Follow Me on Twitter
Saturday, 25 April 2009 09:20

Migranten: de kurk van de Filipijnse economie

1. Migranten - de kurkDe Filipijnen is wereldwijd een van de grootste exporteurs van arbeidskrachten. Jaarlijks verlaten ruim één miljoen migranten het land om elders aan de slag te gaan. Het geld wat ze naar de familie thuis sturen bedraagt tien procent van het bruto nationaal product. Naast de positieve economische effecten kleven er veel nadelen aan migratie. Van slechte arbeidsomstandigheden tot mishandeling, seksuele intimidatie en verkrachting. En niet te vergeten de sociale problemen die het in de Filipijnen zelf veroorzaakt.
Door Evert de Boer

De signalen zijn op zijn minst verwarrend. Van overheidswege wordt aangekondigd dat er een financiële reddingsoperatie in de steigers staat om banen te redden en te creëren om de gevolgen van de wereldwijde economische crisis te verzachten. Daarbij wordt nadrukkelijk gedacht aan de opvang van naar huis gestuurde migranten. In de eerste maanden van 2009 waren dat er ruim zesduizend, waarvan tenminste drieduizend uit Taiwan. Het Ministerie van Onderwijs en de Commissie voor Hoger Onderwijs hebben programma's opgezet om kinderen van werkloze migranten op school te houden. In maart lieten wervings- en plaatsingsbureaus weten zich grote zorgen te maken omdat ze verwachten dat een toenemend aantal migranten in het eerste halfjaar van 2009 hun baan zullen verliezen. Hun contract zal niet worden verlengd of worden opgezegd.
2. Migranten de kurkLuttele weken later kondigde het hoofd van het Bureau voor Overzeese Werkgelegenheid (Philippine Overseas Employment Administration - POEA) aan dat het aantal migranten dat het land verlaat nog nooit zo hoog is geweest. In de eerste twee maanden van 2009 vertrokken ruim 283.000 Filipino's om in het buitenland te werken, dat is gemiddeld 4800 per dag. In vergelijking met de eerste maanden van vorig jaar is dit een stijging van 27 procent. Het POEA verwacht dat deze tendens zich dit jaar zal voortzetten, omdat met verschillende landen gesproken wordt over werk voor meer Filipijnse migranten. Mogelijk heeft dit ook te maken met de opdracht die de president persoonlijk aan de POEA gaf om Filipijnse arbeidskrachten agressiever in de markt zetten. Met name van hun bekwaamheid en kennis moet worden geperzen. Na Pasen ging de president zelf naar Dubai en andere landen van de Verenigde Arabische Emiraten om Filipijnse arbeidskrachten aan te bevelen.

Aloude oplossingen

Ondanks de toezeggingen van de regering dat ze de lokale economie zal stimuleren en werkgelegenheid zal scheppen, wordt dus toch weer gekozen voor de massale export van arbeidskrachten. Volgens de woordvoerder van de Bisschoppelijk Commissie voor Migratie sluit dit aan bij het sentiment van werlozen en mensen met slecht betaalde banen. "Ze zien het als een goed alternatief. Ondanks de beweringen van de overheid kunnen ze ‘thuis' geen werk vinden en zijn veel banen tijdelijk en slecht betaald". Ellene Sana, directrice van het Center for Migrant Advocay - CMA, druk zich in een interview wat krachtiger uit: " Mensen migreren omdat hun interpretatie van ons land is dat de situatie - verondersteld of werkelijk - hopeloos is en dat werken in het buitenland de enige optie is om vooruit te komen."
Met migratie als oplossing voor werkgelegenheid wordt de traditie voorgezet waarmee dictator Marcos het probleem van economische neergang en werkeloosheid in de jaren zeventig probeerde aan te pakken en sociale onrust te voorkomen. Na de val van de dictator nam de export van arbeidskrachten niet af, maar werd ze door de regering van Corazon Aquino juist naar een hoger plan getild. Het werd vanaf die tijd deel van het beleid om werkeloosheid te bestrijden en om buitenlandse valuta binnen te halen.

Van stroompje naar vloedgolf

5. Migranten - de kurkHoewel al ruim een eeuw geleden Filipijnse arbeiders het land verlieten om in Hawaii en California op plantages te werken, vond de grote toename van de emigratie pas sinds de jaren zeventig plaats. Het stroompje van 1975, waarbij jaarlijks enkele tienduizenden arbeidskrachten het land verlieten, groeide in de 21ste eeuw uit tot een vloedgolf van tienduizenden per week. In 2008 verlieten niet minder dan 1,3 miljoen mensen het land om elders te gaan werken en de Filipijnen is wereldwijd een van de grootste exporteurs van arbeidskrachten geworden. Het aantal in het buitenland verblijvende Filipino's ligt nu tussen de acht en negen miljoen, dat is tien procent van huidige bevolking. Volgens Ellene Sana zijn hierbij de naar schatting één miljoen migranten die zonder geldige papieren elders verblijven nog niet eens meegerekend. Volgens haar heeft ongeveer de helft van de migranten een arbeidscontact voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd. Zij staan te boek als overzeese contact arbeiders (OFW's) en bevinden zich vooral in Saoedi-Arabië, Japan, Hong Kong, Singapore, Verenigde Arabische Emiraten en Taiwan. Daarbij gaat het vooral om entertainers, huishoudelijke hulpen, zeelui, mensen die in de zorg werken of in de bouw. De andere helft heeft zich blijvend gevestigd, voornamelijk in rijke landen als de VS, Canada, Australië, Groot Bretagne, Spanje, Italië en andere Europese landen. Daaronder bevinden zich veel medici, verpleegsters en verplegers, docenten, ITC-ers en ander technisch geschoold personeel.

