Follow Me on Twitter
Thursday, 04 October 2012 13:06

Boracay geen paradijs voor oorspronkelijke bevolking

1. De Ati's in hun strijd voor landHet eiland Boracay is de meest populaire vakantiebestemming in de Filipijnen. Wat de meeste van de jaarlijks honderdduizenden toeristen niet weten is dat het inheemse volk van de Ati's de oorspronkelijke bewoners zijn van het eiland. Door de bouw van vele toeristenoorden en de daarmee gepaard gaande urbanisatie zijn de Ati's ontheemd geraakt. Na een lange strijd kregen ze landrechten op een minuscuul stukje grond van 2,1 hectare.

Door: Evert de Boer
Foto's: Evert de Boer

2. Kaartje van BoracayDe populairste vakantiebestemming in de Filipijnen is het eilandje Boracay, twee kilometer vanaf Aklan aan de noordwestpunt van Panay, in de Visayas. Boracay is ruim 1000 hectare groot (7 km lang en gemiddeld 1,5 km breed) en is beroemd vanwege de witte zandstranden. Er wonen ongeveer 16.000 mensen in drie barangays (dorpen), het dunbevolkte Yapak in het noorden, Balabag in het midden en Manoc-manoc in het zuiden. Langs de kust van Balabag ligt het drukst bezochte en vier kilometer lange strand, populair vanwege het prachtige fijne witte zand en het heldere water. In de zomer van 2012 werd het eiland door de lezers van het gerenommeerde Travel & Leisure Magazine uitgeroepen tot 's werelds mooiste vakantiebestemming.

Ati bevolking ongewenst

3. Delsa Supetran Justo, de leidster van de Ati Boracay gemeenschapHet inheemse volk van de Ati's behoren tot de eerste bewoners van de Filipijnen. Momenteel wonen er ruim 200 op Boracay, behorend tot 43 gezinnen. Door het massale toerisme zijn ze nu ongewenst op het eiland en leiden ze een marginaal bestaan. De Ati's wonen al sinds mensenheugenis op Boracay en leidden oorspronkelijk een nomadisch bestaan. Delsa Supetran Justo, de 53 jarige leidster van de Ati gemeenschap, vertelt dat ze zich die manier van leven nog een beetje kan herinneren. Maar ze kent het vooral van de overlevering van haar ouders en grootouders. "We trokken het hele eiland over en geloofden dat we ziek zouden worden en sterven als we te lang op dezelfde plaats bleven. De aanwezigheid van te veel vliegen in de nabijheid van een verblijfplaats was het signaal om verder te trekken. We bedreven zwerflandbouw, verzamelden eetbare wilde gewassen, groeven wortels op en vingen af en toe een schilpad of een varaan om te eten. We visten met kleine speren in rivieren en op zee en verzamelden schelpdieren. We gingen de zee op met zeilbootjes met zeilen bestaande uit matten geweven van palmbladeren", zo vertelt ze.

Migratie

Aan het einde van de 19de eeuw arriveerden de eerste migranten vanaf Panay. Decennia lang leverde dat voor de Ati geen problemen op, er was voldoende ruimte voor een kleine gemeenschap van Visayans. Dat veranderde echter in de jaren zestig en zeventig. Het aantal migranten nam in die periode aanzienlijk toe. Hoewel het merendeel zich in het zuidelijke Manoc-manoc vestigde, claimden ze grote stukken land op het eiland. Daardoor konden de Ati's zich steeds minder vrij over het eiland bewegen. In de jaren zeventig werden ze gedwongen meer permanente verblijfplaatsen op te zetten, van waaruit ze zoveel mogelijk gebruikmaakten van wat de natuur op het eiland hen bood. Een jonge fotograaf die zich in die tijd op het eiland vestigde beschreef het nog als puur en bijna onaangeroerd. Hij schreef dat de gemeenschappen Yapak en Balabag slechts door een voetpad verbonden waren met het dichter bevolkte Manoc-manoc. Het was ook in de jaren zeventig dat de eerste rugzaktoeristen naar Boracay kwamen.

