Follow Me on Twitter
Sunday, 23 March 2014 18:44

Waar zijn de fondsen voor de wederopbouw?

1. Waar blijven de fondsen voor wederopbouwEen toenemend aantal burgemeesters in de Filipijnen vraagt zich af waar de fondsen van de nationale overheid voor de wederopbouw blijven.

Vertaling: Erniël G. de Boer

Het Filipijnse ministerie van Begroting en Management kondigde vorige maand aan dat er al 17,7 miljard peso is vrijgegeven voor de wederopbouw van de door tyfoon Haiyan getroffen gebieden. Tegelijkertijd uitten burgemeesters van verschillende gemeenten hun frustraties over het gebrek aan financiële steun van de nationale overheid. Panfilo Lacson, de presidentiële assistent voor herstel en wederopbouw, gaf echter aan dat slechts elf burgemeesters hun plannen hebben ingediend voor de wederopbouw van door Haiyan getroffen dorpen en steden.

2. Guiuan is grotendeels verwoestIn februari 2014 kondigde het ministerie van Begroting en Management (DBM) aan dat er vanuit de overheid al 17,7 miljard peso is vrijgemaakt voor de wederopbouw. Van de 17,7 miljard peso is 5,7 miljard besteed aan het herstel van de infrastructuur, terwijl 2,2 miljard werd toegewezen aan de bouw van permanente woningen. Het grootste deel van de uitgaven voor infrastructuur ging naar het herstel van het elektriciteitsnetwerk. Bijna een miljard peso werd uitgegeven aan tijdelijke banen voor ontheemde families (het zogenaamde cash voor werk programma), terwijl 1,9 miljard werd besteed aan voedseldistributie. Daarnaast werd één miljard peso uitgetrokken voor het onderwijs en de gezondheidsdiensten en ging er twee miljard peso naar lokale overheidsdiensten. De kosten voor het verstrekken van zaaigoed (rijst en maïs), vissersuitrustingen en landbouwwerktuigen kwamen uit het 2,9 miljoen grote fonds voor herstel van landbouw en visserij in de getroffen gebieden.

Waar zijn de fondsen voor de wederopbouw?

Burgemeesters uit verschillende delen van het land klaagden echter dat ze vanuit de nationale overheid geen hulp krijgen voor hun herstelwerkzaamheden. Twee burgemeesters van gemeenten in het noorden van Cebu, die te maken hebben met zware verwoestingen, stelden bij een openbaar forum de vraag waarom de nationale overheid nog steeds geen steun heeft gegeven voor de wederopbouw in hun gemeenten. Ze uitten hun frustratie over het feit dat de nationale overheid het, in hun ogen, geheel laat afweten wat betreft de hulpverlening en de wederopbouw.
Tijdens een vierdaagse reis naar het rampgebied hoorden de journalisten van de Philippine Daily Inquirer in hun interviews met burgemeesters hierover steeds dezelfde klaagzang.
Burgemeester Christopher "Sheen" Gonzales van Guiuan vertelde dat hij presidentiële assistent Lacson tijdens diens bezoek op 26 januari aansprak over de situatie in zijn gemeente. Hij vertelde Lacson dat de noodlijdende bevolking hem massaal om hulp vroeg: om huizen te bouwen, voor banen en voor andere dingen die van burgemeesters en politici verwacht worden. Hij gaf Lacson een lijst met projecten die voor de gemeente een hoge prioriteit hebben: gemeentelijke gebouwen, gezondheidscentra, openbare gebouwen en scholen. Totaal begrote kosten 164 miljoen peso. Maar hij heeft sindsdien niets meer van Lacson of andere overheidsvertegenwoordigers gehoord of gezien.

Benadering van onderop

Voormalig senator Lacson zegt dat hij voor een "bottom-up" benadering heeft gekozen om het herstel te bespoedigen. Dat doet hij door met de burgemeesters te praten, in plaats van te wachten op de inventarisatie van de benodigde hulp bij wederopbouw door het Bureau van Civiele Bescherming en de verschillende regionale raden voor risicobeperking bij rampen, die niet eerder dan eind maart klaar zal zijn.
"Ik doe een beroep op onze lokale leiders om niet te wachten op de nationale overheid of op de particuliere sector. Ze moeten hard aan het werk om de herstelwerkzaamheden te bespoedigen. Om te beginnen kunnen ze inventariseren wat er nodig is en hun plannen voor wederopbouw bij mij indienen."
Lacson gaf aan dat het voor hem gemakkelijker is om hulp voor wederopbouw, die de lokale overheidsinstellingen nodig hebben, te bespoedigen als zij hun plannen zo snel mogelijk indienen. 3. Burgemeester Tecson of Tanauan City"Maar," zo zegt hij, "tot nu toe hebben slechts 11 burgemeesters hun uitgewerkte plannen om de door tyfoon Haiyan getroffen dorpen en steden te herbouwen ingediend."
Eén van hen is de burgemeester van Tanauan City, die een routekaart voor de wederopbouw heeft uitgewerkt. Voor de uitvoering ervan wacht hij echter niet op de nationale overheid en werkt keihard om zijn plannen voor de stad met 53.000 inwoners alvast in de praktijk te brengen.