Remittances

4. Migranten - de kurkPraktisch elke familie heeft een familielid dat in het buitenland woont of werkt. Sommige families kennen twee generaties migranten, met een derde generatie die spoedig zal volgen.
Al deze migranten, of het nu OFW's zijn of burger van een ander land, sturen geld naar de familie thuis. Men noemt dit ‘remittances' (overmakingen). Was het bedrag aan remittances in 1975 nog één miljard dollar, in 1993 was dit aangegroeid tot 2,5 miljard dollar, terwijl in 2008 maar liefst 16,5 miljard Amerikaanse dollar (800 miljard peso) naar huis gestuurd werd. Dat is bijna 1,4 miljard dollar of 67 miljard peso per maand. Uit de vele contacten met migranten blijkt volgens CMA dat er nog eens de helft van dit bedrag via informele kanalen naar de Filipijnen wordt overgemaakt, waarmee het totaal op 25 miljard dollar (1,2 biljard peso) zou komen. Wereldwijd staan de Filipijnse migranten met de hoogte van het formele bedrag (na India, China en Mexico) op de vierde plaats. (in US dollars gerekend) Dus nog voor landen als Polen, Nigeria, Egypte, Roemenië en Bangladesh.
Opvallend is dat de helft van het naar huis gestuurde geld uit de Verenigde Staten komt en dat juist uit dat land de remittances in januari van dit jaar met 25 procent terug vielen. Dat werd weliswaar gecompenseerd door een groei uit het Midden-Oosten, maar het is de vraag of die groei doorzet. Autoriteiten in de Filipijnen zijn er echter van overtuigd dat de remittances in
2009 tenminste op het peil van 2008 zullen uitkomen.

Economische belangen

De afgelopen zes jaar bedroegen de officiële remittances tien procent van het bruto Nationaal product (BNP). Het bedrag aan remittances was even hoog als dat van de ontwikkelingshulp en de directe buitenlandse investeringen samen. De instroom van deze buitenlandse valuta zorgt ervoor dat de handelsbalans in evenwicht blijft, de wisselkoers van de peso op peil blijft en de binnenlandse consumptie van gebruiks- en luxegoederen niet terugvalt. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de remittances de kurk zijn die de Filipijnse economie drijvende houdt.
Uit een onderzoek van Economische faculteit van de Universiteit van de Filipijnen blijkt dat de remittances veel gezinnen behoeden voor honger en het aantal families dat onder de armoedegrens leeft relatief beperkt houdt. Families van migranten besteden per jaar en per kind gemiddeld 1800 peso meer aan onderwijs en 700 peso meer aan gezondheidszorg. Kinderen van migranten stoppen vaker met werken om naar school te gaan en remittances zorgen voor een toename van kleinschalige ondernemingen opgezet door familieleden van migranten. Tegelijk is er ook een tendens voor familieleden om minder te gaan werken of te stoppen met werken en te wachten op het door familieleden gestuurd geld.

Big business

3. Migranten - de kurkEllene Sana vertelt dat verschillende overheidsdiensten een aardig graantje meepikken. De POEA is een van de overheidsdiensten die de meeste inkomsten genereert. Ze is verantwoordelijk voor het klaarmaken van alle documenten voor de migranten. Het Ministerie van Buitenlandse zaken geeft de paspoorten uit en de Nationale Statische Dienst zorgt voor geboortebewijzen en het controleren van documenten op echtheid. Vele wervings- en plaatsingsbureaus verdienen fors aan de grote uitstroom van migranten, maar ook de lucht- en scheepvaartmaatschappijen, banken, telecom bedrijven, koeriers, verzekeringsbedrijven en noem maar op. Kortom, migratie is big business in de Filipijnen, zo concludeert Sana.

Misstanden

De keerzijde is echter dat veel migranten met problemen kampen, dat migratie tot grote sociale problemen leidt en dat het het falende economische beleid van de Filipijnen maskeert. Er zijn geen betrouwbare cijfers bekend, maar het is een feit dat veel migranten veel te hoge vergoedingen betalen of het slachtoffer worden van illegale wervingsbureaus. Zelfs als ze hiermee te maken krijgen besluiten ze geen klacht in te dienen. Volgens CMA's Sana komt dat omdat ze ondanks alles toch naar het buitenland willen. Eenmaal in het buitenland kunnen ze te maken krijgen met onderbetaling, het geheel niet uitbetalen van salaris of met contractbreuk zonder dat ze zich kunnen verweren. Sommigen maken werkweken van 60 tot 80 uur zonder dat ze voor overwerk betaald krijgen of ze worden gedwongen te werken in onveilige werksituaties. Er zijn veel gevallen bekend waarbij migranten het slachtoffer worden van mishandeling, seksuele intimidatie, verkrachting. Of ze belanden in de prostitutie en in de ergste gevallen eindigen ze als slaven of als seksslavinnen. Maar het allerergste is om ter dood veroordeeld te worden voor misdaden niet ze niet begaan hebben, iets wat enkele malen per jaar gebeurd.

Hoe groot de aantallen zijn wordt niet bekend gemaakt, maar maandelijks komen de lichamen van enkele tientallen migranten in kisten terug, omgekomen door mishandeling, ongelukken, moord of een ter dood veroordeling. Af en toe komen de ergste misstanden in de media terecht, soms zorgt het voor ophef maar vaak ook niet. Het lijkt er in ieder geval op dat het geen enkele invloed heeft op het aantal mensen dat zich aanmeldt om in het buitenland te gaan werken.

Link naar gerelateerd artikel in Volkskrant van januari 2009:
http://www.volkskrant.nl/

Links naar gerelateerde filmpjes - Engels gesproken:
http://tambuli.nl/foto-a-video/videotips/

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.