Follow Me on Twitter
Friday, 27 May 2011 20:04

Oliepalmplantages vormen bedreiging inheemse bevolking Palawan

1. Inheemse volken PalawanDoor de aanleg van oliepalmplantages voor de productie van biobrandstof en ten behoeve van consumptie wordt het woongebied van de inheemse volken in Palawan bedreigd. Palawan maakt deel uit van het UNESCO1) programma 'mens en biosfeerreservaten' en herbergt 49 diersoorten en 56 plantensoorten die terug te vinden zijn in de rode lijst van bedreigde soorten van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN). Palawan is ook het thuisland van geïsoleerd levende en met uitsterven bedreigde inheemse volken.

 

Biobrandstof wordt in Palawan, evenals elders in de Filipijnen, gezien als de sleutel voor het verlagen van de uitstoot van broeikasgas, het verkrijgen van onafhankelijkheid op het gebied van energie en als middel voor armoedebestrijding. Met dit in het achterhoofd propageert het provinciaal bestuur van Palawan de productie van biobrandstof, zonder daarbij rekening te houden met de sociale en ecologische gevolgen van een dergelijk monocultuur. Want het gevolg is dat duizenden hectaren land op het eiland gereserveerd worden voor oliepalmplantages.

Moratorium op aanleg oliepalmplantages bepleit

oliepalm plantageOliepalmplantages worden al aangelegd op het leefgebied van de inheemse volken, waardoor het gebied dat ze nodig hebben voor de traditionele cyclus in de zwerflandbouw wordt beperkt. In sommige gemeenten worden oliepalmplantages aangelegd op bestaande landbouwgrond, zoals rijstvelden, die belangrijk zijn voor de lokale voedselvoorziening. Een lokaal netwerk van inheemse volken (Aldaw) dringt daarom aan, in samenwerking met andere lokale organisaties, op een strengere regelgeving. Dat moet leiden tot een moratorium op de uitbreiding oliepalmplantages, het voorkomen van ontbossing, voedselschaarste, het vernietigen van woonplaatsen en van andere schendingen van de rechten van inheemse volkeren.
Volgens Aldaw mogen de plannen van de regering van president Aquino voor het ontwikkelen van de plattelandseconomie en het verhogen van het inkomen van boerengezinnen niet de aanleg van oliepalmplantages inhouden. Het is een bekend gegeven dat vooral rijkere boeren en bedrijven van de verbouw van dit gewas profiteren en niet de kleine boeren en inheemse volken. Aldaw ziet liever meer duurzame investeringen voor het verbeteren van de landbouwproductiviteit van gemarginaliseerde boeren.
Gemeenschappen van inheemse volken in de gemeente Española, waar de concentratie van oliepalmplantages nu het hoogst is, klagen over een plaag van rode palmtorren die zich vanuit de naburige oliepalmplantages heeft verspreid naar hun kokospalmen. Deze torren maken lange gangenstelsels in de palmen waardoor al honderden bomen zijn afgestorven. De torren komen van oorsprong voor in Zuidoost-Azië, maar de getroffen inwoners in Española beweren dat ze last kregen van de torrenplaag nadat de oliepalmen werden geïntroduceerd in hun gemeente.

Inheemse bevolking de dupe

Uit voorlopig onderzoek van Aldaw blijkt dat er nauwelijks gegevens beschikbaar zijn over de procedures die leiden tot de uitgifte van vergunningen aan bedrijven voor de aanleg van oliepalmplantages en het opzetten van coöperaties in de verschillende barangays (dorpen). Ook zijn er geen betrouwbare gegevens over het aantal oliepalmplantages en de oppervlakte die ze beslaan. Aldaw is daarom begonnen met het in kaart brengen van alle oliepalmplantages locaties in Palawan, gebruikmakend van moderne geografische technologieën.
Inmiddels blijkt dat leden van de inheemse gemeenschappen, die delen van hun land hebben "verhuurd" aan palmoliebedrijven, in de meeste gevallen de aard van de "overeenkomsten" niet begrijpen. Bovendien beschikken ze niet over schriftelijke contracten. De kans is groot dat leden van de lokale gemeenschappen, die lid zijn geworden van de door de bedrijven opgezette "coöperaties", snel een grote schuldenlast zullen oplopen bij de palmoliebedrijven. Ze bieden in feite zeer goedkope arbeid, lenen geld van de bedrijven om kunstmest, pesticiden en werktuigen te kopen terwijl het bedrijf zeggenschap heeft over alle aspecten van de productie. Het lijkt erop dat de omzetting van landbouwgrond naar oliepalmplantages in Palawan gebeurt zonder dat de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het duurzame beheer van het eiland daar toezicht op houden.

Palmolie goedkoper

De oliepalm draagt al vrucht naar 2 jaarKokosolie brengt op de internationale markt een hogere prijs op dan palmolie. Producenten van plantaardige oliën in de Filipijnen doen hun uiterste best om de verkoop van palmolie op de binnenlandse markt te vergroten, zodat de kokosolie kan worden uitgevoerd. Hierin lijken ze te slagen omdat de palmolie goedkoper is voor de consument. Fastfood reuzen zoals Jollibee zijn ook overgestapt op het gebruik van palmolie. Het gevolg hiervan is een grotere vraag in de Filipijnen zelf. Daarnaast wordt palmolie ingezet om de 10 procent norm voor biobrandstof te halen, die de overheid enkele jaren heeft gesteld. Daarmee wil ze de afhankelijkheid van de dure aardolie verminderen omdat de Filipijnen daarvan zelf geen voorraden bezit.
Door deze combinatie van toenemend gebruikt is de invoer van palmolie sinds 2005 met 90 procent gestegen. De stijgende vraag naar palmolie wordt vervolgens gebruikt als reden om meer oliepalmplantages aan te leggen. Terwijl de kokospalm veel bijproducten levert voor lokaal gebruik is dit niet het geval bij oliepalmen.