Tanauan City, Leyte

Tanauan City ligt op ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Tacloban aan de oostkust van Leyte. De stad werd zwaar getroffen, vooral vanwege de metershoge en allesvernietigende tsunami-achtige vloedgolven. Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen vielen er maar liefst 1,376 doden, vooral gezinnen die vlak langs de kust woonden werden getroffen. Burgemeester Tecson, die meer dan 20 jaar in Singapore woonde en werkte voor hij in 2013 terugkeerde, ging vlak na de tyfoon zelf op de motorfiets naar Tacloban om hulp te halen. In zijn wederopbouwplannen gaat hij doortastend te werk. Op basis van zijn contacten en ervaringen mobiliseert hij overheidsdiensten en bedrijven. Zo zorgde hij voor bouwmaterialen waarmee een begin kan worden gemaakt met de bouw van huizen voor 1200 gezinnen. Deze gezinnen woonden langs de kust en worden geherhuisvest op een veiliger plek. Ze krijgen een stuk grond van 36 vierkante meter en volgen een training om zelf te kunnen helpen bij de bouw. Alle woningen krijgen een tweede verdieping en er zullen wegen, riolering drainage en gemeenschapsfaciliteiten worden aangelegd.
Aan het herstel van de 40 scholen wordt hard gewerkt met hulp van Zuid-Koreaanse soldaden.
Tijdens een trip door de gemeente wees Tecson op de uitgestrekte rijstvelden die in mei geoogst kunnen worden, zo rond de tijd dat naar verwachting de verstrekking van de noodhulprantsoenen zullen eindigen. Tecson vertelde dat de FAO en Oxfam 2500 zakken zaaigoed beschikbaar stelden waarmee 2500 hectare rijst is gezaaid.

Marabut, Samar

4. Marabut, totaal vernieldBurgemeester Percival Ortillo Jr. van Marabut, in zuidwest Samar, krabt achter zijn oren wanneer hem gevraagd wordt naar het programma van wederopbouw van de Aquino regering.
"Ik heb in nieuwsberichten gelezen over miljarden peso´s die beschikbaar zijn voor de wederopbouw", zei Ortillo, "maar ik heb er niets van gemerkt."
Ortillo had zijn zaakjes goed voor elkaar en is er in geslaagd om de 18.500 inwoners (ruim 6.000 gezinnen) van Marabut grotendeels te beschermen. Hij heeft ze in veiligheid gebracht door ze te evacueren naar scholen, kerken en twee grotten. Er vielen dertig doden in de totaal verwoeste stad. "Het waren de koppige inwoners die weigerden hun huizen te verlaten," vertelde hij over de slachtoffers.
De burgemeester was de stad uit toen Lacson eind januari een verrassingsbezoek bracht aan Marabut. Maar Ortillo had een rapport van 93 pagina's klaar liggen over de schade en de plannen voor de wederopbouw, met een budget van 729 miljoen peso. Dat is inclusief het herstellen van de infrastructuur en de huisvesting van de overlevenden buiten de vereiste 40-meter vanaf de kustlijn, de zogenaamde 'no-build' zone.
"Dit is alles wat ik nodig heb," vertelde Lacson aan het personeel van het gemeentehuis. Maar de burgemeester heeft tot nu toe niets meer van Lacson gehoord.
Bij gebrek aan actie vanuit de nationale overheid hebben de katholieke liefdadigheidsinstelling Caritas en het Internationale Rode Kruis aangeboden om 300 huizen te bouwen voor gezinnen in Marabut die alles kwijt zijn.