Massatoerisme

4. Pad met winkeltjes en restaurants langs strandDe situatie veranderde snel in de jaren tachtig, nadat een Frans-Filipijns stel een luxe vakantieoord opzette en dat uitbreidde door land van de buren op te kopen. Ze werden gevolgd door andere ondernemers en toen de toeristen zich in steeds grotere aantallen meldden, begonnen ook grote bedrijven als Fil-Estate en de Ayala groep te investeren in luxe hotels, restaurants en vakantieoorden. In eerste instantie werd er vooral langs het witte strand van Balabag gebouwd, maar later verrezen de toeristenoorden ook op andere plaatsen.
Momenteel zijn er meer dan 300 hotels en vakantieoorden van redelijk eenvoudige tot uiterst luxe vijfsterren accommodaties, zo'n 500 restaurants en honderden kleine en grote winkels en ondernemingen. De jaarlijkse stroom van honderdduizenden toeristen heeft er toe geleid dat het eens zo rustige voetpad is veranderd in een drukke, smalle verkeersader, waar het verkeer ronkend en stinkend voortdurend vastloopt.

Ontheemd

Als gevolg van het massale toerisme en de snelle urbanisatie zijn de Ati's steeds meer ontheemd geraakt. Steeds als ze zich ergens vestigden, werden ze korte tijd later weer verdreven door iemand die claimde de eigenaar van de grond te zijn. Ze konden niet meer leven op de manier die ze gewend waren, want bijna het gehele eiland was 'verboden' gebied geworden. Delsa vertelt dat ze nog steeds niet begrijpen waarom ze zich niet vrij meer mogen bewegen over het eiland. En al helemaal niet waarom sommige plaatselijke machthebbers hen zelfs van het eiland willen verdrijven. Die beweren dat de Ati's niet op het eiland thuishoren, maar op het 'vasteland' van Panay. Maar ondertussen wordt wel elk jaar op Boracay, net als in Aklan, het Ati-Atihan festival gevierd dat gebaseerd is op de cultuur en geschiedenis van de Ati's. De mensen maken dan zelfs hun gezicht zwart om op de Ati's te lijken

Na veel omzwervingen kwamen ze in 1999 terecht op een stukje land van één hectare in barangay Balabag, in de wijk Bolabog. Aanvankelijk werden ze er gedoogd, totdat het land geclaimd werd door de erfgenamen van twee lokale politici. Die baseerden hun claim op papieren waaruit bleek dat ze belasting voor het land betaald hadden. Ze eisten dat de Ati's zouden vertrekken. Begin 2005 kregen de Ati's een dwangbevel van de lokale overheid dat ze het land voor 20 februari dat jaar moesten verlaten. Met behulp van een advocaat, die vrijwillig zijn diensten aanbood, tekenden ze hiertegen bezwaar aan. Op 29 april 2005 vaardigde de Nationale Commissie voor Inheemse Volken (NCIP) een bevelschrift uit aan de eisers dat ze de Ati's met rust moesten laten. De juridische strijd die hierover op gang kwam loopt nog steeds.

Aanvraag landrechten

6. De 1 ha waar de Ati's woonden stond voortdurend onder waterIn 1997 werd de wet op landrechten voor inheemse volken (IPRA) aangenomen. Onder deze wet kan de nationale overheid landrechten toekennen aan inheemse volken die aannemelijk kunnen maken dat ze de oorspronkelijke bewoners zijn van een gebied. De landtitel geeft de inheemse bevolking het recht om het land te bewonen en op het vruchtgebruik ervan. Op basis van deze wet dienden de Ati's in februari 2000 een aanvraag in voor de landrechten voor een grondgebied van 360 hectare. In de jaren negentig kregen de Ati's steun van enkele maatschappelijke organisaties en in 2001 richten ze met hun hulp een eigen organisatie op: de Boracay Ati Tribale Organisatie (BATO). Delsa Supetran Justo werd gekozen als leider van de organisatie en gaat sindsdien voorop in de strijd voor hun landrechten.
In 2002 en 2003 probeerden vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de Ati over te halen om zich in het noorden van Panay te vestigen, waar enkele andere Ati gemeenschappen wonen, iets dat ze pertinent weigerden.