Toenemende vraag en productie

Niet alleen in de Filipijnen is het gebruik van palmolie sterk toegenomen. Tussen 2000 en 2010 is het wereldwijde gebruik van ruwe palmolie verdubbeld. De toenemende vraag ernaar vanuit Oost-Europa, India en China heeft daar aanzienlijk aan bijgedragen. Desondanks is de prijs van palmolie de afgelopen 20 jaar maar in beperkte mate gestegen. Maleisië en Indonesië zijn nog steeds de belangrijkste producenten, ze zijn verantwoordelijk voor ruim 80 procent van de internationaal verhandelde palmolie. Momenteel is er in Maleisië vier miljoen hectare en in Indonesië meer dan 7,5 miljoen hectare aan oliepalmplantages. De afgelopen jaren heeft een aanzienlijke uitbreiding van de productie plaatsgevonden in landen als de Filipijnen, Thailand, Papoea-Nieuw-Guinea, Costa Rica, Kameroen en de Democratische Republiek Congo.
Veel van de investeringen voor uitbreiding van de plantages zijn afkomstig van Europese banken, die palmolie zien als een investering in een grondstof voor biobrandstof. De laatste tijd komen investeringen echter in toenemende mate van islamitische banken uit het Midden-Oosten en van beleggers uit India en China, landen waar de consumptie van palmolie sterkt toeneemt.

Schending van rechten

De Palawan dreigen hun voorouderlijke gronden te verliezenSinds 2004 zijn verschillende rapporten verschenen waarin, gebaseerd op veldonderzoek en directe getuigenis van getroffen mensen, ernstige schendingen van mensenrechten zijn gedocumenteerd, die het gevolg waren van de aanleg van oliepalmplantages. Uit deze publicaties blijkt dat deze misstanden op grote schaal en in veel landen voor komen en inherent zijn aan de manier waarop het land wordt verworven en de plantages worden ontwikkeld.
Bij de toewijzing van landgebruik door de overheid en bij andere manieren waarop bedrijven land verwerven worden de eigendomsrechten van inheemse volken op hun voorouderlijke gronden veelvuldig geschonden. Hun land wordt hen ontnomen zonder vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming te vragen, een recht dat is vastgelegd in de VN verklaring van de rechten van inheemse volken. Bovendien ontvangen ze geen enkele compensatie. Uit voorbeelden uit Indonesië blijkt dat kleine boeren die een contract tekenen met bedrijven voor de aanleg van plantages niet geïnformeerd worden over het permanente karakter van de overeenkomst.

Landconflicten en verlies van biodiversiteit

Biodiversiteit - de Palawan FrogmouthDoor de aanleg van grootschalige plantages vinden dramatische veranderingen plaats in het landschap en van de ecosystemen en wordt de inheemse bevolking van hun gebruikelijke middelen van bestaan beroofd. Behalve hun landbouwgrond verliezen ze ook hun jachtgebieden, visgronden, bossen, alsmede toegang tot water voor consumptie, koken en baden. Want door het gebruik van bestrijdingmiddelen in oliepalmplantages vervuilen de waterwegen in hoge mate.
Dit leidt niet alleen tot marginalisering en verarming van de bevolking, maar vormt ook de aanleiding tot lange termijn geschillen over land, die al te vaak escaleren tot conflicten. De bemoeinissen van privélegers van de bedrijven en staatsveiligheidstroepen met de landconflicten leidt vaak tot ernstige schendingen van de mensenrechten.
Door de grootschalige kap van regenwouden voor de aanleg van plantages treedt er eveneens een dramatisch verlies op van biodiversiteit. Onderzoek wijst uit dat 80 tot 90 procent van de planten en van de zoogdieren, vogels en reptielen verdwijnt. De aanleg van oliepalmplantages op Palawan vormt daarom een directe bedreiging voor de rijke biodiversiteit op het eiland. Palawan maakt deel uit van het UNESCO programma 'mens en biosfeerreservaten' en herbergt 49 diersoorten en 56 plantensoorten die terug te vinden zijn in de rode lijst van bedreigde soorten van de Internationale Unie voor Natuurbescherming, de IUCN.

Gezamenlijke acties

Regelmatige dialogen tussen maatschappelijke organisaties en de palmolie-industrie, over de gevolgen van de grootschalige verbouw van oliepalmen, zijn tot nu toe alleen van de grond
gekomen in Indonesië en in mindere mate in Maleisië. In de Filipijnen zijn plaatselijke activiteiten en acties, gericht op de palmolie-industrie, nog beperkt. Om tegenwicht te bieden aan de negatieve gevolgen van snelle uitbreiding van de oliepalmplantages zal gezamenlijke actie op lokaal, regionaal en nationaal niveau nodig zijn.

Want ondanks het bestaan van innovatieve wetgeving in veel landen op milieugebied en ter bescherming van de rechten van de inheemse volken, blijkt deze nauwelijks te worden toegepast als het gaat om de aanleg van oliepalmplantages. Dat is ook in hoge mate het geval in de Filipijnen.

1) UNESCO is de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie

Bron: Indigenous Peoples Issues and Resources
Vertaling en bewerking: Evert de Boer en Kees Koens

Plantage met oliepalmen

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.