5. Burgemeester Ortillo of MarabutWantrouwen

"Het probleem is dat de overheid de gemeenten niet vertrouwt" meent Ortillo, een 49-jarige advocaat, die voorzitter is van de liga van burgemeesters in westelijk Samar.
Volgens Ortillo heeft Lacson geen zeggenschap over de overheidsfondsen voor wederopbouw. "Lacson gaat een zware tijd tegemoet." zei de burgemeester. Hij vraagt ​​zich af waarom minister Mar Roxas van Binnenlandse Zaken en Lokale Overheden verantwoordelijk is voor de wederopbouw in de gemeenten. "Dat ministerie is niet een uitvoerende instantie, het is een adviesorgaan voor burgemeesters en lokale overheden. Er zijn al drie maanden voorbij. We hebben tot nu toe geen enkele steun gekregen van de nationale overheid. De maatschappelijke organisaties die hebben geholpen bij de eerste fase van hulpverlening zijn nu pas bezig met het uitvoeren van evaluaties voor wederopbouw."
Hij wees erop dat de bevolking van Marabut, van wie de helft afhankelijk is van de opbrengst van de kokosnootbomen en de andere helft van de visserij, geen honger heeft. "Er zijn nog voedseldonaties van de internationale organisaties beschikbaar, maar de overheid moet nu snel komen met een steunprogramma voor herhuisvesting en levensonderhoud." Volgens Ortillo zijn bijna alle huizen in de omgeving vernield of beschadigd. Bovendien verwoestte Haiyan miljoenen kokospalmen en duurt het zeven jaar of meer voordat de nieuw geplante kokospalmen vruchten zullen dragen.

Geen rust voor de vermoeiden

6. Luisten naar radio voor berichten over hulpverleningTerwijl de gemeente Guiuan nog steeds wacht op de hulp die werd toegezegd, zei burgemeester Sheen Gonzales dat hij de laatste resten van de bodem van het vat moet schrapen om aan de behoeften van de bevolking te voldoen. Dit terwijl er de komende maanden meer stormen worden verwacht.
Burgemeester Gonzales heeft veel waardering gekregen van de hulporganisaties, die in zijn district werkzaam zijn, omdat hij op een vernieuwende manier te werk is gegaan. Een voorbeeld daarvan is het opzetten van een radiostation door de Britse organisatie Internews, die vlak na de ramp dagelijks enkele uren uitzond en informatie gaf over plekken en tijden waar noodhulp zou worden uitgedeeld en die oproepen liet horen over mensen die gezocht werden. In de wijken van Guiuan en in de dorpen van de gemeente werden kleine radio's uitgedeeld, zodat de inwoners naar uitzendingen konden luisteren.
Een buitenlandse hulpverlener zei dat hij erg onder de indruk was door de aanpak die in Guiuan werd gehanteerd. Hij vertelde dat de gemeente voor de ramp al goed georganiseerd was en dat ze daar na de ramp veel profijt van hebben gehad. Ze hadden ervoor gezorgd dat ze zwaar materieel hadden klaarstaan, zodat ze gelijk na de storm op een efficiënte manier konden beginnen met het opruimen van het puin. "Toen ik hier zeven dagen later aankwam, vertelde men mij over de voorbereidingen die men had getroffen voordat de tyfoon aan land kwam. Hulpgoederen waren al naar de verschillende wijken en dorpen gebracht en daar op veilige plaatsen opgeslagen. Op sommige plaatsen waren van te voren al hulpgoederen aan de inwoners uitgedeeld."
"Verschillende groepjes vrijwilligers waren belast met zeer specifieke taken die van te voren waren afgesproken. Daardoor konden ze gelijk na de ramp aan de slag, ze wisten wat hen te doen stond."
In Guiuan kregen de vermoeiden geen rust. Sinds tyfoon Haiyan zijn er nog drie stormen geweest, waardoor de overlevenden gedwongen werden om hun tijdelijke onderkomens en opgelapte woningen te verlaten en naar evacuatiecentra te gaan.

Tekortkomingen van de overheid

7. Lacson op persconferentie in MalacanangIn een persconferentie, die vorige maand werd gehouden in het presidentiële paleis Malacañang, erkende Lacson de tekortkomingen van de overheid om te zorgen voor onderdak en herhuisvesting van slachtoffers van de tyfoon. Terwijl de Nationale Huisvestingsautoriteit wel lolaties voor de vestiging van de ontheemden had aangewezen, waren er vanuit de overheid geen fondsen beschikbaar gesteld om mensen aan permanente huisvesting te helpen, zo liet hij weten.
Lacson kondigde een programma aan om grote bedrijven te betrekken bij de inspanningen voor wederopbouw, door een beroep te doen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

* Samengesteld door de Tambuli redactie uit enkele artikelen uit de Philippine Daily Inquirer

1 comment

  • Comment Link Daenekindt Roger Monday, 24 March 2014 14:39 posted by Daenekindt Roger

    Erniel bedankt voor dit uitgebreied artikel. het is duidelijk dat het paraplu systeem goed werkt en verschillende instanties in het leven geroepen of bestaande ministeries op nationaal niveau krijgen bevoegdheden zonder beslissingsrecht. Dat is onrechtvaardig naar de bevolking toe, grof,beledigend en onmenswaardig.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.