Follow Me on Twitter
Sunday, 21 December 2008 16:53

Internationale forums over migratie in Manilla

PGA-IbHet tweede Internationale Forum over Migratie en Ontwikkeling (GFMD) in Manilla was volgens de Verenigde Naties een succes, omdat veel van de 163 landen die er waren vertegenwoordigd, hun houding ten opzichte van migratie en migranten zouden hebben verbeterd.

VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon
Een aantal landen heeft interdepartementale instanties opgezet die zich specifiek richten op migratie. Daaruit blijkt dat het inzicht van de noodzaak van een integrale aanpak groeit, aldus Donald Sutherland, speciale VN afgezant voor migratie en ontwikkeling. Het tweedaagse GFMD werd op woensdag 28 oktober geopend door VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon. Hij hield een gehoor van ruim 800 afgevaardigden uit alle delen van de wereld voor dat migratie gezien moet worden als een blijvend fenomeen. "Met of zonder economische crisis zullen de redenen waarom wereldwijd 200 miljoen mensen zijn geëmigreerd, op zoek naar een beter leven, niet verdwijnen.

Het GFMD is een intergouvernementeel, informeel en niet-bindend adviesorgaan, waaraan alle lidstaten en waarnemers van de Verenigde Naties op vrijwillige basis deelnemen. Het werd opgericht als een forum waarin vertegenwoordigers van regeringen overleggen over vraagstukken van internationale migratie en ontwikkeling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er geen concrete afspraken zijn gemaakt.

Alternatief forum
In de week voorafgaande aan het GFMD werd een internationale bijeenkomst van maatschappelijke-, migranten- en mensenrechten-organisaties gehouden onder de naam People's Global Action for Migration, Development and Human Rights (PGA). Hieraan werd door honderden mensen uit alle delen van de wereld deelgenomen. De PGA werd afgesloten met een vier pagina's tellende slotverklaring waarin een oproep wordt gedaan aan het GFMD om de rechten van de mens centraal te stellen in de discussies over migratie en ontwikkeling: "want staten hebben de plicht en verantwoordelijkheid om de rechten van alle mensen te beschermen, inclusief die van migranten. In veel landen hebben migranten te maken met vreemdelingenhaat, discriminatie en worden ze gezien als zondebok voor sociale problemen en als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Migranten hebben te maken met mishandeling en uitbuiting door hun werkgevers, wervingsbureaus, georganiseerde criminaliteit en corrupte ambtenaren. Vrouwen en minderjarigen lopen hierbij de grootste risico's. Juist daarom is het zo belangrijk dat staten een migratie- en ontwikkelingsbeleid voeren gericht op het respecteren, beschermen en bevorderen van de rechten van migranten. Het tegengaan van het verhandelen van vrouwen en minderjarigen moet hierbij speciale aandacht krijgen".

PGA-Id

De PGA is verder kritisch over de beperkte mogelijkheden van maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan de meningsvorming binnen het GFMD. Terwijl banken, financiële instellingen en bedrijven wel een rol krijgen toebedeeld in het Forum. De PGA concludeert daarom dat de huidige structuur van het GFMD een belemmering vormt voor het ontwikkelen van een beleid dat migratie en ontwikkeling op een positieve wijze bevordert en de vele problemen die er zijn niet kan oplossen op een voor migranten rechtvaardige en duurzame wijze. Ze doet een beroep op de regeringen om een nieuw mechanisme op te zetten, waarin werkelijk democratische processen, transparantie en het publiekelijk afleggen van verantwoording centraal staan.

VN Conventie
Tijdens verschillende PGA bijeenkomsten en activiteiten drongen maatschappelijke organisaties er bij de VN op aan een permanent kantoor op te zetten voor internationale migratie, met een mandaat om programma's op te zetten, die de rechten en belangen van migranten beschermen. Tevens riepen ze staten op om de VN Conventie aangaande de rechten van migranten en hun gezinnen te ondertekenen. Tot nu toe is die conventies slechts door 39 landen geratificeerd, allen landen waar migranten vandaan komen. Geen van de westerse landen heeft de conventie ondertekend of geratificeerd.

Bron: Philippine Daily Inquirer.

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.