Toekenning landrechten

Er werden allerlei onderzoeken en metingen verricht maar het duurde bijzonder lang voor de NICP met een besluit kwam op de aanvraag voor landrechten van de Ati's. Intussen werd er van alle kanten gelobbyd tegen het geven van landrechten. Nadat de strijd om land van de Ati's landelijk nieuws werd en de Minister van Binnenlandse Zaken zich ermee bemoeide werd er eindelijk een besluit genomen. In augustus 2010 kregen de Ati's bericht dat ze de landrechten toegekend kregen voor een gebied van .... 2,1 hectare, in het zuidoosten van het eiland. Dat is inclusief het strand waar het aan grenst en een halve hectare die bestaat uit een moeras met dode mangrovebomen. Het is het kleinste grondgebied wat ooit aan een gemeenschap van inheemse volken is toegekend. De Ati's waren in eerste instantie dan ook erg teleurgesteld, maar aan de andere kant ook blij dat ze eindelijk een eigen plek hadden waar ze zich konden vestigden. De titel werd in januari 2011 officieel door de NICP aan de Ati gemeenschap overgedragen. De NICP reikte echter geen akte van eigendom uit, waardoor ze de 2,1 hectare niet in gebruik konden nemen.

Juridische strijd

Ook al ging het maar om 2,1 hectare kale grond, direct na de toekenning van de landrechten maakten drie ondernemers bezwaar en spanden een rechtszaak aan tegen de beslissing van de NCIP. Hun argument was dat zij de oorspronkelijke eigenaars van het land zijn en dat kunnen bewijzen met papieren dat ze belasting hebben betaald voor het landbezit. Dat is geen bewijs van eigendom, want iedereen die belasting betaalt over een stuk publiek land krijgt daarvan een bewijs. Maar het gaf hen wel een basis om een juridisch steekspel te beginnen. Als reactie op het aangetekende bezwaar legde de regionale rechtbank in Kalibo de NCIP en de Ati een verbod op om het land te betreden, totdat de rechtbank uitspraak in de zaak zou doen. De NCIP tekende hiertegen tweemaal bezwaar aan, maar dat werd beide keren verworpen, waarop de commissie een klacht indiende bij het Hof van Beroep. Die heeft hierover nog geen uitspraak gedaan.

Ondertussen begonnen de ondernemers die het land claimen met het afgraven van een heuvel op het omstreden grondgebied en gebruikten de kiezels en de grond om er een weg aan te leggen. En ze troffen voorbereidingen om er te gaan bouwen. Ze hadden een omheining neergezet en zelfs een bord geplaatst waarop stond dat het verboden was de grond te betreden. De Ati's dienden een klacht in bij de NCIP die de ondernemers verbood verder te gaan met hun activiteiten. Hiertegen tekenden de ondernemers bezwaar aan bij de regionale rechtbank. Ook die zaak loopt nog.

Ati's bezetten hun eigen land

8. De Ati's zijn vast plan te blijven op de 2,1 haDiegenen die de één hectare land in Bolabog claimen maakten gebruik van het feit dat de Ati's de rechten op een ander stuk grond hadden gekregen en dienden een verzoek in bij het gerechtshof om de Ati's te gelasten te vertrekken.Bang om weer verdreven te worden en geen verblijfplaats meer te hebben, zagen de Ati's geen andere uitweg meer dan het bezetten van het grondgebied wat hen was toegewezen. Met behulp van een groepje nonnen, een priester, vertegenwoordigers van ngo's en andere sympathisanten bezetten ze op 17 april 2012 ongeveer 700 vierkante meter van de 2,1 hectare. In de eerste weken kregen ze regelmatig te maken met intimidatie van de kant van de ondernemers, maar mede dankzij de aanwezigheid van de nonnen en de ngo's nam dat geleidelijk af. Enkele weken later kregen de Ati's van de NCIP een akte van bezit, waardoor de landrechten volgens de procedures van de commissie nu in handen zijn van de Ati gemeenschap. De ondernemers die het land claimen gaan echter door met de rechtszaken tegen de NICP en de Ati's, waardoor de uitkomst nog ongewis is. Begin mei zijn de Ati's begonnen met het bouwen van huizen en hebben ze een gemeenschapsruimte en een schooltje neergezet. Op 17 augustus 2012 vierden ze, onder belangstelling van publiek en pers, met een culturele voorstelling dat ze na vier maanden nog steeds op de hen toekende grond wonen. Ze zijn vastbesloten er te blijven wonen, eerst hun woongebied uit te breiden tot de 2,1 hectare en in een later stadium landrechten aan te vragen voor een groter gebied.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.