misdaden begaan door NOGG's ook onder de wet gaan vallen.

Theorie en praktijk

De wet is een stap in de goede richting voor het uitbannen van martelen en mishandeling door leger en politie, doch er is nog een lange weg te gaan. Ten eerste moeten er uitvoeringregels worden opgesteld, die kunnen de wet verder versterken maar ook flink afzwakken. Voor de uitvoering van de wet zal een sterke politieke wil nodig zijn, omdat het verzet uit kringen van (hoge) politie- en legerautoriteiten groot zal zijn. Vooral als het gaat om het afleggen van verantwoordelijkheid en het berechten van daders van de mensenrechtenschendingen. Die politieke wil is er bij de huidige regering zeker niet, president Arroyo is te afhankelijk van de top van leger en politie om politiek te overleven. Mogelijk dat daar verandering in komt na de verkiezingen in mei 2010.


Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.