Follow Me on Twitter
Friday, 13 April 2012 17:07

'Brain gain' op lokaal niveau

04-braingainIn 2005 startten enkele Filipijnse migranten uit Nederland de Pasali Philippines Foundation, met het doel om kennis van migranten in te zetten voor de ontwikkeling van agrarische gemeenschappen in het zuiden van Mindanao. De stichting richt zich met name op het overbrengen van vaardigheden en technische kennis. Zo worden jongeren geschoold en worden migranten ingezet om iets terug te geven aan de gemeenschap. Het leidt er toe dat jongeren voor zichzelf een toekomst gaan zien op de Filipijnen.

Tekst en foto's: Shane Pulmano (behalve foto 2)

De oprichters kozen specifiek voor dit doel, omdat zij de 'brain drain' tegen wilden gaan en een bijdrage wilden leveren aan het verminderen van de emigratie van professionals, waardoor het land zich niet goed kan ontwikkelen. Pasali en vooral haar jonge professionals vertegenwoordigen een tegenbeweging die gekenschetst kan worden als 'brain gain'.

Negatieve gevolgen voor jonge werkzoekenden

2. Veel verpleegsters vertrekken naar het buitenland'Brain drain' ontstaat door grootschalig emigratie van mensen met professionele kennis en vaardigheden naar het buitenland. Veel van de Filipijnse professionals met vervolgopleidingen trekken weg. In 2002 viel vier procent van de in het buitenland werkenden in deze categorie. Lager opgeleiden werken vooral in de thuiszorg en in de dienstverlening. Van de totale bevolking werkt maar liefst 11 procent in het buitenland. Ongeveer 60 procent van hen is tussen de 25 en 44 jaar.

Volgens de mensen die bij Pasali betrokken zijn is één van de gevolgen van 'brain drain', dat er in de Filipijnen zelf te weinig nieuwe kansen worden gecreëerd voor werkzoekenden. Het beleid van de overheid richt zich vooral op contracten met het buitenland om migranten te plaatsen in plaats van het creëren van werkgelegenheid. Met name de jongeren zijn hier het slachtoffer van. Het feit dat ze werkloos zijn leidt er toe dat ze niet worden voorbereid op de toekomst. Bovendien zijn ze daardoor vatbaarder voor criminaliteit of ronselpraktijken van militante groepen. In sommige streken in Mindanao zorgt de hoge werkloosheid onder jongeren ervoor dat ze zich aansluiten bij organisaties van rebellen. Door een omgeving te creëren waar deze jongeren kunnen werken en getraind worden tot professionals werkt Pasali aan een alternatief en wil het bijdragen aan het verminderen van de 'brain drain'. De jongeren worden niet het 'doelwit' van projecten, maar ze worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te dragen. De organisatie begon met een handvol twintigers, die inmiddels dertigers zijn en een senior status hebben binnen de organisatie. Dit heeft de capaciteit van de organisatie vergroot en steeds kregen andere jongeren een kans zich binnen projecten te ontwikkelen.

De professionele technicus

3. Installatieteam van de waterpompenJerome is een 31-jarige architect. Vier jaar geleden is hij bij Pasali begonnen met het ontwerpen van logo's en websites en later ontwierp hij kleine gebouwen. In 2009 kreeg hij de taak om het ontwerp van enkele landbouwmachines aan te passen en te verbeteren en kreeg hij een training om waterpompen van Pasali's partner AIDFI, die in Bacolod in Negros is gevestigd, te installeren. Binnen twee jaar heeft hij met een team van tien jongemannen 26 watersystemen geïnstalleerd, verspreid over heel Mindanao. Het grootste systeem heeft een lengte van twaalf kilometer vanaf de bron en leidt naar drie dorpsgemeenschappen. Alle 26 installaties zijn uitgevoerd in opdracht van andere organisaties, van de overheid of van individuele opdrachtgevers.

'Ik heb nog steeds wel het verlangen om in het buitenland te werken,' zegt Jerome. 'Maar met de ervaring die ik bij Pasali heb opgedaan wil ik niet naar het buitenland om daar te blijven, maar om meer kennis en ervaring op te doen, die ik vervolgens weer hier kan gebruiken.' 

In 2012 is Jerome opgeklommen tot hoofd techniek van het hydraulisch installatieteam. Hij is druk bezig met het trainen van nieuwe teamleden en het regelen van de nieuwe installaties die Pasali plaatst in opdracht van Coca Cola en USAID. 'Nu ik deze positie heb, denk ik vaak na over de volgende stap in mijn leven. Nu ik genoeg verdien willen mijn vriendin en ik graag trouwen,' zegt hij, 'we moeten alleen nog uitzoeken wanneer.'

Marketing en rijstproductie

4. Mary DawnMary Dawn Mantala is 23 jaar en afgestudeerd als bachelor in marketing. Toen Dawn uitgeroepen werd tot winnares van een schrijfwedstrijd voor marketingplannen, bood Pasali haar een part-time baan en een mediatraining aan. Daar verbeterende ze haar communicatie en schrijfcapaciteiten en kreeg ze onderricht in fotografie, video-editing en het gebruik van social media.

In 2011 maakte Dawn deel uit van een team van vier vrouwelijke twintigers, die een pilotproject in Palimbang in de provincie Sultan Kuderat, ontwikkelden en aanstuurden: de Rijst Contract Boerderij. Het idee was om te kijken of een rijstproductiebedrijfje, middels het toepassen van het systeem van rijst intensivering (SRI), boeren kon helpen met het aflossen van hun schulden. Bij SRI staat de zorg voor de wortels van het gewas centraal. Uitgangspunt daarbij is dat hoe dikker de wortels zijn, des de groter de plant, des te meer rijstopbrengst. Daarnaast worden er zo weinig mogelijk chemicaliën en water gebruikt. Na twee hoopgevende oogsten in de aanloop van het project is het toezicht nu overgedragen aan één van de teamleden. Mary Dawn wordt dankzij haar kennis en ervaring met SRI nu ingezet bij een nieuw project, waar ze in samenwerking met een grotere organisatie nog meer boeren traint in het werken met SRI. Daarnaast doet zij onderzoek naar de mogelijkheden voor het opzetten van een eerlijke rijstindustrie. In haar vrije tijd runt ze, samen met vrienden, een etenszaak in General Santos City.

De rebel die zijn geweer verruilde voor een sleutel

5. Alimar en zijn zoonDe 22-jarige Alimar Albani maakte al op vroege leeftijd deel uit van een moslim rebellengroep. Daar leerde hij dat alle christenen slecht waren. Dit veranderde toen hij vijf jaar geleden terecht kwam in Palimbang waar Pasali haar technische centrum heeft. Alimar was uit de rebellengroep gestapt en zocht werk. Pasali besloot hem een kans te geven in het technische centrum. Hier kreeg de jongeman, die nooit de basisschool had afgemaakt, een training in de werkplaats en leerde lassen en met simpele machines werken. Zijn eerste echte baan betrof het onderhoud en de verhuur van landbouwmachines aan lokale boeren. Sinds 2009 maakt Alimar deel uit van het hydraulische waterpompen installatieteam. Sinds vorig jaar installeert hij de pompen, samen met een partner, zelfstandig. Waarbij zij minimale supervisie van een Pasali ingenieur krijgen. Alles wat hij en het team sinds 2009 hebben geïnstalleerd werkt nog steeds goed. Alimar is inmiddels getrouwd met een christelijke vrouw en is vader van twee kinderen. Onlangs hebben zij een motor gekocht om in zijn, zodat hij in zijn vrije tijd extra geld kan verdienen met het vervoer van mensen.

Is dit 'brain gain'?

Pasali heeft in de loop der jaren aan meer dan 60 jonge mensen een training gegeven. De meesten hiervan hebben elders werk gevonden en een aantal heeft zich verder ontwikkeld binnen de organisatie zelf. Jerome en Mary Dawn behoren tot de tientallen afgestudeerden die dankzij Pasali een professionele carrière hebben. Alimar maakt deel uit van een groep van meer dan vijftien personen die nu als technici bij Pasali werkzaam zijn. Ondertussen is het duidelijk dat deze kleine organisatie hoopgevende resultaten boekt. De vraag blijft echter of hier sprake is van 'brain gain'? Waarop ik helaas 'deels' moet antwoorden. 'Brain drain' is een landelijk proces en probleem. Het gaat om vele duizenden mensen die jaarlijks wegtrekken en het bereik van Pasali heeft zich tot dusver beperkt tot enkele gemeenschappen. Om 'brain gain' op grotere schaal te behalen moet er een dusdanig tegenwicht worden gecreëerd in termen van banen en salarissen dat mensen geen noodzaak meer zien om te emigreren. Het is een probleem van de lange termijn, van een goed draaiende economie en beter overheidsbeleid. Veel leeftijdsgenoten van de Pasali jongeren hebben dan ook enkel oog voor het werken in het buitenland.

Toch lijkt de aanpak van Pasali uitzicht en inzicht te bieden voor lokale situaties. Door eerlijke lokale bedrijvigheid te realiseren en jongeren een kans te geven in hun professionele potentie te groeien, verandert in ieder geval het bedrukkende klimaat van diegenen die vertrekken en achterblijvers'. De redenen om te vertrekken of niet terug te keren nemen af voor deze jongeren. Ze hebben werk, starten een eigen gezin en kunnen zelfstandig gaan wonen. Ze zeggen hier op de Filipijnen een toekomst te zien. Pasali mag dan wel geen 'brain gain' op landelijke schaal hebben bereikt, maar heel wat lokale jongeren hebben een carrière in eigen woonplaats aan de inspanningen van deze organisatie te danken.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.